Copy
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief 39 - week 27


Informatiebulletin voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Cambium College, locatie Buys Ballot

Laat zien wat je kan, ontwikkel je talent.

Van mentor naar coach

Coach
Met ingang van schooljaar 2021-2022 krijgt elke leerling een eigen coach. De coach begeleidt de leerlingen meerdere jaren en volgt de resultaten en het welbevinden van het kind. De coach bouwt met de leerlingen een vertrouwensband op en is het eerste aanspreekpunt, ook voor collega-docenten. 
 
Samen met de coach reflecteert de leerling op gestelde leerdoelen, bespreekt mogelijke leerstrategieën en bekijkt wat nodig is om nieuwe leerdoelen te behalen. Tevens wordt de planning doorgenomen en gekeken welke ondersteuning en/of verrijking mogelijk is 
Wekelijks is er een coachband voorafgaand aan het eerste uur waarin de coach met de leerlingen kan spreken.
 
De coach heeft gedurende het jaar een of meerdere keren contact met ouders. De coach is dan ook het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Uiteraard kan er door ouders contact opgenomen worden met de coach. Dat kan via het telefoonnummer van de school, (0418) 51 25 00, of via het e-mailadres van de coach. Mailadressen van onze coaches zijn beschikbaar via het boekje ‘praktische informatie’. Dat aan het begin van het schooljaar per e-mail wordt toegezonden.
 
Daarnaast hebben de klassen in de onderbouw een klassendocent. Deze klassendocent behandelt in de les de algemene zaken. Dit zijn onder meer de kennismaking met de gewoonten en gebruiken op school, studiebegeleiding en het aanleren van studievaardigheden. Deze klassendocent zal zich ook  bezighouden met de groepsdynamiek. Dat laatste zal gebeuren in nauw overleg met de coaches van de leerlingen. 
 
In de hogere leerjaren begeleidt de coach samen met de decaan de leerlingen bij de keuze voor een sector, afdeling, profiel of vervolgopleiding.
 
De coaches worden ondersteund door de teamleiders. Zij praten samen over organisatorische en begeleidingszaken in een bepaalde klas of een bepaald leerjaar. Havo en vwo-leerlingen in de examenfase bereiden zich met een coach voor op het eindexamen.
 

Inleveren boeken en huurwerkboeken

Boeken
Van Dijk heeft afgelopen week een e-mail gestuurd met daarin het inleverformulier. Op 20 juli is Van Dijk op school aanwezig om de boeken in te nemen. Klik hier voor het tijdstip waarop de leerlingen hun boeken in moeten leveren, het staat ook in de SOM agenda. 

Er zijn deze week verschillende vragen gekomen met betrekking tot het inleverformulier. Het kan zijn dat je minder boeken in hoeft te leveren of dat je al een boek bij je docent ingeleverd hebt. Het inleverformulier is leidend. Wat er op het formulier staat moet dus ingeleverd worden.  

Bereid je goed voor om het boeken inleveren soepel te laten verlopen.

Huurwerkboeken
Dit jaar is er geen centraal inhaalmoment voor het inleveren van de huurwerkboeken. De huurwerkboeken lever je in bij de betreffende vakdocent (binas in het OLC bij mevrouw Berkers).  De docenten maken een afspraak in SOM op welk moment je de huurwerkboeken in moet leveren.
   
Bereid je goed voor om het boeken inleveren soepel te laten verlopen.

Reminder - Kluisjes + gevonden voorwerpen

20 juli
Voor de zomervakanties moeten alle kluisjes leeggehaald zijn, zodat we deze kunnen reinigen. De kluisjes moeten voor 20 juli leeg gehaald zijn. Dit is ook de datum voor het inleveren van de boeken.


Maak je kluisje leeg en laat de deur open staan. 

Voor de receptie liggen alle gevonden voorwerpen. Alles wat hier 20 juli nog ligt schenken we aan een goed doel. Zorg daarom dat je uiterlijk dinsdag 20 juli naar je verloren spullen hebt gezocht bij de gevonden voorwerpen.

Experience Kits ontwerpen met ASML

Pilot ASML
In samenwerking met Jet-Net & TechNet en docenten bedacht ASML een pilot voor een online opdracht voor leerlingen van technasiumscholen: een Experience Kit maken voor leeftijdsgenoten die laat zien welke theorie uit bètavakken komt kijken bij het maken van microchips. Berend den Dulk, docent van een van de deelnemende scholen, zegt enthousiast: "Je ziet meteen de uiteenlopende technische interesses bij leerlingen en wat ze er mee doen, heel gaaf."

Lees hier het hele artikel.

Hoe bestel ik de boeken voor volgend schooljaar?

Agenda komende weken
Maandag 12 en dinsdag 13 juli | Vervolg CTW4 voor 4 vwo
Maandag 12 t/m vrijdag 16 juli | PWS voor 4 havo en 5 vwo
Donderdag 15 juli | Uitslag tijdvak 3
                             | Inhaaltoetsen
Vrijdag16 juli | Inzien toetsen (vrijwillig)
Dinsdag 20 juli | Diploma-uitreiking tl
Woensdag 21 juli | Diploma-uitreiking havo
Donderdag 22 juli | Diploma-uitreiking vwo
Maandag 19 t/m vrijdag 23 juli | Boeken inleveren - 20 juli
                                                 | Uitloop activiteiten
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september | Zomervakantie  
Website
Facebook
Copyright © 2021 Cambium College, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@cambiumcollege.nl

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cambium College · Courtine 2 · ZALTBOMMEL, Gelderland 5301 DH · Netherlands