Copy
Kunstatelier - Anne-Marie van der Wilt, theoloog en beeldend kunstenaar
Beste lezers, 

Fijn dat je weer kijkt naar mijn nieuwsbrief. Het zijn rare tijden vanwege de corona pandemie die ons allemaal raakt en het leven flink in de war schopt.
Ik hoop dat u/jij tot nu toe gezond bent gebleven!
Zelf heb ik al mijn lezingen en kerkdiensten af moeten zeggen vanwege mijn kwetsbare gezondheid. Heel vervelend voor de mensen die daarop gerekend hadden en uiteraard mis ik dit zelf ook!

Dit gaf wel veel ruimte in mijn agenda die ik heb opgevuld met het maken van diverse kunstwerken.

Mij persoonlijk deed het goed om vrolijk kleurrijk werk te maken juist in een tijd die toch ook wel somber maakt. Al die beperkingen... nauwelijks sociale contacten... de kleuren troosten, en inspireren mij. En blijkbaar mij niet alleen zo krijg ik terug via sociale media. Mooi en bijzonder om van mensen te horen dat ze vrolijk en blij worden van al die kleuren, dat de kleuren iets doen met hun gemoed.

Het maakt mijzelf blij en dankbaar om zo een bijdrage te mogen leveren ook in deze tijd. Heerlijk om zo met elkaar te genieten van alle mogelijke kleuren die wij van onze Schepper hebben gekregen! Dat ze ons mogen troosten, bemoedigen, helpen hoop te houden wanneer de winter lang en donker lijkt!
Nieuwsbrief 7, november 2020
 
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat:
▪ We vaker hebben samengewerkt.
▪ We aan elkaar zijn gelinkt via LinkedIn of een ander sociaal netwerk.
▪ We elkaar kennen en eerder hebben gecommuniceerd.
▪ U aanwezig was bij een workshop, meditatiecursus of lezing.
▪ U zich via onze website hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief.
▪ We elkaar hebben ontmoet bij een eerdere gelegenheid, zoals een netwerkbijeenkomst. 
 
Mocht u de oude nieuwsbrieven willen bekijken;
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6

Mocht u deze nieuwsbrief niet willen ontvangen, klik dan hier.
Gezegend: kunstwerk van hout, glas, keramiek (afmeting 170x122 cm)

Jeremia 17: 7-8

7Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.

8Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.
Bij dit kunstwerk moet ik moet denken aan het lied van Typhoon, "Alles is gezegend". In een interview vertelt hij dat hij God dichtbij weet en altijd op God terug kan vallen, wat er ook gebeurt. Niet dat er dan geen negativiteit meer is... 'de demonen kunnen zomaar weer naast je op de bank zitten en vragen of je een kopje thee lust'. Gezegend ben je als je op God vertrouwt zegt de profeet Jeremia, wanneer je je op God richt. Eigenlijk wil dat zeggen dat God jou het goede toewenst. Deze boom wil dat uitstralen. Ieder mens doet ertoe voor God. Wanneer je daarop durft vertrouwen kan dat ook  jouw leven kleur geven.
Televisieopname voor RTL 4
Door de redactie van het programma Plezier en Passie van RTL 4 ben ik uitgenodigd om mee te doen aan hun programma dat meerdere keren zal worden uitgezonden;
 • Zin In Kleur 10 januari  2021 om 16:00 uur bij RTL4
 • Zin In Kleur 16 januari  2021 om 14:00 uur bij RTL4
 • Zin In Kleur 13 februari 2021 om 14:00 uur bij RTL4
 • Herhaling op rtlx.nl
 • De losse video zal te zien zijn op RTL XL
Mozaïeken
Vakantie in coronatijd: ik heb met heel veel plezier gewerkt aan mozaïeken in en om ons huis.
Heerlijk om te doen, om vrolijk van te worden te midden van coronasores. 
De entree bij onze voordeur voorzien van een kleurrijk glas- en tegelmozaïek.
Kunstwerk in wording voor de kerkzaal van Geloofsgemeenschap De Drie Ranken in Apeldoorn

Deze gedachtenisboom /ranken (310x153  cm) symboliseren de drie ranken waaruit deze kerkgemeenschap is ontstaan. De drie kerkelijke stromen vormen samen één geheel. Blaadjes van hout krijgen een plaats in de boom. Op lichte blaadjes komen de namen van de mensen die zijn overleden, op de donkere blaadjes de namen van de dopelingen. In de volgende nieuwsbrief ziet u het eindresultaat.
Kunstwerk Vruchtdragen, van hout en glas met licht achter glas (afmeting 170x120 cm)
Vruchtdragen is uiting geven aan de talenten en gaven die ieder mens heeft gekregen. Talenten die allemaal waardevol zijn en er toe doen. Vruchtdragen in allerlei kleuren omdat de vruchten van ons leven er steeds weer anders uit zien.
De kleuren verbeelden de ontwikkeling die je als mens doormaakt. In iedere levensfase kunnen de vruchten anders van kleur zijn, kunnen je talenten anders vorm krijgen. Dit kunstwerk gaat over je geloof levend houden, van daaruit je leven betekenis geven. Je focus houden op wat jou als mens voedt en inspireert.
Geïnspireerd door de teksten uit het Evangelie van Johannes:
Johannes 15: 5 - 'Ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Als iemand ik mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen'.
Johannes 15: 16 - 'Jullie hebben niet mij uitgekozen maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht'.
Kunstwerk Vruchtdragen bij avondlicht. Als het donker is zie je door het licht het gekleurde glas oplichten.
Het maakproces heeft mijzelf opgevrolijkt te midden van alle wereldproblemen  en de coronaperikelen. Voor mijzelf (en vele anderen) is het een angstige tijd omdat mijn gezondheid kwetsbaar is en corona niet handig om te krijgen.
De kleuren van het kunstwerk doen iets met mij en gaan dwars tegen alle corona somberheid in. Zoals de verhalen uit de Bijbel, van zo lang geleden, hoop en bemoediging geven. Dat wens ik jullie allen ook toe!
Kruiswegiconen
Voor de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand - wijkgemeente Open Hof Ommoord en de Sint Christoffelparochie, locatie Open Hof heb ik een serie van 14 eigentijdse kruiswegstaties gemaakt. Ze zijn inmiddels klaar en wachten om een plaats te krijgen in de kerkzaal. Door corona is dit proces vertraagd. In februari zullen de staties tijdens een  feestelijke viering en receptie onthuld worden.
 
De 14 eigentijdse kruisweg iconen hebben allen betrekking op het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Het gaat hier om een alternatieve verbeelding anders dan de klassiek kruisweg waarbij het vooral gaat om de momenten die zich afspelen op Witte donderdag en Goede vrijdag.
In de volgende nieuwsbrief zal ik de serie tonen.
Eigentijdse icoon: icoon Eleousa, Moeder Gods van de tederheid.
Gemaakt voor de kerkzaal van Geloofsgemeenschap De Drie Ranken in Apeldoorn

Gebaseerd op de Evangelieteksten uit Lucas 2: 33-35, Johannes 19: 25-30.

Eleousa is het Grieks voor mildheid, tederheid, medelijden, ontroering, lieflijkheid en barmhartigheid. De nadruk ligt op de innige relatie tussen moeder en kind. Dit wordt uitgedrukt door de houding van Maria en het Christuskind ten op zicht van elkaar, hun wangen zijn tegen elkaar aan gedrukt. De gezichten van Maria en Christus zijn weergegeven ieder in een andere kleur marmer. Ik heb voor een marmeren gezicht zonder uitdrukking gekozen om aan te geven dat we te maken hebben met de mystiek van het christelijk geloof. God en Christus zijn veel groter dan mensen kunnen denken. Daarnaast willen de marmeren gezichten ruimte laten voor de kijker en de mogelijkheid om zelf desgewenst een beeld in te vullen.

De gouden nimbus/aureool /stralenkrans van Maria en Jezus versmelten met elkaar als teken van hun innige relatie.
 
Op de klassiek Eleousaicoon is altijd de hand van Maria zichtbaar.  Haar hand houdt Christus vast en ondersteunt hem vanuit de wetenschap wat hem in de toekomst te wachten staat. Het Christuskind lijkt zijn moeder te willen troosten door zijn wang tegen de hare te leggen.

