Copy
Arbejdsgiverrådgivning til
borgere med BPA-ordning

Nyhedsbrev

Få gratis rådgivning hos BPA-arbejdsgiver.dk

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Hvis du har en BPA-ordning og har brug for rådgivning inden for det ansættelses- eller arbejdsretlige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dk

Vidste du?

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

BPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer, som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail, telefon m.v..

Skabeloner

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Hvis din medarbejder er sygemeldt, og du ønsker at få dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, har du mulighed for at bede medarbejderen skaffe en erklæring fra lægen. For at kunne bevise at man har bedt en medarbejder om at skaffe en erklæring fra lægen, er det vigtigt, at man altid gør det skriftligt.
 
På BPA-arbejdsgiver.dk kan du finde eksempler på, hvordan du skriftligt kan udforme en anmodning om lægeerklæring. Læs mere her.

Ændrede regler omkring afleveringsattest

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

PostNord har ændret på mulighederne for at sende breve med afleveringsattest. Fremover er det nemlig kun erhvervskunder med en frankeringsaftale eller en frankeringsmaskine, der kan sende breve med afleveringsattest.
 
Med en afleveringsattest er det muligt at bevise, at et brev er kommet frem til modtageren inden en given frist. Hvis du som arbejdsgiver fx skal opsige en medarbejder, vil opsigelsen først få virkning fra det tidspunkt, den er kommet frem til medarbejderen. Det er dig som arbejdsgiver, der skal bevise, at en opsigelse er kommet frem til medarbejderen.

I forhold til forskellen på et anbefalet brev og et brev sendt med afleveringsattest, er det sådan, at Højesteret har slået fast, at anbefalede breve ikke anses for at være kommet frem, selv om der rent faktisk bliver lagt besked i modtagerens postkasse om, at postbuddet har forsøgt at aflevere brevet, hvis modtageren ikke efterfølgende har hentet brevet på posthuset eller ikke har ønsket at tage imod brevet. Hvis man vil sikre sig, at brevet er kommet frem, kan brevet derfor sendes med afleveringsattest. Når man benytter en afleveringsattest får afsenderen nemlig en kvittering fra postvæsenet om, at brevet er afleveret i modtagerens postkasse, og dermed er brevet kommet frem i juridisk forstand.
 
Men hvis din virksomhed ikke har en frankeringsaftale med PostNord eller en frankeringsmaskine, kan du altså ikke længere sende breve med afleveringsattest gennem PostNord.
 
Hvis du som arbejdsgiver skal sikre dig bevis for, at et brev er kommet frem til modtageren, kan du som alternativ:
 
• Aflevere opsigelsen personligt til medarbejderen og bede om en kvittering på modtagelsen.
• Sende opsigelsen med kurér eller bud og bede om dokumentation på, at brevet er lagt i modtagerens postkasse.
 

Persondata og opbevaring ved ansættelser

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Til maj 2018 træder de nye regler om personoplysninger i kraft. Reglerne er meget omfattende og vil berøre alle virksomheder i en eller anden grad. Efter reglerne skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

I forhold til BPA-arbejdsgivere vil de nye regler fx have betydning ved ansættelse af medarbejdere. På dette tidspunkt skal virksomheden indhente en tilladelse eller et såkaldt samtykke til at opbevare ansøgning, CV og andet ansøgningsmateriale.

Da samtykket skal kunne gives på et oplyst grundlag, skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for håndtering af personoplysninger, pågældendes kontaktoplysninger, hvor længe oplysningerne skal opbevares, og hvad formålet med opbevaringen er.

Samtidigt skal det være muligt for ansøgerne at fortryde, at de har sendt personoplysninger og deres ansøgning skal kunne returneres og andre oplysninger, som er indhentet, eller fortegnelser skal kunne bortskaffes, så de ikke kommer i de forkerte hænder.

For at lette dette arbejde har BPA-arbejdsgiver udarbejdet et brev, som med fordel kan sendes eller afleveres til dem, som ansøger om at komme i betragtning til ansættelse som handicaphjælper i en BPA-ordning. Brevet, som gengives i det følgende, underskrives af ansøgere og returneres til arbejdsgiveren eller borgeren:

"Kære ansøger

Jeg har nu modtaget din ansøgning til en stilling som handicaphjælper hos mig. Jeg vil bruge din ansøgning til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Du vil høre fra mig, så snart jeg ved hvem, der skal til samtale/videre i ansættelsesproceduren mm.

Til brug for overholdelse af reglerne om personoplysninger skal jeg her spørge, om du er indforstået med, at jeg opbevarer din ansøgning i 12 måneder. Jeg vil i givet fald bruge din ansøgning såfremt, der opstår uventede åbninger i stillinger eller vikariater hos mig. Efter perioden vil ansøgningen blive makuleret og bortskaffet.

Afkryds derfor nedenfor og returner til mig.

Jeg kan oplyse, at den ansvarlige for behandling af dine oplysninger er ____________.

Hvis du på noget tidspunkt fortryder din ansøgning eller ønsker det, kan du anmode om at få sendt din ansøgning tilbage, ligesom du kan få slettet de fortegnelser, jeg har gjort om din ansøgning.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på telefon ___________.
 
Med venlig hilsen
 
___________________(arbejdsgiver)
 
Jeg er indforstået med at min ansøgning opbevares i 12 måneder fra modtagelsen af min ansøgning.

Dato__________

Underskrift_______________"

Du kan hente brevet i word-format her

BPA-arbejdsgiver vil i den kommende periode vende tilbage til reglerne om persondata med uddybende kommentarer til minimumskravene til BPA-arbejdsgivere. 

Kontakt os

BPA-arbejdsgiver

Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V

Telefon: 33 55 77 30
E-mail: kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailchimpThis email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kooperationen · Reventlowsgade 14, 2. · København V 1651 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp