Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 21 juli 2021
Hallo <<First Name>> <<Last Name>>,
We zien het regelmatig op Lusthof, mensen die langs de tuinen kuierend foto’s maken van de fraaie natuur die er te zien is.
Liefhebbers van fotograferen worden nu uitgedaagd mee te doen aan een spontaan georganiseerde wedstrijd, niks Olympisch, gewoon voor het plezier. Lees en bekijk de uitnodiging en doe mee!

FOTOWEDSTRIJD ZOMER 2021
Exclusief voor tuinleden van VTV Lusthof
Lees hieronder waar uw foto aan moet voldoen en stuur hem in.
Laat u inspireren en misschien dingt u mee naar een leuke prijs of plaats in de expositie. 
Daarom dagen wij alle leden van onze vereniging uit om deel te nemen aan deze zomer-fotowedstrijd 2021.
Fotograferen is sinds de digitale revolutie en het invoeren van de smartphone voor vrijwel iedereen weggelegd.

 
Stuur uw foto naar: fotowedstrijd@vtvlusthof.nl
 

Van de penningmeester
Inmiddels zijn alle jaarfacturen betaald. Super!

 

Het open karakter van onze tuinen
De commissie tuinbegeleiding is druk met tuinen schouwen en de nodige brieven schrijven.
Heel belangrijk is het, vooral nu het bestaansrecht van volkstuinen bij de gemeente onder druk is komen te staan, dat wij als leden ons realiseren dat de tuinen op ons park voor wandelaars goed te bekijken moeten zijn vanaf de paden. Onze regels over bijv. heghoogte en open karakter zijn daar met name voor bedoeld. We zijn nu eenmaal een semi-openbaar park en dat willen we blijven toch zeker?

 

Tegeltaxi en parkeren
In de vorige nieuwsbrief stond te lezen over de actie Tegeltaxi. Weest u erop voorbereid dat er vanaf 23 juli t/m 26 of 27 juli beperkt geparkeerd kan worden omdat er op de parkeerplaats ruimte vrijgemaakt wordt voor de tegels die onze leden daar mogen stapelen.
We rekenen op ieders begrip daarvoor.

 

Ook in deze brief wensen we iedereen een goede vakantie toe. Als bestuur zijn we niet allemaal tegelijk weg maar we vragen u wel om over zaken die niet direct onze aandacht nodig hebben pas na de vakantiemaanden te mailen. Ondertussen blijven acties zoals taxaties en verkopen wel doorgaan, vooral dankzij de inzet van actieve leden. En dat laatste geldt zeker ook voor de kantineploeg die ervoor zorgt dat in het weekend de kantine open is voor een hapje en een drankje!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur VtV Lusthof

volkstuin@lusthofrotterdam.nl
www.vtvlusthof.nl

 

Copyright © 2021 VTV Lusthof, All rights reserved.

update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp