<<Oslovení>>

tak, jak se mění svět kolem nás, škola a prostředí, ve kterém se učení žáků odehrává, mění se i nároky na učitele. Již více než tři desetiletí do práce učitelů s různou mírou intenzity a úspěšnosti pronikají digitální technologie. O jejich účelném začleňování ale stále panují nejasnosti. Teprve před několika lety začaly v evropských institucích snahy o vytvoření systematického popisu digitálních dovedností a kompetencí, kterými by měli být vybaveni učitelé.

Také bylo stále více zřejmé, že ve sbližující se Evropě je nutné hovořit i v této oblasti společnou terminologií. Výsledkem těchto snah je rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu a my Vám přinášíme jeho český překlad. Více

DigCompEdu a jeho význam


Rámec obsahuje podrobnější popisy všech digitálních kompetencí, vazby mezi nimi, konkrétní příklady aktivit či fáze vývoje u každé digitální kompetence.

DigCompEdu bude hrát také klíčovou úlohu při řešení aplikace Profil Učitel21. Aplikaci připravuje PPUČ v rámci inovacích Metodického portálu RVP.CZ a bude sloužit jako sebehodnotící nástroj učitelů s odkazy na zdroje pro další rozvoj v IT dovednostech.
Přečtěte si více o DigCompEdu
I vy sami můžete napomoci šíření DigCompEdu a podpořit vzdělávání v IT dovednostech učitelů. Vytvořte vzdělávací obsah pro rozvoj digitálních dovedností a zapojte se do výzvy MŠMT.
Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) – Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.Chcete změnit zasílání mailů? Změňte si své nasatvení nebo se odhlašte.

Email Marketing Powered by Mailchimp