Copy
Arbejdsgiverrådgivning til
borgere med BPA-ordning

Nyhedsbrev

Lukket mellem jul og nytår

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra fredag den 22. december 2017 til tirsdag den 2. januar 2018.

BPA-arbejdsgiver ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Skabeloner

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Husk, at du på www.bpa-arbejdsgiver.dk kan finde værktøjer og skabeloner til brug for at løse dine opgaver som arbejdsgiver.

Du kan blandt andet finde skabelon til ansættelsesbevis, skriftlig advarsel, anmodning om diverse lægeerklæringer samt inspiration til arbejdet med arbejdspladsvurdering og medarbejderudviklingssamtaler.

To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Højesteret har i november måned dette år afsagt to principielle domme om forståelsen af ”120-sygedagsreglen” i funktionærlovens § 5, stk. 2.  Landsrettens afgørelser blev behandlet i nyhedsbrevet for december 2016.

Reglen kan, hvis den er gyldigt vedtaget, medføre, at funktionæren kan opsiges med et forkortet varsel, hvis funktionæren i et tidsrum på 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage.

Optællingen af sygedagene har flere gange givet anledning til retssager, og Højesteret har nu taget stilling til, hvordan optællingen skal ske i forhold til to generelt forekommende problemstillinger:

Den ene sag handlede om, at funktionæren havde været deltidssygemeldt i en længere periode. Funktionæren var ansat til 32 timer om ugen, mandag, tirsdag, onsdag og fredag samt hver anden lørdag. Funktionæren blev først deltidssygemeldt og herefter fuldtidssygemeldt.

Arbejdsgiveren havde opgjort sygefraværet under deltidssygemeldingen på en måde, hvor det kendte sygefravær (i timer) blev fratrukket den ugentlige arbejdsnorm. Problem var imidlertid, at arbejdsgiver herudover også havde medtaget søn- og helligdage samt andre arbejdsfri dage forholdsmæssigt i sin beregning.

Højesteret fastslår i dommen, at der hverken efter ordlyden af eller formålet med funktionærlovens § 5, stk. 2, er holdepunkter til støtte for, at der ved en deltidssygemelding kan medregnes en skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage. Ved en deltidssygemelding kan derfor alene det faktiske fravær medregnes i de 120 dage, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage.

Den anden dom vedrørte en situation, hvor funktionæren ønskede at være deltidssygemeldt, men hvor arbejdsgiver, af driftsmæssige grunde, ønskede at fastholde funktionæren i en fuldtidssygemelding. Funktionæren mente, at arbejdsgiverens afslag måtte medføre, at beregningen af sygefraværet skulle ske, som hvis den delvise sygemelding var blevet accepteret af arbejdsgiver, hvilket, jf. ovenstående dom, blandt andet havde medført, at søn- og helligdage ikke kunne medtages i opgørelsen.

Højesteret fastslog, at arbejdsgiveren ikke har pligt til at acceptere et sådant tilbud, og at beregningen af de 120 sygedage derfor skulle ske efter de faktiske forhold, hvor medarbejderen altså fortsat var fuldtidssygemeldt.

Advisory board er et vigtigt værktøj til fremtiden

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

For godt to år siden etablerede Dansk Handicap Forbund et advisory board, som består af en række virksomheder fra den offentlige og private sektor. Det er et vigtigt værktøj, som både forbundet og virksomhederne har god brug af, mener landsformand Susanne Olsen.

Boardet blev etableret som led i en større strategi fra forbundets side om at skabe et mere åbent og tolerant arbejdsmarked for mennesker med bevægelseshandicap.

”De seneste par år har vi arbejdet intenst med de udfordringer og muligheder, der er for vores medlemmer på arbejdsmarkedet. I lang tid har vi været vidne til et system omkring arbejdsmarkedet, som bruger pisk frem for gulerod. Det SKAL vi væk fra. Blandt andet derfor blev advisory boardet etableret, så vi som forbund kunne blive klogere på, hvordan virksomhederne, som skal ansætte vores medlemmer, tænker,” lyder det fra landsformand Susanne Olsen.

Vi vil bidrage konstruktivt for vores medlemmers skyld
Hun henviser til, at vi de seneste år har set medlemmer, som er havnet i langstrakte og ubrugelige ressourceforløb, mens der stilles stadigt større krav til, at man har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Og selvom forbundet har klare holdninger til den model på arbejdsmarkedet, så må vi også erkende, at det er en præmis, som vi må spille med på, vurderer landsformanden.

”Kravene til den enkelte er skærpet markant, og selvom vi arbejder for at skabe en større forståelse for vores målgruppes særlige udfordringer, så må vi konstatere, at presset på vores medlemmer fortsat er stort. Som altid vil vi i Dansk Handicap Forbund gerne spille med og bidrage konstruktivt til gavn for vores medlemmer frem for at blive lukket ude. Derfor er den viden, vi kan hente i vores advisory board, meget vigtig. På samme måde tror jeg på, at virksomhederne får vigtig viden og forståelse med fra os,” siger Susanne Olsen.

Arbejdet i advisory boardet har blandt andet kastet en række anbefalinger fra virksomhederne af sig, som Dansk Handicap Forbund kan bruge til at udvikle politik og skabe nye tiltag på baggrund af, og derfor er der heller ingen tvivl hos Susanne Olsen om, at samarbejdet med virksomhederne fortsætter på den anden side af det nye år.

”Vi er enormt glade for, at virksomhederne finder det relevant at sætte tid af til. Det fortæller mig, at vi sidder med nogle ressourcer blandt vores medlemmer, som de gerne vil have fat i. Det ved vi godt, og det er glædeligt, hvis vi gennem samarbejde kan få skabt et mere åbent arbejdsmarked, som målgruppen føler sig reelt inkluderet i,” slutter hun.

Advisory boardet i Dansk Handicap Forbund består af 30 virksomhedsledere fra både større og mindre virksomheder i den offentlige og private sektor.

Kontakt os

BPA-arbejdsgiver

Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V

Telefon: 33 55 77 30
E-mail: kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailchimpThis email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kooperationen · Reventlowsgade 14, 2. · København V 1651 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp