Copy

                                                                                 Kam ieškote
                                                                          gyvojo
                                                                                 tarp mirusiųjų?

                                                                               Jo čia nėra, 
                                                                                   jis prisikėlė!

                                                                                  (Lk 24, 5-6)

Mieli ekumeninės sielovados bendruomenės Kelionė bičiuliai,

švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą iš numirusių, prisiliesdami prie svarbiausio tikėjimo slėpinio, džiaugiamės galėdami vienytis su Jumis ir kartu tarti: „Aleliuja!“ Nors pastaruoju metu visas pasaulis susiduria su rimtais iššūkiais ir yra tarsi užmigęs tamsiame kapo rūsyje, tačiau velykinė žinia mums liudija: akmuo nuristas, mūsų Viešpats gyvas, vadinasi, ir viltis gyva Jame. Testiprina ji Jus ir tepadeda drąsiai įveikti visus kylančius iššūkius!

Kviečiame Jus drauge pažvelgti, kuo ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ gyvena pastaraisiais mėnesiais, ką pavyko nuveikti dėka Jūsų visokeriopo palaikymo ir pasitikėjimo mumis. Esame dėkingi, kad galime keliauti drauge!
VAKAR
Naujuosius metus pradėjome apsilankydami Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Jos ugdytiniams praktiškai pristatėme ekumeninės sielovados bendruomenės „Kelionė“ organizuojamas programas, kartu prisilietėme prie konkrečių temų, kurias gvildename su programų dalyviais per mūsų programas. Galimybė drauge melstis ir artimiau susipažinti, išgyventas bendrystės laikas tikrai buvo didelė dovana, proga augti vienybėje su mūsų broliais Kristuje. Dėkojame Viešpačiui už šią galimybę!
Sausio 16–23 dienomis  Lietuvoje svečiavosi Toni Dolfo-Smith (tarnystės „Kelionė“ Kanadoje įkūrėjas ir vykdomasis direktorius). Šio apsilankymo metu įvyko bent keletas svarbių renginių:
Seminaras vyrams „NEgėda būti savimi“. Jo metu buvo gilinamasi, kaip neigiamai žmogų veikia širdies ir proto atskyrimas bei kaip ieškoti tikrojo savo tapatumo.
 
Iš įvairių Lietuvos kampelių į Baltriškes suvažiavę kunigai ir pašvęstieji seminare „Evangelija ir tikrovė“ buvo kviečiami žvelgti į kiekvieno mūsų giliausius poreikius, jų neignoruoti, o taip pat leistis būti Dievo ir kitų pažintiems tokiems, kokie esame iš tiesų.
„Kelionės“ komandos formacijos savaitgalio Trinapolio rekolekcijų namuose metu turėjome progą ne tik mokytis, kaip galėtume geriau pasitarnauti vykdydami „Kelionės“ misiją, bet taip pat ir galimybę dar kartą pažvelgti į savo gyvenimo kelią.
 
Šį kartą ypatingai gilinomės į gėdos temą, siekdami atpažinti, kur ji vis dar laiko mus savo kalėjime, kur esame reikalingi gelbstinčio Dievo prisilietimo. Tikime, jog tik patys judėdami pirmyn savo asmeninėje kelionėje, ieškodami mūsų Viešpaties artumo, galėsime būti tinkamais palydovais tiems, kurie eina šalia.
Vos prieš keletą savaičių dalis mūsų komandos turėjo progą lankytis Pietų Afrikoje, dalyvauti pasauliniame „Kelionės“ vadovų susitikime.
Man buvo didelis džiaugsmas, kad iš Lietuvos galėjome vykti net keturiese! Šis susitikimas padėjo suprasti, kad problemos, apie kurias kalbame mūsų programų ir seminarų kontekste, aktualios visame pasaulyje. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skyrėme praktiniams dalykams, pradedant komandos ugdymu, „Kelionės“ programų vedimu ir baigiant malda bei vienas kito palaikymu (Jacinta).

Būdamas Pietų Afrikoje tarp „Kelionės“ vadovų turėjau galimybę sutikti brandžius, mokančius būti, džiaugtis, vienas kitą palaikyti, padrąsinti, tinkamai pamokyti bei patarti, žmones (Valdemar).

Iš kelionės grįžau kitoks, nei buvau prieš tai. Ieškodamas Dievo ir žengdamas žingsnį Jo link patyriau Jo gydančios meilės prisilietimą. Išsivežu įkvepiantį sutiktų žmonių jautrumą Dievo vedimui, kurio dėka galima ryžtis net labai drąsiems žingsniams gyvenime (Darius).
ŠIANDIEN

Dėl pasaulį palietusios pandemijos ir įvesto karantino Lietuvoje turėjome ieškoti naujų būdų, kaip galėtume toliau tęsti jau gerokai įsibėgėjusią „Mokinystės kelionės“ programą. Remdamiesi „Kelionės“ Kanadoje patirtimi nutarėme susitikimus perkelti į virtualią erdvę.
Tad kelionė tęsiasi!
Prašome Jūsų maldos palaikymo, kad kiekvienas programos dalyvis net ir pasikeitus keliavimo būdui, galėtų patirti visa tai, ką jiems dosniai paruošė mūsų Viešpats.
Džiaugsmas matyti, kaip keičiasi programoje dalyvaujančių žmonių gyvenimai. Trokštame pasidalinti su Jumis vienos dalyvės liudijimu:
 
Tikriausiai sutiksite, kad norint leistis į naują kelionę, pirmiausia reikia užbaigti ankstesnę, prieš keletą metų ar net dešimtmečių pradėtą, jau gerai pažįstamą, patogią, nereikalaujančią didesnių valios ar sąžinės pastangų, nors ir niekur nebevedančią... Ir aš tokią kelionę „šlovinau“ daugelį metų, kol sulaukusi keturiasdešimties supratau, kad iš tiesų niekur nė nėjau, tik tupinėjau aplink puikybės, melo, baimės, gašlumo stabus. Po tos ilgus metus trukusios „kelionės“ jaučiausi labai pavargusi, nešvari.
Visą tą ilgametės kelionės laiką Dievas manęs tarsi nematė ar, tiksliau, aš nejutau Jo žvilgsnio, nes Jo žvilgsnį užstojo stabai, kuriuos aš labiau šlovinau už Jį. Bet vieną ankstyvą rytą per Marijos radiją išgirdau apie „Mokinystės kelionę“. Klausydamasi į mane panašių „keliautojų“ liudijimų supratau, kad ir man būtina į tokią leistis. Taip pradėjau kitą kelionę, visai nepanašią į ankstesnę. Nesakyčiau, kad iš pradžių man priimtiną ir lengvą, bet leidusią pasijusti švariai. Dievas, po daugelio metų pakvietęs į naują kelionę, pasiūlė man nusiprausti. Ir galėjau... galiu tai daryti be jokios gėdos, nes einu ne viena, einu su tais, kurie pažįsta purvo spalvą ir svorį, kurie ne stebisi manąja nešvara, bet parodo, kur yra vanduo nusiprausti.
Kviečiame apsvarstyti galimybę tapti bendruomenės „Kelionė“ finansiniais bendradarbiais skiriant 1,2 proc. GPM ir taip prisidėti prie pokyčių žmonių gyvenimuose! Informaciją, kaip tai padaryti rasite čia. 
RYTOJ
Viliamės, kad ateisianti vasara kartu su šiluma atneš ir permainas, leisiančias vėl sugrįžti į įprastas gyvenimo vėžes!
Nors birželio 19–24 dienomis turėjusias įvykti rekolekcijas ir turime atšaukti, tačiau vis dar tikimės, kad pasibaigus karantinui galėsime pasiūlyti Jums naują rekolekcijų datą, kai turėsime galimybę skirti daugiau laiko santykiui su Dievu, patirti dar gilesnę gijimo malonę bei artimiau susipažinti su bendruomenės „Kelionė“ veikla.
Daugiau informacijos apie rekolekcijas ir kitus mūsų planus galite rasti internetiniame puslapyje http://www.kelione.org/
„Vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės“ (Rom  15, 13).
Būkite palaiminti Viešpaties artumu visuose savo keliuose! Jo prisikėlimo žinia tesudrebina širdžių kapų rūsius, kad Jo malonės dėka galėtume pakilti atnaujintam Dievo vaikų gyvenimui.
Jūsų maldos palaikymas mums be galo svarbus, tad nuoširdžiai jo ir prašome!
+

Prisidėti prie mūsų veiklos taip pat galite skirdami 1,2 proc. GPM arba pervesdami auką į mūsų banko sąskaitą: 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“
LT947300010152538236
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
SWIFT kodas HABALT22

Arba per Paypall sąskaitą paspaudę šią nuorodą: https://paypal.me/journeylithuania.
Copyright © Ekumeninė sielovados bendruomenė Kelionė
Jūs gaunate šį laišką, nes esate dalyvavęs mūsų organizuojamuose renginiuose ar išreiškęs norą gauti mūsų informaciją. 

Jei šių laiškų gauti nepageidaujate, praneškite mums el. paštu: kelione.bendruomene@gmail.com.
www.kelione.org