Copy
Bekijk de online versie
Centrum voor Bipolaire Stoornissen
Nieuwsbrief oktober 2022
VISITATIE KENNISCENTRUM BIPOLAIRE STOORNISSEN EN PLUSMINUS

Afgelopen juni is ons centrum bezocht door een afvaardiging van Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen en de patiëntenvereniging plusminus. Het KenBiS en plusminus streven ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren en op peil te houden, met daarnaast de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen. Leden moeten voldoen aan verschillende criteria, waarmee ze aangeven hoogwaardige zorg en een bijdrage te leveren aan onderzoek en innovatie. De laatste visitatie die binnen ons centrum plaatsvond was in 2017. Alweer een tijd geleden en dus ook voor ons een goed moment om terug te kijken op de ontwikkelingen binnen ons centrum. 

Uit de beoordeling van de visitatiecommissie komt naar voren dat het centrum bestaat uit een klein, gemotiveerd en enthousiast team van medewerkers. Die allen vanuit hun eigen discipline goed samenwerken en goede zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis vormgeven, volgens de laatste inzichten.  Ze hebben een ruime expertise opgebouwd, waarbij ook aandacht is voor de verschillende levensfases en voor hun naasten. 

Een extra punt van waardering betreft de inzet van de ervaringsdeskundige op verschillende momenten in de behandeling. De ervaringsdeskundige is betrokken bij de psycho educatiecursus en het opzetten en begeleiden van lotgenotengroepen voor volwassenen. Ook heeft zij een spreekuur, waarbij haar deuren open staat om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld acceptatie van de klachten of het opstellen van een signaleringsplan. 

Binnen het centrum wordt gewerkt volgens de laatste inzichten. Voor patiënten met een bipolaire stoornis, in en tijdens de verschillende fases van hun ziek zijn en herstel. Zo zijn de patiënten en hulpverleners ook betrokken geweest bij een studie uitgevoerd vanuit de Universiteit Twente uitgevoerd naar de effectiviteit van de positieve psychologie groepscursus ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’ om welbevinden, persoonlijk herstel en stemmingsstabiliteit bij patiënten met bipolaire stoornis te bevorderen. De studie laat zien dat deelnemers aan de cursus een significant hoger welbevinden en persoonlijk herstel rapporteerden direct na de cursus. Het effect voor welbevinden bleef bovendien behouden tot 6 maanden na het begin van de studie. De training wordt opgenomen in het behandelaanbod. 

Binnen het centrum wordt behandeling en begeleiding gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen. De afgelopen maanden is er meer aandacht voor de groep jongeren die gebruik maken van het behandelaanbod. In aanvulling op de lotgenotengroep jongeren zal er later dit jaar een psycho- educatiecursus starten voor jong- volwassenen. 

Tevens gaf de visitatiecommissie gaven ze complimenten voor het verspreiden van een (deze ) nieuwsbrief met algemene informatie over de bipolaire stoornis en de geboden zorg binnen Mediant. Deze nieuwsbrief verschijn elke drie maanden digitaal en is voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. De thema’s die er behandeld worden spreken aan, er is aandacht voor
deelname aan (landelijke) onderzoeken die er lopen of informatie over het behandelaanbod.  

Aandachtspunt vanuit ons centrum zelf was toch het meer bekendheid geven aan de informatie die er beschikbaar is vanuit het kenniscentrum en de patiëntenvereniging. Dat gebeurt voor een deel in onze nieuwsbrief, maar we laten ook steeds meer informatiemateriaal achter om mee te nemen in de wachtkamer.  Er liggen ook folders vanuit MIND, zoals een folder over overprikkeling, mindfulness en een folder voor naasten van mensen met een bipolaire stoornis.

    De visitatie is positief verlopen en het lidmaatschap van ons centrum is verlengd. 
We zijn hier trots op!!
EVEN VOORSTELLEN

Ons team is uitgebreid met Marieke Veldboer, psycholoog. We zijn erg blij met haar komst! Hieronder stelt ze zichzelf aan u voor: 
Hallo, mijn naam is Marieke Veldboer, ik ben 38 jaar. 3 jaar geleden ben ik bij Mediant gekomen bij het FACT team Enschede. Sinds een aantal maanden werk ik daarnaast nu ook een ochtend in de week voor het team Bipolair. Ooit ben ik begonnen als verpleegkundige en heb ik ook bij Mediant in de kliniek gewerkt. Na mijn opleiding tot psycholoog ben ik in eerste instantie aan de slag gegaan binnen de ouderenzorg en de basis GGZ voor volwassenen. Inmiddels heb ik mij gesetteld aan de Raiffeisenstraat en hoop hier nog lang te mogen blijven.
HERHAALRECEPTEN

Voorschrijvers van medicatie zien de laatste maanden steeds meer dat er herhaalrecepten worden aangevraagd, terwijl uit ons systeem blijkt dat er nog herhaalrecepten bij de apotheek moeten liggen. We denken dat het voor deel te maken heeft met gegeven dat medicatie steeds meer opgehaald wordt vanuit een kluis bij de apotheek. Eerder kregen mensen een briefje mee als ze medicatie op kwamen halen. Dat waren de herhaalrecepten.  
De apotheek geeft aan dat nu op de doosjes in de kluis staat of, en hoeveel herhaalrecepten er nog zijn voorgeschreven. Misschien dat niet iedereen hiervan op de hoogte is?   

Wilt u bij het bestellen van herhaalrecepten bij ons de doosjes controleren. Dat stellen we erg op prijs. Het scheelt ons extra werk, doordat we geen contact met de apotheek hoeven te zoeken.  
LICHTTHERAPIE

Het is alweer oktober. We hebben een mooie, zonnige zomer achter de rug, maar een aantal mensen merkt al dat de dagen weer korter worden en het licht verandert. 
Als u bekend met seizoensgebonden somberheidsklachten en energieverlies, dan heeft u misschien al eerder lichttherapie gevolgd binnen ons centrum. Mocht u de klachten herkennen dan kan het zijn dat u door lichttherapie verlichting van de klachten kunt ervaren. 
We hebben in de nieuwsbrief van september vorig jaar ook aandacht gegeven aan dit thema. Voor als u het na wilt lezen.

Als u bij ons in behandeling bent kunt u binnen ons centrum lichttherapie volgen. Er vindt eerste een intake plaats met onze verpleegkundig specialist. Om  te onderzoeken of er sprake is van een seizoensgebonden patroon en of er redenen zijn waarom u geen lichttherapie zou kunnen volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oogaandoeningen of bepaalde medicatie als antibiotica. 

Het advies is om de behandeling te starten als de eerste symptomen zich aandienen. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat dit de toename van de somberheidsklachten in de winter verlaagt. 

We volgen het protocol “lichttherapie bij bipolaire stoornissen” opgesteld na onderzoek vanuit het KenBiS. De behandeling is altijd op maat. We kunnen met u kijken of u de therapie bij ons centrum komt volgen of dat u ervoor kiest een eigen (door ons aanbevolen)  lamp te kopen en het onder telefonische begeleiding te doen. 

Mocht u meer informatie willen over de mogelijkheden voor het volgen van lichttherapie, dan kunt u dit melden bij uw behandelaar. 

NB. Vanuit Mediant, afdeling Jeugd wordt er een onderzoek gedaan naar het effect van lichttherapie bij jongeren (tot 23 jaar). Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. 
Mocht u als jongere lichttherapie (willen) volgen, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan dit onderzoek. Ook hier betreft het jongeren die al in behandeling zijn bij Mediant. 
Twitter
Facebook
Website
Deze mail is verstuurd naar <<Email-adres>> 
Hier kunt u uw persoonsgegevens aanpassen of uitschrijven.


Email Marketing Powered by Mailchimp