Copy
View this email in your browser

Call for Proposals gratis toegang tot CBS-microdata 

Nieuwe ronde van Microdata Access Grant

De ODISSEI Microdata Access Grant (MAG) biedt onderzoekers die werkzaam zijn bij een ODISSEI-deelnemer gratis toegang tot CBS Microdata. De 2020-ronde is vandaag van start gegaan.

Beginnende onderzoekers in het bijzonder worden uitgenodigd om hun een voorstel in te dienen. Met het beschikbare budget kunnen acht projecten kosteloos gebruikmaken van CBS Microdata (een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar). Het budget van € 7.500 per project dekt doorgaans een project van twee onderzoekers, met een looptijd van zes maanden en toegang tot ongeveer tien datasets (zie de CBS-datacatalogus). Voorstellen moeten uiterlijk 30 april 2020 worden ingediend. 

De Microdata Access korting (MAD), een kortingsprogramma van maximaal 50% van de totale kosten van een Microdata- project, gaat ook in 2020 door.

Lees meer over de Microdata access grant en korting

Geef je op voor de OSSC

De ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) biedt onderzoekers de mogelijkheid om hun gekoppelde CBS Microdata te analyseren met behulp van de SURFsara supercomputer Cartesius. De ODISSEI Secure Supercomputer wordt momenteel opgeschaald naar een productieomgeving en wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 voor medewerkers van ODISSEI-deelnemers geopend.

Denk je dat de ODISSEI Secure Supercomputer het verschil kan maken in je project en wil je als een van de eerste ermee aan de slag? Zet je project dan op de wachtlijst.

Zet je project op de wachtlijst

ODISSEI verwelkomt UU Geowetenschappen

ODISSEI verwelkomt de Faculteit der Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht als haar nieuwste deelnemer. In totaal zijn 34 organisaties lid van ODISSEI.

Het lidmaatschap van ODISSEI biedt verschillende voordelen. Medewerkers van deelnemers hebben recht op diverse vormen van compensatie, zoals de subsidies voor het LISS-panel. Daarnaast kunnen zij na afloop van de pilot als eerste gebruik maken van de ODISSEI Secure Supercomputer en ODISSEI Portal, maken zij deel uit van een community van sociale wetenschappers en zijn zij vertegenwoordigd in het Supervisory Board. 

 

Wilt uw organisatie ook deelnemen aan ODISSEI? Neem dan contact op!

LISS-project: beschermende factoren en het welzijn en de geestelijke gezondheid van de ouders

De meeste ouders zien het ouderschap als een complexe maar positieve ervaring. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de manier waarop risicofactoren (stressvolle omstandigheden) de geestelijke gezondheid en het welzijn van ouders beïnvloeden. Er zijn echter weinig studies die de rol van beschermende factoren (in plaats van risico's) systematisch hebben onderzocht. 

In haar LISS-project van 2018 bestudeert Mariëlle Cloin het verband tussen beschermende factoren en het welzijn en de geestelijke gezondheid van de ouders. Haar belangrijkste vraag is: waarom reageren sommige ouders positief op de uitdagingen van het ouderschap en andere niet? In deze studie worden alle 836 LISS-respondenten met een kind tot 12 jaar gevraagd om deel te nemen. De nieuw verzamelde gegevens worden gecombineerd met de andere beschikbare gegevens van het LISS-panel.


Image: Pixnio via CC0
Andere projecten uit de LISS-call van 2018

Aankondigingen van onze partners

Call for proposals Platform Digital Infrastructure SSH

Het nieuwe Platform Digitale Infrastructuur voor SSH (PDI-SSH) nodigt u uit tot het indienen van voorstellen voor digitale infrastructuur SSH. Er kunnen middelen worden aangevraagd voor zowel het versterken of opschalen van bestaande initiatieven als het lanceren van nieuwe initiatieven. De middelen kunnen gebruikt worden voor zowel de incidentele als de structurele financiering van digitale infrastructurele voorzieningen. Het Platform lanceert deze oproep als onderdeel van het SSH-sectorplan. De voorstellen kunnen tot 6 maart 2020 worden ingediend.
Call for proposals PDI-SSH

CBS workshop over ongelijkheid

Op donderdagmiddag 14 mei organiseert het CBS in Den Haag een bijeenkomst voor onderzoekers die gebruik (willen) maken van CBS microdata. Het overkoepelend thema van de bijeenkomst is ‘Ongelijkheid’. Sprekers vanuit CBS en vanuit de onderzoeksgemeenschap zullen presentaties geven op gebied van arbeid en inkomen, onderwijs en gezondheid.

Het definitieve programma en informatie over inschrijving worden ruim vooraf op de ODISSEI-site gepubliceerd.

 

CLARIN - Call for papers: workshop over parlementaire gegevens

CLARIN organiseert een workshop over het creëren, gebruiken en koppelen van parlementaire gegevens. Het doel van de workshop is om ontwikkelaars, curatoren en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in parlementaire debatten samen te brengen.Voor deze workshop nodigt CLARIN auteurs van ongepubliceerd werk gericht op parlementaire dossiers en op het koppelen van parlementaire dossiers aan andere datasets van het politieke discours, uit om een voorstel in te dienen. 

De deadline voor het indienen van papers is 12 februari 2020. De workshop vindt plaats op 12 mei 2020 in Marseille, Frankrijk.

Meer details ParlaCLARIN workshop
www.odissei-data.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ODISSEI · Burgermeester Oudlaan 50 · Rotterdam, 3062PA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp