Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 5 mei 2021
Hallo <<First Name>> <<Last Name>>,
1. De digitale ALV van 17 april is naar ons idee goed verlopen, niet in de laatste plaats vanwege de inspanningen van Wies en Wiel van de Berg. Zij stelden net als bij onze eerste digitale ALV hun kantoor beschikbaar van waaruit we konden ‘uitzenden’. Bovendien zorgden zij voor het duidelijk in beeld klaarzetten van alle teksten en vergaderpunten. En Chantal kon ook weer aanwezig zijn om de gang van zaken tijdens de stemmingen goed in het oog te houden.
Dit alles laat een heel belangrijk element zien waar voorzitter David tijdens de vergadering nadrukkelijk de aandacht op richtte: het belang van de vrijwillige inzet van leden om een vereniging draaiend, bloeiend, levendig te houden. Niets van wat er gebeurt binnen een vereniging is vanzelfsprekend, maar als de zaken op rolletjes lopen zou die indruk bij leden wel kunnen (gaan) leven. Dus denk mee over de toekomst, denk serieus na over je eigen (toekomstige) rol binnen de vereniging, ook op bestuurlijk vlak.
Heel fijn dat een paar leden zich tijdens de vergadering opgaven voor deelname aan een commissie!
Zegt het voort, laat van je horen en doe mee waar nodig!

Secretaris Marian van Beek en voorzitter David de Glint zijn met grote meerderheid van stemmen herkozen.

Penningmeester Wies deed tijdens de vergadering een oproep aan degene die tegen de financiële jaarrekening stemde om zijn of haar motivatie voor die tegenstem door te geven. Wies staat open voor verbeteringen en herhaalt daarom graag deze oproep! Anoniem reageren kan natuurlijk gemakkelijk met een briefje aan haar gericht in de brievenbus aan het toegangshek. En anders kunt u mailen naar penningmeester@vtvlusthof.nl

2. Corona update
Helaas is het nog niet mogelijk om de kantine open te stellen. U zult begrijpen dat we net als iedereen uitkijken naar het moment dat we de corona regels kunnen laten voor wat ze zijn en we ons vrijer kunnen gaan bewegen.

Onze toegangshekken blijven op slot.
Het team Coronamaatregelen van Veiligheidsregio Rijnmond adviseert met klem om de hekken gesloten te houden en de geldende corona maatregelen natuurlijk zorgvuldig op te blijven volgen:
  • 1,5 m afstand houden
  • bij klachten thuisblijven
  • regelmatig handen wassen
  • ook mag u per dag maar twee gasten op de tuin ontvangen naast het eigen huishouden en exclusief kinderen t/m 12 jaar
3. Overnachten
is weer toegestaan maar onder een voorwaarde die In het nieuwe Huishoudelijk reglement in artikel 7 lid 3 is opgenomen: Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht (na 24.00) is uitsluitend gedoogd voor leden en hun gezinsleden tussen 1 april en 30 september, en uitsluitend na schriftelijke toestemming van het bestuur. Deze gedoogregel, ingesteld door de gemeente Rotterdam, moet worden aangepast naar gelang de wet- en regelgeving van de gemeente Rotterdam wijzigt of wordt aangepast.

Blijft u dus overnachten, geef dit dan s.v.p. per mail door aan het bestuur!

Het hek blijft i.v.m. de coronamaatregelen ook in de nacht nog op slot.
Voor de slapers is al enkele jaren een zogenaamde overnachtings-WhatsApp-groep in gebruik. U kunt hier gedurende de nacht alleen in geval van nood gebruik van maken. Wilt u hier ook aan deelnemen, stuur dan een appje naar 06-18947719 met uw naam en tuinnummer.

4. Speeltuinregels
Op de laatste ALV is de toevoeging van onderstaande tekst in het Huishoudelijk reglement goedgekeurd. Wij brengen deze tekst nogmaals onder uw aandacht i.v.m. een recente vernieling. Gelukkig is de toedracht daarvan inmiddels bekend en wordt de schade door de ouders vergoed.
  • Kinderen spelen in deze speeltuin met respect voor elkaar en de omgeving en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de (groot)ouders.
  • Op de trampoline springen kinderen (tot 12 jaar) om de beurt, dus één voor één, zonder schoenen aan en zonder scherpe voorwerpen in de handen.
  • Is er iets kapot dan moet dit bij het bestuur gemeld worden door het lid dat dit constateert.
  • Na het spelen in de speeltuin wordt de speeltuin netjes achtergelaten
Wij attenderen u en uw kinderen erop dat de picknickbanken niet mogen worden verplaatst!
Regelmatig werden die versleept naar de trampoline om vanaf te springen.

5. Vuilcontainers
Wilt u er allen voor zorgdragen dat de klep van de vuilcontainer goed gesloten blijft. Anders trekken vogels er vuil uit en doet de wind de rest, zoals deze week gebeurde. Heel smerig! Het kan gebeuren dat de bakken vol zitten als u een zak brengt. Neem hem dan mee naar huis, of breng hem nog even terug naar uw eigen vuilnisbak. En wist u dat alleen goed gesloten vuilniszakken in de bakken mogen?

Het plaatsen van grofvuil is niet toegestaan! Iedereen zorgt er zelf voor dat grofvuil naar het milieupark gebracht wordt.

6. Karren voor algemeen gebruik
Wilt u deze, na gebruik, direct terugbrengen zodat ook andere leden hiervan gebruik kunnen maken.

7. Compost terrein
Denkt u eraan om takken zelf te ontdoen van ijzerdraad, plastic klemmetjes (laatst vonden we er 25 aan 1 tak!), vetbolnetjes en alles wat er niet aan hoort te zitten als je takken in het vak legt. Ook tussen het groen vinden we plastic en ijzerdraad in alle vormen en maten, zo jammer en extra werk.
We wijzen iedereen ook op het grote info bord met aanwijzingen over wat u waar kunt deponeren en wegscheppen.

8. Fietsen (parkeren)
Nogmaals: De paden van ons park zijn wandelpaden, altijd al geweest.
U kunt uw fiets aan de hand meenemen naar uw tuin waar u hem in uw tuin neerzet, dus niet voor uw tuin op het pad!
Ook kunt u uw fiets natuurlijk in een fietsenrek bij de parkeerplaats neerzetten.
Alleen kinderen tot 12 jaar mogen op de paden fietsen maar niet racen, wat de ouders en hun kinderen zelf ook wel zullen begrijpen.

9. Stoken - www.stookwijzer.nu
Van een tuinlid ontvingen we bovenstaande link over hout stoken. Gewoon de moeite waard om eens te lezen over hoe je het beste omgaat met o.a. houtkachels en barbecues, hoe vervuilend die kunnen zijn en hoe je de vervuiling en overlast zo beperkt mogelijk kunt houden.

Rest ons om u, behalve spoedige verantwoorde versoepelingen ook een iets warmere lente op de tuin te wensen!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur VtV Lusthof

volkstuin@lusthofrotterdam.nl
www.vtvlusthof.nl

 

Copyright © 2021 VTV Lusthof, All rights reserved.

update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp