Copy
Arbejdsgiverrådgivning til
borgere med BPA-ordning

Nyhedsbrev

Gratis rådgivning

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Hvis du har en BPA-ordning og har brug for rådgivning inden for det ansættelses- eller arbejdsretlige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dk.

Ansættelsesbeviser

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Når du ansætter en hjælper, skal denne, jf. Lov om ansættelsesbeviser, senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse have et skriftligt ansættelsesbevis. Dette gælder for alle medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. På BPA-arbejdsgiver.dk kan du læse mere om, hvilke punkter der altid skal fremgå af et ansættelsesbevis, og du kan også hente en skabelon til ansættelsesbevis.

BPA og beskyttelse af personoplysninger

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Til maj 2018 træder de nye regler om beskyttelse af personoplysninger i kraft. I dette nyhedsbrev behandles de nugældende regler for små og mindre virksomheder i forhold til persondataloven.

I dag skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
 
Datatilsynet har udformet nedenstående specifikke minimumskrav for sikkerhed i forbindelse med personaleadministration:

 1. Beskriv hvordan I beskytter jeres personaleoplysninger i personaleadministration og i praksis har implementeret pkt. 2-12. Beskrivelsen kan være særlige retningslinjer, der indgår i virksomhedens uddybende sikkerhedsregler, i en it-sikkerhedspolitik eller som en del af virksomhedens information til medarbejderne. Her kunne man med udgangspunkt i 12 punktslisten afholde et møde med hjælperne og gennemgå disse punkter med fokus på BPA-arbejdspladsens forholdsregler.
   
 2. Adgang til oplysningerne skal begrænses til personer, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne. Det skal være så få personer som muligt. Ofte vil det kun være relevant, at BPA-arbejdsgiver har adgang til oplysningerne.
   
 3. Medarbejdere, der håndterer personaleoplysninger, skal have instruktion og oplæring i, hvad de må gøre med oplysningerne, og hvordan de skal beskytte oplysningerne. Se punkt 2.
   
 4. Personaleoplysninger på papir – fx i kartoteker og ringbind – skal opbevares aflåst, når de ikke er i brug.

  Når dokumenter (papirer, kartotekskort mv.) med personaleoplysninger skal smides ud, skal der anvendes makulering eller anden foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til oplysningerne.
   
 5. Der skal anvendes adgangskode for at få adgang til pc’er og andet elektronisk udstyr med personoplysninger. Kun de personer, der skal have adgang, må få en kode.

  De personer, der har adgangskode, må ikke overlade koden til andre eller lade den ligge, så andre kan se den.

  Kontrol af tildelte koder skal foretages mindst en gang hvert halve år.
   
 6. Det skal registreres, hvis der er forgæves forsøg på at få adgang til it-systemer med følsomme personaleoplysninger. Hvis der registreres et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg, skal der blokeres for yderligere forsøg.
   
 7. Hvis personaleoplysninger lagres på en USB-nøgle, skal oplysningerne beskyttes. Der kan f.eks. bruges en USB-nøgle med adgangskode og kryptering. Ellers skal USB-nøglen opbevares i aflåst skuffe eller skab. Tilsvarende gælder ved opbevaring af personaleoplysninger på andre bærbare datamedier.
   
 8. PC’er koblet til internettet skal have en opdateret firewall og viruskontrol installeret.
   
 9. Hvis der benyttes hjemmesideformularer, hvor følsomme personaleoplysninger og personnummer kan indtastes og fremsendes, skal der anvendes kryptering.
   
 10. Hvis følsomme personaleoplysninger og personnummer sendes med e-mail via internettet, anbefaler Datatilsynet kryptering.
   
 11. I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder personoplysninger, og når datamedier skal sælges eller kasseres, skal der træffes de fornødne foranstaltninger, så oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.
   
 12. Ved brug af en ekstern databehandler til håndtering af oplysninger, skal persondatalovens § 42 om skriftlig databehandleraftale mv. følges. Det gælder eksempelvis, når der anvendes et eksternt dokumentarkiv eller rekrutteringssystem på internettet.

Den nye databeskyttelsesforordning
Mange af reglerne og en del af forpligtelserne findes allerede i den nuværende persondatalov, men på grund af en række skærpelser og risikoen for bødestraf er der behov for øget fokus på området.
 

BPA-arbejdsgiver vil i den kommende periode vende tilbage til reglerne om persondata med uddybende kommentarer til minimumskravene til BPA-arbejdsgivere. 
 

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har  offentliggjort en generel informationspjece om den nye databeskyttelsesforordning. Du kan læse informationspjecen her.

Et hjælpemiddel er ikke bare et hjælpemiddel

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen slår i fællesskab et slag for den vigtige faglige viden, der ligger bag hvert eneste nye hjælpemiddel, der bliver bevilget til mennesker med funktionsnedsættelser.

For mennesker med bevægelseshandicap er hjælpemidler en af de absolut vigtigste grundforudsætninger for, at hverdagen fungerer, og man kan leve et liv på lige fod med andre mennesker. Bevilling af hjælpemidler er også en af de områder, som forbundets rådgivningsteam oftest møder hos medlemmerne.

Hjælpemidler er ikke bare hjælpemidler. Det er ikke en ’stangvare’, som kan passe til alle. Hjælpemidlet udgør en del af ens krop – både funktionsmæssigt og æstetisk, og den rette tilpasning ud fra det enkelte menneskes særlige karakteristika er helt afgørende. Det kræver produkter af høj kvalitet og gode rammer for fagligheden hos ergoterapeuterne.

”Netop fordi vi ofte oplever, at den individuelle vurdering, tilpasning og opfølgning støder på udfordringer i den kommunale virkelighed, besluttede vores social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg sidste forår at gå i dialog med Ergoterapeutforeningen. Foreningen har ligesom vores medlemmer en interesse i, at fagligheden prioriteres, og at man har et perspektiv på, at hjælpemidlerne først og fremmest sikrer et liv med lige muligheder for brugerne, og at bevilling af det rette hjælpemiddel fra starten er rigtig god samfundsøkonomisk tænkning. Og derfor var det helt naturligt for os at gå i dialog og skabe fælles fodslag,” siger landsformand Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbund udarbejdede i efteråret en brugerundersøgelse af hjælpemiddelformidlingen. Undersøgelsen, som også er omtalt i seneste nummer af Handicap-nyt, har vist en række spændende tendenser i forhold til hjælpemiddelformidlingen og kan læses i sin fulde form via dette link.

Undersøgelsen har desuden dannet baggrund for et fælles debatindlæg Fra Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen, som blev trykt den 1. januar 2018.

Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen tager i løbet af i år udgangspunkt i delresultater for undersøgelsen og anvender dem i fællesskab til at tage initiativer, som kan styrke hjælpemiddelformidlingen i Danmark.

Kontakt os

BPA-arbejdsgiver

Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V

Telefon: 33 55 77 30
E-mail: kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailchimpThis email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kooperationen · Reventlowsgade 14, 2. · København V 1651 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp