Copy
01-02-2018 | Nieuwsbrief Topsector Agri & Food  
Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor samenleving, sector en economie
 
De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 geeft richting aan onderzoek en innovatie in de komende jaren. Vijf kernthema’s staan daarbij centraal: gezond en veilig voedsel, klimaatneutraal geproduceerd, in circulaire systemen, met inzet van slimme technologie en aangestuurd door consument en maatschappij. Lees verder

Oproep Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale kansen in kaart willen brengen, kunnen daar steun voor krijgen. Lees verder

Financiële steun voor 237 projecten in 2017

In 2017 ontvingen 237 innovatieprojecten financiële steun van de Topsector Agri & Food. Daarmee was een bedrag gemoeid van € 70,2 miljoen. Lees verder
Projectenschouw: kennismaken met topsector-projecten
 
In februari worden in vier bijeenkomsten een aantal projecten van de topsector gepresenteerd in een zogenaamde projectenschouw. Vandaag wordt afgetrapt met het kernthema Consument en Maatschappij. Lees verder
Vierde editie Dutch Agri Food Week: 5-16 oktober 2018

Vorig jaar trok Dutch Agri Food Week 50.000 bezoekers in ruim 150 events en met 350 betrokken organisaties. In 2018 wordt de vierde editie gehouden tussen 5 en 16 oktober. Lees verder
NWA-Route agrifood werpt vruchten af
 
De route ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’ van de Nationale Wetenschapsagenda is nader geconcretiseerd in een plan van aanpak en heeft al tot verschillende vervolgen geleid. Lees verder

Agenda

Projectenschouw Consument en Maatschappij


6 februari 2018 | Wageningen

Projectenschouw Circulair


8 februari 2018 | Wageningen

Projectenschouw Klimaatneutraal


12 februari 2018 | Wageningen

Projectenschouw Gezond en Veilig


22 februari 2018 | Wageningen
De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.
Copyright © 2018 | Topsector Agri & Food | All rights reserved.

Our mailing address is:
info@tki-agrifood.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp