Copy
Vis denne i din browser

Nyhedsbrev, sommer 2019
Nu har du endnu engang muligheden for at læse nærmere om et par af de projekter, vi har arbejdet med siden sidst, samt hvad vi kommer til at arbejde med i nærmeste fremtid her hos os i Region Syd E-læring.

Vi har selvfølgelig også endnu et tip klar til jer, som forhåbentlig kan hjælpe til at gøre jeres hverdag lidt nemmere.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra Region Syd E-læring, kan du afmelde dig nederst i nyhedsbrevet.

Aktuelle projekter

Akutte Somatiske Tilstande i Psykiatrien


Et nyt stort projekt er ved at nå sin lancering. Vi har været igennem design-, programmerings- og testfaser, og vi er lige nu i gang med de sidste faglige og tekniske justeringer. Denne e-læringsproduktion er vores første store satsning inden for kategorien ’læringsoplevelse’. Vi har ladet os inspirere af de største producenter inden for e-læring, og gør brug af mekanikker fra filmens og spillets verden. Vi har lært rigtig meget undervejs, og glæder os til at tage vores erfaringer med i de kommende produktioner.
Se trailer for kurset her

Danmark redder liv


Førstehjælpskonceptet ’Danmark Redder Liv’ har en app, som giver førstehjælperne besked i tilfælde af et udkald.

Supportlinjen for app’en oplever, at en række spørgsmål går igen. Derfor ønskede de, at få udviklet nogle videoguides til førstehjælperne i Region Syddanmark.
Se alle videoguides her

Sikkerhed ved hjemmebesøg i patienters bolig


Som et led i efteruddannelsen af alle udekørende medarbejdere i psykiatrien, har Region Syd E-læring, i samarbejde med psykiatrien, udviklet kurset, "Sikkerhed ved hjemmebesøg i patienters bolig".

Kurset bidrager til, at nye og rutinerede medarbejdere henholdsvis erhverver og fastholder en ensartet praksis omkring sikkerhed ved hjemmebesøg.
En praksis, der skal fastholde en høj sikkerhedskultur blandt udekørende medarbejdere.
Se kurset her

Udredningsretten & forløbsmarkører


Jævnfør Sundhedsloven har patienter ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Økonomi og Planlægning på OUH og Region Syd E-læring har i den forbindelse udviklet to animationsfilm, en til somatikken og en til psykiatrien, der beskriver lovgivningen og understreger vigtigheden af at arbejde korrekt med udredningsretten og forløbsmarkører for læger og sekretærer.

Filmen skal supplere eksisterende og kommende formidlings- og læringsinitiativer, der skal understøtte arbejdet med udredningsretten og korrekt datahåndtering med forløbsmarkører.
Se animationsfilmen til somatikken her

Livsstilsguide i Praksis


Livsstilsguide i praksis er et sundhedspædagogisk koncept, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem voksne med psykisk sygdom og professionelle og har fokus på at fremme sundheden hos brugere. Dette gøres ved hjælp af 7 forskellige samarbejdsværktøjer.

Til at understøtte brugen af disse samarbejdsværktøjer i praksis har Region Syd E-læring og Tværsektorielt samarbejde fra Regionshuset, i samarbejde med University College Lillebælt, udviklet et kursus bestående af 6 moduler, baseret på cases, hvor tidligere psykisk syge borgere sammen med professionelle benytter samarbejdsværktøjerne.  

Se modul 5 fra kurset her

Projekter i støbeskeen

Kateteranlæggelse og -pleje

Som et led i ”Sundhedsaftalen 2019-2022” udvikles der digitalt læringsmateriale i anlæggelse og pleje af kateter. 
Materialet skal bl.a. bruges af hjemmesygeplejersker og kommunale akutfunktioner, og udvikles i samarbejde med ”Tværsektorielt samarbejde”,  en række fagpersoner og Region Syd E-læring.
Målet med materialet er, at sikre kompetencerne til at løse komplikationer med kateter i hjemmet, og dermed undgå indlæggelser.
 
Mini-CEX

Hos Lærings- og Forskningshuset bliver uddannelsessøgende læger undervist i brugen af et mini-CEX bedømmelsesskema. Underviserne ønsker at bringe et digitalt værktøj ind i undervisningen for at skabe en mere effektiv indsamling af de individuelle bedømmelser ud fra et filmklip. Derfor tog de fat i os hos Region Syd E-læring, og vi har taget ansvar for at finde et værktøj og lægge en plan for implementeringen i undervisningslokalet. Vi kører i nærmeste fremtid en pilot på brugen værktøjet, hvor vi også stiller med en antropolog, som vil undersøge, hvordan brugerne interagerer med systemet, og hvilke tilpasninger der evt. kan skabe en endnu bedre brugeroplevelse med værktøjet.
 
Center for fælles beslutningstagning

Det nyetablerede Center for Fælles Beslutningstagning har kontaktet os, med henblik på at indlede et samarbejde om produktion af noget digital læring. Læringsmålet er, at kursisterne skal kunne praktisere reel fælles beslutningstagning i mødet med patienter, fordi det skaber mere tryghed, tilfredshed og efterlevelse hos patienten. Materialet skal bruges som forberedelse og brush-up til undervisningsdagen, og skal samtidig kunne bruges selvstændigt til de fagpersoner, som endnu ikke er tilmeldt undervisningsdagen. Projektet er i designfasen nu, og vi samarbejder om at skabe et koncept og en form, som understøtter de faglige pointer. Vores erfaringer fra projektet ”Akutte somatiske tilstande” regner vi med, kommer os rigtig meget til gavn i denne produktion.
 
Steno Diabetes Center, Gør-Det-Selv projekt

Potentialet for gør-set-selv e-læring vokser kraftigt i disse år i takt med, at værktøjerne bliver mere let tilgængelige. En arbejdsgruppe på Steno Diabetes Center har kastet sig ud i et projekt, hvor de vil producere et e-læringskursus selv. Vi er naturligvis med på sidelinjen for at supportere og vejlede.

Tips til dig


Lås din skærm på et sekund

 
Når du er logget ind på din pc, har du adgang til informationer og ressourcer på baggrund af, hvem du er. Efterlader du din pc ulåst risikerer du, at andre kan benytte den, og dermed se og ændre informationer som de måske slet ikke burde have adgang til - i dit navn.

Beskyt din pc - og dig selv. Tryk på Windows-tast + L, før du forlader den.

 
Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedbrev?
Afmeld nyhedsbrev


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Region Syddanmark · Damhaven 12 · Vejle 7100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp