Copy
View this email in your browser

Save the date: ODISSEI Community Conference

Op dinsdag 22 oktober organiseert ODISSEI een conferentie voor haar community. Tijdens deze bijeenkomst presenteert ODISSEI de projecten met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC), de gehonoreerde projecten uit de LISS-call 2018 en de projecten die een Microdata Access Grant (MAG) hebben ontvangen. Daarnaast worden de plannen voor de toekomst gedeeld. De ODISSEI Community Conference vindt plaats in Utrecht of Rotterdam.

Grijp deze kans om te leren over de mogelijkheden van ODISSEI, om je netwerk uit te breiden en om te leren van elkaar. Save the date!

MAG-voorstellen goedgekeurd

Vijf projecten van ODISSEI-deelnemers hebben een Microdata Access Grant (MAG) ontvangen. De betrokken onderzoekers krijgen gratis toegang tot de CBS Microdata: koppelbare data op persoons-, adres- of bedrijfsniveau. In totaal zijn er 24 voorstellen ingediend voor de MAG, wat duidt op een grote interesse voor deze mogelijkheid om bestaande registerdata voor onderzoek te gebruiken. In het voorjaar van 2020 is ODISSEI voornemens om een nieuwe call met vergelijkbare voorwaarden uit te zetten.

Lees meer over Microdata Access

ODISSEI stelt Nationaal Coördinator ESS aan

Prof. Dr. Aat Liefbroer is aangesteld als Nationaal Coördinator van de European Social Study (ESS). De uitvoering van het ESS-veldwerk en positie van Nationaal Coördinator ESS zijn ondergebracht bij ODISSEI, omdat de doelstellingen van beide organisaties goed op elkaar aansluiten. ODISSEI stimuleert het verzamelen en koppelen van data in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar innovaties in dataverzameling.

Liefbroer is hoogleraar Demografie van jong-volwassenen en intergenerationele overdracht (VU Amsterdam/NIDI) en zal met ingang van 1 september 2019 ESS-ronde 10 en 11 voor Nederland coördineren. Het ESS is een toonaangevend survey dat tweejaarlijks plaatsvindt met als doel het signaleren en verklaren van opvattingen over sociale, culturele en politieke kwesties binnen Europa.

ESS is een belangrijke bron voor innovatief internationaal vergelijkend onderzoek binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. Het ESS is sinds 2013 een European Research Infrastructure Consortium (ERIC), waar momenteel 19 landen lid van zijn. Het ESS heeft de status van Landmark van het European Strategy Forum on Research Infrastructures. Nederland is vanaf het begin in 2002 betrokken bij de European Social Survey.

Nieuwe ronde LISS-call

Na het succes van de eerste call in 2018 herhaalt ODISSEI de call Collect new data in the LISS panel. Onderzoekers werkzaam bij ODISSEI-deelnemers kunnen via deze call gebruikmaken van de mogelijkheid om data te verzamelen via het LISS panel. De deadline is 15 september 2019.

Het LISS panel, beheerd door CentERdata, bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens. Er is budget beschikbaar voor vijf projecten met elk een netto respons van 2.500 respondenten en 15 minuten paneltijd, wat neerkomt op ongeveer 40 eenvoudige ja/nee-vragen. Indien meer respondenten benodigd zijn, zal de beschikbare paneltijd naar beneden worden bijgesteld.

Lees meer over de LISS-call

LISS-project: ‘Understanding the correlates of appearance-based discrimination’

In 2018 kregen negen projecten via de LISS-call gratis paneltijd via het LISS panel toegewezen. Een van deze projecten is ‘Understanding the correlates of appearance-based discrimination’, uitgevoerd door Bastian Jaeger (Tilburg University). Jaeger doet onderzoek naar de overtuiging dat karaktertrekken van iemands uiterlijk zijn af te leiden. Ondanks hun grote onnauwkeurigheid hebben persoonlijke indrukken op basis van uiterlijke kenmerken een grote invloed op gedrag, bijvoorbeeld in de rechtspraak, bij verkiezingen en sollicitaties, en bij sociale interactie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen leken-fysionomisten zijn: ze geloven dat het karakter is af te lezen van iemands gezicht.

In deze studie onderzoekt Jeager het geloof in fysionomie in een grote, representatieve steekproef (N = 2.500). Op basis hiervan kan een nauwkeurige schatting gemaakt worden van het voorkomen van fysionomische overtuigingen onder de bevolking. Daarnaast zullen de onderzoekers de correlaten van fysionomische overtuigingen in kaart brengen door te onderzoeken hoe individuele verschillen in de mate van het geloof correleren met (a) andere aspecten van leken persoonlijkheidstheorie, (b) belangrijke socio-demografische variabelen, en (c) een aantal persoonlijkheids- en achtergrondkenmerken die al eerder zijn bevraagd in het panel.

Lees meer over de LISS-projecten
www.odissei-data.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ODISSEI · Burgermeester Oudlaan 50 · Rotterdam, 3062PA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp