Copy
Nyhetsbrev 2/18 - Dette nyhetsbrevet utgis av Norsk Hestesenter og formidler forskning som er støttet av Stiftelsen Hästforskning. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen.

Årets utlysning har åpnet

Den 3. april åpnet Stiftelsen Hästforskning trinn 1 i årets utlysning. Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge. Trinn 1 stenger 11. juni 2018.
 
Se informasjon på SHF sine nettsider om årets utlysning:
Utlysning 2019 - svensk
Call for applications
Les mer

Ann Kern Godals Minnefond

I utlysningen av midler fra Stiftelsen Hâstforskning i 2018 finnes det også mulighet til å få finansiering fra Ann Kern Godals minnefond til prosjekter innenfor hesteassistert terapi. 
Les mer

Framtidige forskningsprosjekt?

12. april deltok Stiftelsen Hästforskning på seminaret "Häst och människa - forskning och samverkan" på Norges Idrettshøyskole. 
Les mer

Samspill mellom rytter, ridelærer og hest

I 2017 avsluttet Charlotte Lundgren ved Linköpings Universitet en delstudie; "Utvikling av den didaktiske prosessen i rideundervisningen: Samspillet mellom rytter, ridelærer og hest". Les mer

Metadon - smertelindring for hest

En studie fra SLU gir ny kunnskap om behandling med metadon, og gir muligheter til en mer effektiv smertelindring for hester.
Les mer
Copyright © 2018 Norsk Hestesenter, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp