Copy
 
Vis i browser
 
 
 
Grant Thornton nyhedsbrev, oktober 2021
 

Momslån: Deadline for tilbagebetaling udskydes

 
Et bredt flertal i Folketinget besluttede i september at udskyde betalingsfristen for momslån med forfaldsdato hhv. 1. november 2021 og 1. februar 2022. For begge gælder nu, at lånet skal tilbagebetales senest 1. april 2022.

Læs mere her.
 
 
Lønsumslån: Frist for tilbagebetaling udskydes ikke

Lønsumslån med oprindelig forfaldsdato 1. november 2021 er ikke blandt de Coronapakke-lånetiltag, der får udskudt betalingsfristen til det nye år. Har man taget et rentefrit lønsums-lån, skal dette således tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Læs mere her.
 
 
Ændringer på momsområdet

Skatteministeriet har sendt lovforslag til ændringer på momsområdet til høring – bl.a. vedr. undervisning, intellektuel ophavsret og brugtmoms.

Læs mere her.
 
 
Faste omkostninger: Sidste udkald for ansøgning

Hvis din virksomhed endnu ikke har fået ansøgt om kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021 og/eller for perioden 1. marts 2021 – 30. juni 2021, gør vi opmærksom på, at det skal gøres inden den 31. oktober 2021. Indberettes ansøgningen ikke inden for frist, bortfalder muligheden for at ansøge om kompensation helt.
 
Har du ikke fået taget hul på ansøgningen endnu, anbefaler vi derfor at gøre det snarest.
 
 
Er IT-sikkerheden i orden?

Ifølge Erhvervsstyrelsens årlige undersøgelse har 40% af SMV’er et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau, og det er værd at huske på, at det ikke kun er de store koncerner, men også helt almindelige SMV’er, der kan blive angrebet af hackere.
Cybersecurity kan lyde som en stor mundfuld, hvis man ikke før har haft fokus på det. Vi har derfor samlet fem gode råd til at komme godt i gang med at styrke den digitale sikkerhed i din virksomhed.

Se videoen her.
 
 
IVS’er: Omregistreringsfrist udløbet – men der er tid endnu

15. oktober 2021 var deadline for at træffe beslutning om sit IVS (omregistrering til anpartsselskab eller lukning) eller risikere tvangsopløsning. Vær dog opmærksom på, at sidste frist for at anmelde sin beslutning til Erhvervsstyrelsen er 29. oktober 2021. Misses denne deadline også, vil man fra Erhvervsstyrelsen modtage et advarselsbrev - formentlig med en yderligere udvidet svarfrist (fx 4 uger).

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.
 
 
Publikation: Moms ved salg af fast ejendom

I denne udgave af ”Moms ved salg af fast ejendom” gives en grundig gennemgang af momsafregning i forbindelse med salg af fast ejendom som fx byggegrunde og nye bygninger.

Læs publikationen her.
 
 
Slutafregning: Frist for udvalgte indberetninger udsat – foreløbig til ukendt dato

Ny luft til virksomheder, der i disse dage klør på med at få diverse indberetninger sammensat og indsendt.
 
Erhvervsstyrelsen har nemlig udmeldt, at fristen for indberetning til slutafregning af en række ordninger med oprindelige deadlines hhv. 31. oktober 2021 og 15. december 2021 udskydes. Præcis dato for nye frister er ikke fastsat endnu.

Læs mere her.
 
 
 
De bedste hilsner,
 
 
Martin S. Haaning
Partner / Statsautoriseret revisor
 
D +45 35 27 51 88
M +45 40 64 78 11
martin.haaning@dk.gt.com
 
 
 
 
Afmeld nyhedsbrev
Persondatapolitik
  Følg os på LinkedIn   In
 
Grant Thornton
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
33 110 220
mail@dk.gt.com
www.grantthornton.dk