Copy
View this email in your browser
 

HOME OF ART

AMSTERDAM


 
WEBSITE

Graziosi Progetti renoveerde het kantoor van een financiële dienstverlener in Amsterdam Zuid, en creëerde op verzoek van de eigenaar een stijlvolle werkomgeving met geheel eigen karakter. 
De opdrachtgever wilde voor zijn bedrijf geen ‘standaard’ kantooromgeving maar een eigenzinnig interieur, warm en met ingetogen luxe. Een zakelijke maar tegelijkertijd huiselijke werkomgeving, waar bovendien zijn kunstcollectie goed tot zijn recht zou komen. 
Graziosi Progetti was behalve voor het ontwerp van deze renovatie ook verantwoordelijk voor het projectmanagement, onder leiding van architect Laurens Schönberger. Het pand uit de jaren twintig, ooit gebouwd als woonhuis, is allereerst gestript tot op de kale muren en vloerbalken en vervolgens volledig verduurzaamd en geklimatiseerd. Om het karakteristieke buitenaanzicht te respecteren, zijn de gevels en het dak aan de binnenzijde geïsoleerd.

Het interieurontwerp van NiNa Graziosi combineert zakelijkheid met huiselijkheid door de toepassing van hoogwaardige materialen en bijzonder, deels vintage, meubilair. De natuurstenen entree straalt allure uit, terwijl het houten plafond hier voor warmte zorgt. Ook in de rest van het pand is op verzoek van de opdrachtgever veel hout toegepast, met afzelia fineer voor wanden en plafonds en afzelia parket voor de vloeren. Samen met het zijden behang, de gordijnen met gestoffeerde koof en de tapijten zorgt dit voor een behaaglijke sfeer.
Op de verdieping zijn verschillende kamers samengevoegd tot één grote kantoorruimte. Om hier een gevoel van intimiteit te behouden, suggereren twee witte balken aan het plafond de kleinschaligheid van de vroegere kamers. In deze balken bevinden zich de kanalen voor het klimaatsysteem, in het afzeliahouten plafond er tussen zijn minuscule ledlampjes verzonken die amper zichtbaar zijn, maar veel licht geven.  
 
Het interieur ontstond in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, die uitgesproken ideeën had wat betreft kleurkeuze, materialen en meubilair. Inspiratiebronnen als de serie ‘Mad Men’ en de film ‘A Single Man’ vonden hun weerslag in een ‘mid century modern’ esthetiek, met meubilair van onder andere Knoll en USM Haller. Iedere ruimte ademt karakter, dankzij bijzondere stukken zoals de Guanabara Pedestal Dining Table van Jorge Zalszupin. Dit persoonlijke karakter wordt nog versterkt door de hedendaagse kunst, waarbij de opdrachtgever een voorkeur heeft voor werken die een bepaalde rust inhouden. Verspreid door het kantoor hangt werk van onder meer Daan van Golden, Koen Vermeule, Bob Bonies, Maarten Baas, Jan Dibbets, Erwin Olaf en Ruud van Empel. 
Dankzij de grote inbreng en betrokkenheid van de opdrachtgever past dit kantoorinterieur als een tweede huid. NiNa Graziosi: ‘Hij daagde me uit om vanuit zijn persoonlijke smaak te ontwerpen. Hierdoor heb ik onverwachte en bijzondere keuzes gemaakt, met als resultaat dit buitengewone interieur.’

Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email


HOME OF ART

AMSTERDAM


 
WEBSITE

Graziosi Progetti renovated the office of a financial services provider in Amsterdam South and at the request of the owner, created a stylish working environment with its own character.
The client did not want a 'standard' office environment for his company, but a quirky interior that’s warm with understated luxury. A business-like but at the same time homely working environment, where his art collection would also come into its own.
In addition to the design of this renovation, Graziosi Progetti was also responsible for the project management, led by architect Laurens Schönberger. The building from the 1920s, once built as a residential house, was first stripped down to the bare walls and floor beams. Once stripped it was completely preserved and air-conditioned. In order to respect the character of the exterior, the facades and roof were insulated on the inside.

The interior design of NiNa Graziosi combines professionalism with homeliness through the use of high-quality materials and special, partly vintage furniture. The natural stone entrance exudes allure, while the wooden ceiling provides warmth. At the request of the client, a great deal of wood has also been used in the rest of the building, with afzelia veneer for walls and ceilings and afzelia parquet for the floors. Together with the silk wallpaper, the curtains with upholstered coves and carpets create a cosy atmosphere.
On the first floor, several rooms have been merged into one large office space. To maintain a sense of intimacy, two white ceiling beams suggest the small scale of the former rooms. The channels for the climate system are located in these beams, and in the afzelia wood ceiling, tiny LED lights are recessed between them, which are barely visible but give off a lot of light.
 
The interior was created in close collaboration with the client, who had outspoken ideas in terms of colour choice, materials and furniture. Sources of inspiration such as the 'Mad Men' series and the film 'A Single Man' were reflected in a 'mid-century modern' aesthetic, with furniture from Knoll and USM Haller, among others. Every room breathes character, thanks to special pieces such as the Guanabara Pedestal Dining Table by Jorge Zalszupin. This personal character is further enhanced by contemporary art, in which the client has a preference for works that contain a certain tranquillity. Spread throughout the office is work by Daan van Golden, Koen Vermeule, Bob Bonies, Maarten Baas, Jan Dibbets, Erwin Olaf and Ruud van Empel, among others.
Thanks to the great input and involvement of the client, this office interior fits like a second skin. NiNa Graziosi: 'He challenged me to design from his personal taste. As a result, I made unexpected and special choices, resulting in this extraordinary interior.'

Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email
Copyright © 2022 Graziosi Progetti, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp