Copy
In this newsletter:

SICSS-ODISSEI summer school open voor aanmeldingen

Het is nu mogelijk je aan te melden voor de SICSS-ODISSEI summer school 2023. Het doel van de summer school is om promovendi, postdoctorale onderzoekers en onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan samen te brengen in hun interesse in computationele sociale wetenschappen. Het programma is geschikt voor sociale wetenschappers en data scientists en vindt plaats van 19 tot en met 30 juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Klik op de button hieronder om meer te lezen over het programma en het sollicitatieproces. De sollicitatiedeadline is 28 februari. 
Programma en sollicitatie
Foto van SICSS-ODISSEI 2022 door MG Fotografie / Michel Groen

eScience beurzen uitgereikt

De uitgereikte ODISSEI eScience beurzen zijn bekendgemaakt. In de call van 2022 konden aanvragers een voorstel indienen voor het doen van innovatief computationeel sociaalwetenschappelijk onderzoek met hulp van de expertise van de Research Software Engineers (RSEs) van het Netherlands eScience Center. In totaal zijn er vijf projecten die elk drie maanden RSE-tijd toegewezen hebben gekregen. De toegekende projecten omvatten diverse onderwerpen, uiteenlopend van politieke polarisatie en residentiële segregatie, tot de positie van gepromoveerden op de arbeidsmarkt en het uitdrukken van afschuw in verschillende sociale omstandigheden. Elk project vereist een andere soort van ondersteuning van eScience’s RSE's. Zo zullen die helpen met het creëren van datasets, het ontwikkelen van nieuwe software dat bestaande pakketten uitbreidt of het trainen van algoritmes om complexe sociale fenomenen te analyseren. 
Lees meer over de toegekende beurzen

CBS - ODISSEI Microdata Meeting Energy Poverty in Figures


Foto door Jonny Caspari op Unsplash
Op 23 februari vindt de volgende microdata meeting plaats. Hier zal Lydia Geijtenbeek (CBS) haar project ‘Energy Poverty in Figures’ presenteren. Met de toenemende prijzen van fossiele brandstoffen en de noodzaak om onze energiesystemen te transformeren, is energiearmoede een steeds prominenter probleem geworden. Huishoudens zijn ‘energiearm’ wanneer de energierekening te hoog is in verhouding tot het inkomen en het daardoor de gezondheid of het sociale leven negatief beïnvloedt. Als een vervolg op een onderzoek van TNO (2021) heeft CBS een bestand ontwikkeld dat energiearmoede beschrijft aan de hand van vier verschillende indicatoren. De data van het jaar 2020 komt binnenkort beschikbaar voor onderzoekers via de beveiligde remote access (RA) omgeving van CBS.
Tijdens haar presentatie zal Lydia Geijtenbeek laten zien hoe deze datasets zijn opgebouwd, hoe ze gebruikt kunnen worden in sociaalwetenschappelijk onderzoek en hoe de al bestaande data kunnen worden gebruikt om de huidige waardes van energiearmoede te schatten. 
Registreer je hier

ODISSEI FAIR support

Het ODISSEI FAIR support team is er om ondersteuning te geven aan de ODISSEI community. Het biedt antwoorden op vragen over data management (RDM), Open Science en FAIR data. In de herfst van 2022 is het team begonnen met het publiceren van een serie van korte artikelen om kennis over deze onderwerpen te delen met de sociaalwetenschappelijke community (zie bijvoorbeeld het artikel over Persistent Identifiers (PIDs) of hun artikel over controlled vocabularies). Als je vragen hebt over deze of gerelateerde onderwerpen, suggesties hebt over onderwerpen voor deze serie of wil samenwerken aan een kort artikel, neem dan contact op met fairsupport@odissei-data.nl.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Nieuwe teamleden


 
Emilio Cammarata is 15 januari begonnen als nieuwe trainee van de FAIR Expertise Hub. Het traineeship is een onderdeel van het Extended Masterprogramma Sociologie van de Universiteit van Tilburg. In zijn opdracht zal hij nauw samenwerken met ODISSEI Data Manager Angelica Maineri en het ODISSEI FAIR Support team. Emilio volgt de MSc-opleiding Politics, Policy and Society in Comparative Perspective in Tilburg en de MSc-opleiding Sociology and Social Research aan de Universiteit van Trento. Zijn opleidingen geven hem een interdisciplinaire achtergrond en hij ziet er naar uit zijn kennis van statistiek, sociologie en computationale vaardigheden toe te passen binnen ODISSEI.
Aron Joosse is onlangs begonnen met een SoDa Traineeship van zes maanden. Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, communicatiewetenschappen en data science. Zijn masterthesis was gericht op het computationeel modelleren van menselijke associaties met namen van fictionele personages. In het bijzonder lieten de resultaten zien dat mensen de klanken in namen gebruiken om schattingen te maken over de leeftijd, het geslacht en de kwaadaardigheid van fictionele personages.
Voor zijn traineeship bij SoDa zal Aron zich richten op het computationeel modelleren van menselijke intuïties over verscheidene associaties met echte woorden en non-woorden (bijv., nieuwe woorden of bedrijfsnamen) in het Nederlands. Het project zal een gebruiksvriendelijke, vrij beschikbare applicatie opleveren waarin (non-)woorden geanalyseerd kunnen worden voor verscheidene associaties die ze potentieel opwekken evenals het opleveren van een lijst van semantisch vergelijkbare woorden. De resulterende applicatie kan worden gebruikt om gegevens te verrijken over bijvoorbeeld bedrijfsnamen, of om associaties van woorden of namen die gebruikt worden in experimenten zoals vignetstudies te controleren. 

Agenda

16 februari, 16.00-17.00: SoDa Data Drop-in

23 februari, 14.00-15.00: CBS-ODISSEI Microdata Meeting: Energy Poverty in Figures, Lydia Geijtenbeek (CBS)

28 februari, 12.00-13.00: ODISSEI Lunch Lecture (uitgesteld van december): The robot or the brain, dr. Irina Lock (UvA) en Christiaan Meijer (Netherlands eScience Center)

19-30 juni: SICSS-ODISSEI summer school

Klik hier om alle ODISSEI gerelateerde evenementen te bekijken.

Huidige openstaande calls

www.odissei-data.nl
Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ODISSEI · Burgermeester Oudlaan 50 · Rotterdam, 3062PA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp