Copy
Užgimusio kūdikėlio Jėzaus atneštas džiaugsmas tepripildo kiekvieną Jo laukiančią širdį...

 
Mieli ekumeninės sielovados bendruomenės „Kelionė“ bičiuliai!

Nenumaldomai artėjant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo šventei, dėkingomis ir džiugiomis širdimis trokštame pasidalyti su Jumis svarbiausiomis šių prabėgusių metų akimirkomis bei pakviesti keliauti kartu su mumis ir ateinančiais 2020-aisiais metais!
VAKAR
2019 metų birželio 14–19 dienomis nuostabios gamtos apsuptoje Liškiavoje vyko rekolekcijos, kurias vedė „Kelionės“ komanda iš Kanados. Čia Viešpats dosniai liejo savo malones, kvietė dar giliau, dar artimiau Jį pažinti kaip Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, susitikti ir patirti Jo gydančią ir apvalančią meilę, darkart išgyventi atleidimą. Širdys džiaugėsi, kad Dievas trokšta keliauti drauge su mumis, dovanoti vis daugiau gyvenimo, vis daugiau laisvės ir vilties mūsų santykiams su savimi pačiais, kitais ir, žinoma, su Juo! 
2019 m. birželio 20 d. „Domus Maria“ viešbučio Didžiojoje salėje  vyko seminaras tema „Pastoracinis žvilgsnis į seksualines priklausomybes“. Renginį vedė Toni Dolfo-Smith („Kelionės“ tarnystės Kanadoje vykdomasis direktorius). Susirinkusieji buvo kviečiami išsamiau pažvelgti į priežastis, dažnai pastūmėjančias priklausomybių link, ir pasitelkti konkrečias priemones, padedančias išsilaisvinti iš tokių priklausomybių.
Tai, kad šiame seminare dalyvavo nemažai besirūpinančiųjų sielovada, teikia daug vilties, kad žmonės, atsidūrę seksualinių priklausomybių gniaužtuose, sulauks vis daugiau priėmimo, pagarbos, dėmesio ir veiksmingos pagalbos.

Šiais metais turėjome ir svečią iš Suomijos. Andy Chambers („Kelionės“ Europoje vadovas) vedė seminarą vyrams „Vyro tapatumas ir gyvenimas be kaukės“.
 

Atnaujintame Dievo Apvaizdos seserų vienuolyne Utenoje surengėme seminarą apie savo poreikių atpažinimą. Su susirinkusiais kalbėjomės ne tik apie kiekvieno žmogaus poreikius, bet ir apie tai, kaip Dangiškasis Tėvas nori ir gali juos atliepti!
 

Kunigo Sauliaus Damašiaus kvietimu turėjome progą keletą savaitgalių viešėti Žemaitijoje – pasimatyti su  svetinga ir nuoširdžia Skuodo bendruomene. Čia nagrinėjome itin aktualias „Kelionės“ programose gvildenamas temas.
 
Na ir, žinoma, kaip gi be bendrystės, be paprasto ir džiaugsmingo laiko tiesiog būnant drauge! „Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje! <...> Tai lyg Hermoną gaivinanti rasa, kuri krinta ant Siono kalnų, nes čia Viešpats teikia savo palaiminimą – amžinąjį gyvenimą“ (Ps 133, 1,3).
Dėkojame Dievui už kiekvieną „Kelionės“  narį, už tai, kad galime būti kartu, žvelgti ir žengti ta pačia kryptimi ir drauge atlikti tą misiją, į kurią mus kviečia Kristus!
Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam iš jūsų, kad tikite mumis ir prisidedate prie mūsų veiklos finansiškai: 2019 m. ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ gavo 600.20 EUR paramą iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Ačiū tariame ir tiems, kurie teikiate paramą banko pavedimu.

Dėkojame visiems, kurie lydite mus savo maldomis, savo buvimu šalia ir padrąsinimu.
Visa mūsų veikla nebūtų įmanoma be jūsų pasitikėjimo mumis. Tad dėkojame, kad keliaujate drauge!  
 
Kviečiame ir ateinančiais metais 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skirti ekumeninei sielovados bendruomenei „Kelionė“. Instrukcijas, kaip tai padaryti, rasite čia
ŠIANDIEN
Labai džiaugiamės, kad šį sezoną galėjome pradėti kiek atsinaujinę!
Rugsėjo mėnesį dienos šviesą išvydo mūsų internetinis puslapis www.kelione.org. Kviečiame karts nuo karto jame apsilankyti! Čia jau galite rasti visą aktualią informaciją apie artėjančius seminarus, programas ir rekolekcijas, susipažinti su liudijimais žmonių, keliaujančių vilties kelionę kartu su mūsų Viešpačiu.
Naujo sezono pradžioje, rugsėjo 23 dieną, Lietuvoje pirmą kartą pradėjome šešių savaičių trukmės programą „Mokinystės kelionė. Įvadas“. Jos dalyviai buvo kviečiami atpažinti savo sužeidimus, įsivardyti dėl jų tebekylančias problemas ir priimti sprendimą pradėti ilgai trunkančią vidinio gijimo kelionę.
Lapkričio 18 dieną kaip tik ir pradėjome ilgąją „Mokinystės kelionės“ programą, kuri truks iki pat pavasario. Tikimės ir viliamės, kad Dievas gydys ir ves kiekvieną programos dalyvį į vis glaudesnį, vis artimesnį santykį su Juo. Prašome ir Jūsų, mieli bičiuliai, maldos palaikymo, kad Šventoji Dvasia savo atnaujinančia ir prikeliančia jėga lietųsi į kiekvieno, nusprendusio leistis į šią mokinystės kelionę, širdį.
 
RYTOJ
Ateinančių 2020-ųjų metų sausio mėnesį kviečiame į šiuos seminarus:
Kunigus ir pašvęstuosius sausio 22 dieną kviečiame dalyvauti seminare, kurio tema – „Išgyventi Evangeliją kuriant santykius ir atrandant savo tapatumą bei lytiškumą“. Seminaras vyks Tiberiados bendruomenės namuose, Baltriškių kaime.
Daugiau informacijos ir registracijos formą galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.kelione.org
„Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties.“  (Rom 15, 13)
 

Jaukių švenčių ir nesibaigiančios vilties Jums, „Kelionės“ bičiuliai.                
Prasmingų Šv. Kalėdų!
Jūsų maldos palaikymas mums be galo svarbus, tad nuoširdžiai jo ir prašome!
+

Prisidėti taip pat galite pervesdami auką į mūsų banko sąskaitą: 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“
LT947300010152538236
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
SWIFT kodas HABALT22

Arba per Paypall sąskaitą paspaudę šią nuorodą: https://paypal.me/journeylithuania.
Copyright © Ekumeninė sielovados bendruomenė Kelionė
Jūs gaunate šį laišką, nes esate dalyvavęs mūsų organizuojamuose renginiuose ar išreiškęs norą gauti mūsų informaciją. 

Jei šių laiškų gauti nepageidaujate, praneškite mums el. paštu: kelione.bendruomene@gmail.com.
www.kelione.org