Op de eigentijdse icoon is Maria weergegeven in de lichtblauwe basiskleur, de kleur die verwijst naar haar menselijkheid en zuiverheid. Daarover draagt zij een rood kleed. Dit wil uitdrukken dat Maria, nadat ze de moeder van Jezus is geworden, deel krijgt aan het Goddelijke.  Op haar hoofddoek zijn 3 sterren weergegeven. Deze sterren staan symbool voor haar maagdelijkheid, tijdens en na de geboorte van Christus maar ook voor de Heilige Drie-eenheid.

De Bijbelteksten waar geschreven wordt over Maria en Jezus zijn te lezen onder het zachtgele glas.

Materiaal: hout, glas, Bijbeltekst onder glas, bladgoud onder glas, marmer.
Over iconen in het kort
In Jezus Christus nam God de menselijke gestalte aan, daardoor is het voor ons mensen mogelijk geworden om een beeld te vormen bij de Eeuwige. Een beeld  dat ons uitnodigt om ons hart te openen om ons te richten op God die veel  groter en alom vattender is dan dat wij kunnen denken en verbeelden.

Een ikoon is geen beeld om te aanbidden maar slechts  een afspiegeling van datgene wat lang geleden heeft plaatsgevonden,  een beeld dat duidelijk maakt dat God nog altijd in ons leven hier en nu present is.
Een beeld dat duidelijk maakt dat wij in contact kunnen komen met God met Jezus Christus.

Een ikoon is een verbeelding die het Licht wil oproepen en zich wil verbinden met de harten taal van de christelijke traditie. Met mijn werk wil ik mij graag voegen in deze traditie en op een eiegntijdse manier uiting geven aan wat een icoon wil oproepen en zo iets van het goddelijk mysterie present stellen in de leefwereld van nu.
Boek over de Moderne iconen
Inmiddels is mijn boek over de eigentijdse iconen en kruisweg klaar en ligt te wachten om te worden uitgegeven. Ik wacht tot de coronacrisis voorbij is. waardoor het mogelijk wordt om een voor iedereen toegankelijke boekpresentatie bij te wonen. Ik houdt jullie op de hoogte!
Exposities
Vanwege de coronapandemie is er veel gewijzigd in het expositieprogramma. De aangegeven exposities zijn onder voorbehoud.
 • 8-28 februari 2021 Catharinakerk Doetinchem
 • voorjaar 2021 Kunstmoment in Diepenheim
 • half september 2021 tot januari 2022 Museum Rijssen
 • 2022 Grote kerk van Den Bosch
Lezingen zijn hopelijk over een tijdje weer te geven, je kunt de lezingen  boeken met de volgende onderwerpen;
 • 'Geloof verbeeld in kleur', de inhoud van deze lezing wisselt omdat ik steeds weer nieuw werk maak waar ik over vertel.
 • een Passielezing, deze is zeer geschikt in de tijd voor Pasen, aan de hand van woord en beeld sta ik stil bij het lijden van Jezus.
 • een Iconenlezing, tijdens deze lezing laat ik foto’s van mijn hedendaagse glasiconen zien en vertel hierover. Ook over de relatie tussen mijn hedendaagse iconen en de iconen uit de traditie van het vroege christendom.
Ook in deze tijd is is het mogelijk om kaarten, het boek en reproducties te bestellen via de webshop!
Webshop
Liturgische Kleden
Liturgische kleden voor de Protestantse Johanneskerk in Serooskerke op het eiland Walcheren. Op alle kleden is water, zee, licht, graan, een vis en het tau- of gaffelkruis te zien.

