Copy
Vereniging Oegstgeester Hofjes
 
Samenwerking MeerWonen inzake locatie Hazenboslaan
In de laatste nieuwsbrief hebben we bericht over de samenwerking met woningcorporatie MeerWonen inzake de ontwikkeling van hofjes. Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot het voorstel om de locatie Hazenboslaan te herontwikkelen. Dit voorstel is in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt. De brief is na overleg met de Leo Kannerschool, de huidige gebruiker van de Hazenboslocatie, tot stand gekomen. Het is mogelijk om zowel met als zonder herbouw van de Leo Kannerschool de locatie te herontwikkelen. Dit laatste is mede afhankelijk of er ruimte komt voor de Leo Kannerschool in het plan Endegeest. We zijn verheugt om nu concrete stappen te kunnen doen in de richting van het eerste Oegstgeester Hofje!
Meer weten? Klik hier en stuur ons een email!
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Vereniging Oegstgeester Hofjes, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp