Copy
Se denne mail i din browser
Kære ukendte
Hvis du gerne vil blive ved med at læse nyheder fra Dansk Ægyptologisk Selskab - så

klik her og skriv dit navn og by

så bliver vi så glade.

Du kan også bare svare på denne mail, og skrive svaret i en mail.
Men det er lettere for mig hvis du klikker og skriver.

(Og hvis du undrer dig over at vi kun har din email - er forklaringen, at vores gamle nyhedsliste ikke kunne gemme navne . det kan den nye :-) )

Hilsen Elin Rand Nielsen - postmoster i DÆS
 
Copyright © 2018 Dansk Ægyptologisk Selskab, All rights reserved.

www.daes.dk 

Vil du ændre din tilmelding?
Du kan ændre dit valg her.
Vælg om du vil have ALLE mails fra os - eller alt UNDTAGEN påmindelser om møder.
  
Du kan også unsubscribe / afmelde dig denne liste helt - men vi håber at du bliver, så vi kan give dig besked når vi sender Papyrus ud - og evt. ændrer kontigent.
  
Fortryder du - kan du melde dig til igen her.

Email Marketing Powered by Mailchimp