Het tau- of gaffelkruis is een kruisvorm afgeleid van de Griekse letter 'tau'. Deze kruisvorm verwijst naar het kruis van Christus, maar kan ook een mens uitdrukken in verschillende emoties; een juichende mens, een mens die het uitroept, een mens in gebed, een mens die een ander zegent. Voor alle kleden is het lied: "in een land dichter bij zee" tot inspiratie geweest. Dit lied werd op de kerkendag in 2010 gezongen en heeft op velen indruk gemaakt. Uit dit lied heb ik water, golven, wind gekozen om op alle kleden te laten zien, steeds weer anders. Water verwijzend naar de zee die zo'n belangrijke rol speelt op Walcheren en in Serooskerke. Het lied spreekt ook over vissen, op de kleden is een vis te zien ook verwijzend naar de vis voor de kerk. De vis, ichtus in het Grieks, is al vanaf het vroege christendom symbool voor Christus. Het woord 'ichtus' bevat de beginletters van Jezus Christus, Gods Zoon en Redder. Naast de vis is er ook het graan verbeeld als belangrijk bestanddeel van het brood dat wij eten. Vis en brood verwijzen naar het verhaal van de spijziging uit het Evangelie, waar mensen met elkaar delen. Delen doen we met elkaar zichtbaar gemaakt door op ieder kleed meerdere mensen te laten zien. Ieder mens is weer anders. Ieder mens heeft een eigen kleur een eigen verhaal. Ieder mens is hier in de kerk welkom. Samen delen heeft weer alles te maken met de tafel in de kerk waar het liturgisch kleed overheen ligt. Het lied spreekt ook over het Licht van God als hoopvol teken van God dat wij mensen steeds weer mogen ontvangen, van waaruit wij mogen leven. Op het witte kleed voluit te zien en op het paarse kleed als lichtroze boog als teken van Gods ontferming. God is mensen nabij wat zij ook meemaken in het leven aan vreugde en verdriet.
Rood is de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme en feest. Te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit, van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.

Gods Geest wordt op het rode kleed gesymboliseerd door de duif bij het Taukruis.
Paars is de kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. Bij het TAU of gaffelkruis is een gebroken mens zichtbaar. Verwijzend naar het lijden in de wereld veraf maar ook dichtbij. Verwijzend ook naar het lijden van Jezus en de weg die hij gegaan is. Er is een lichtboog te zien die de mens en het kruis omringen als teken van Gods ontferming daar waar wij mensen het nodig hebben.

God wil ons bijlichten op de weg die wij gaan. Naast paars zien we de kleur roze passend bij de zondagen Laetare en Gaudete.

Op deze twee zondagen op de derde zondag van advent en de vierde zondag van de veertigdagentijd vermengt het wit van Pasen en Kerst zich met het paars.
Wit is de kleur van Feest, passend bij Pasen en Kerst, wit is de kleur van opstanding, nieuw begin en nieuw leven.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen. Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht en bemoediging ,als teken van God die naar ons omziet verbeeld door de lichtstralen. Voor het taukruis zien we een mens die zegent, bidt, vraagt, juicht, ontvangt.
Het taukruis verwijst ook naar opgestane Christus. Met de opstanding van Jezus worden ook wij uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons inperkt en klein houdt. Op het kleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt, getroost.
Groen is de kleur die verwijst naar Gods goede schepping. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. Wij krijgen de opdracht van God om goede rentmeester te zijn over de schepping.

De lichte groene baan is een teken dat alles wat leeft licht nodig heeft om te groeien. zonder licht is er geen leven.
Opdrachten voor de komende tijd
- inrichting stiltecentrum voor "geloofsgemeenschap  de drie ranken" in Apeldoorn
- 8 stola's voor "Geloofsgemeenschap De Drie Ranken" in Apeldoorn
- regenboogstola voor predikant
- uitvaartstola voor predikant
- kunstwerk van hout en glas voor particuliere opdrachtgever
- set liturgische kleden voor kerkelijke gemeente
 
Facebook
Website
LinkedIn
Email
Copyright © 2018 Zin-In-Kleur, All rights reserved.

E-Mail adres is:
vanderwilt@zin-in-kleur.com

U heeft deze mail ontvangen, omdat:
▪ We vaker hebben samengewerkt.
▪ We aan elkaar zijn gelinkt via LinkedIn of een ander sociaal netwerk
▪ We elkaar kennen en eerder hebben gecommuniceerd.
▪ We elkaar hebben ontmoet bij een eerdere gelegenheid, zoals een netwerkbijeenkomst.
▪ Je je via onze website hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief.
▪ Je aanwezig was bij een workshop, meditatiecursus of lezing.

unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zin-In-Kleur · Orfeo 34 · Capelle Aan Den Ijssel, Zuid-Holland 2907JE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp