Copy

Informationsbrev, #3 2019, från VästKom rörande:

Framtidens Vårdinformationsmiljö

Kort om nyhetsbrevet:
Syftet är att, på regelbunden basis, hålla dig uppdaterad kring vad som händer och sker inom programmet. Innehållsmässigt kommer vi beskriva vad VästKom arbetar med för stunden, informera kring Framtidens vårdinformationsmiljö och lyfta aktuella aktiviteter.


Nyhetsutskicken kommer sändas ut med cirka en månads intervall och summerar den senaste tidens arbete, men också informera kring vad som komma skall. På så sätt hoppas vi kunna stärka förståelsen kring arbetet inom FVM.

  • Har du frågor eller funderingar kring VästKoms arbete och FVM är du varmt välkomna att kontakta någon av oss. Kontaktinformation finns längre ned i detta utskick.
  • Vill du inte ha dessa informationsutskick i framtiden så finns möjligheten att avregistrera sig längst ned i detta brev. 
VästKoms roll & arbete:

Det pågår en rad arbetsinsatser i olika områden kopplat till Framtidens vårdinformationsmiljö där VästKom är med för att stödja och samordna kommunernas arbete. Under den här punkten listas ett urval av de insatser vi arbetar med för stunden:

Summering av upptaktsträffar för FVM-kontaktpersoner
Under slutet av april och början på maj arrangerades 4 upptaktsträffar i regionen där kommunernas utsedda kontaktpersoner för FVM samlades. Kontaktpersonerna representerar följande områden; Elevhälsa, Vård och omsorg samt Teknik. Då fyra kommuner ännu inte utsett någon/några kontaktpersoner, så fortsätter VästKom arbetet med detta för att säkerställa att samtliga kommuner har åtminstone en kontaktperson. 

Under uppstartsträffarna har kontaktpersonerna blivit informerade om programmet FVM, såväl ur ett övergripande perspektiv som på detaljnivåer. Deltagarna fick bland annat ta del av hur organisering i de olika delprojekten ser ut och hur kommunerna kan vara delaktiga i arbetsprocessen, men huvuddelen av fokuset låg på det erbjudande som kommer skickas ut till kommunerna 12 juni.

Vid tillfällena arrangerades också en stafett, som startade i Göteborg och avslutades i Uddevalla, där fyra frågeställningar vidareutvecklades under upptaktsträffarna. Frågorna var följande:

  • Vem beslutar om erbjudandet?
  • Vilka ska vara med i en analysgrupp?
  • Dialog om förutsättningar om tidplan
  • Behov av stöd i processen?
Underlaget från stafetten har sammanställts och skickats ut till kontaktpersonerna.

Är du kontaktperson men missade tillfällena? Genom nedanstående filmer kan du ta del av informationen från träffarna:
Del 1
Del 2

Förutom filmerna bjuds nya kontaktpersoner in till videomöte.

Frågor kring kontaktperson FVM?
Välkommen att kontakta Ann-Charlotte Klarén

Rekryteringsprocessen
VästKom välkomnar Åsa Sundin och Fredrik Johnsson till teamet som arbetar med kommunoptionerna. VästKom kommer även organisera en projektorganisation, i samarbete med kommunalförbunden, för att på bästa sätt kunna stödja kommunerna i utvecklingsarbetet med FVM.

Åsa Sundin stärker upp området elevhälsa
Som ansvarig för området elevhälsa kommer Åsa Sundin förstärka arbetet med kommunoptionerna för VästKoms räkning.

Åsa är utbildad barnsjuksköterska och barnmorska, med mångårig erfarenhet bland annat från barn- och kvinnosjukvård, BVC och elevhälsa, och har sin grundanställning som skolsköterska i Göteborgs stad. De senaste tre åren har Åsa arbetat fackligt på heltid, där hon sitter i Vårdförbundets avdelningsstyrelse med ansvar för kommunal hälso- och sjukvård/elevhälsa i Västra Götaland. Åsa kommer behålla uppdraget i Vårdförbundet med 50 %.

"Elevhälsans uppdrag är att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. I Västra Götaland har vi ca 250 000 elever i våra kommunala skolor. Jag har fått ett spännande uppdrag att förbereda och stödja våra kommuner inför införandet av option 2, elevhälsa - Millennium - som erbjuder Framtidens vårdinformationsmiljö med bättre förutsättningar för en likvärdig elevhälsa."

- Åsa Sundin -

Vill du veta mer om Åsas roll och arbete?
Välkommen att kontakta Åsa Sundin


Fredrik Johnsson blir samordnare för teknikområdet
I rollen som samordnare för teknikområdet inom FVM förstärker Fredrik Johnsson VästKom och kommunernas arbete.

Fredrik kommer senast från Intraservice på Göteborgs Stad där han arbetat med informationssäkerhet, dataskydd och IT-säkerhet för organisationens olika tjänster och system. I bagaget har Fredrik en lång erfarenhet av att arbeta med IT-tjänster och system och över tjugo års erfarenhet från att kravställa, upphandla och införa tjänster och system inom såväl offentlig som privat verksamhet.

 

"Det känns oerhört roligt att få vara en del av digitaliseringen inom vård och omsorg där hela Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans för att erbjuda invånarna en ännu bättre vårdupplevelse och där alla vård- och omsorgsaktörer har tillgång till rätt information i rätt tid."

- Fredrik Johnsson -

Vill du veta mer om Fredriks roll och arbete?
Välkommen att kontakta Fredrik Johnsson

Kartläggning av kärnprocesser i hälso- och sjukvården
Kartläggningsprocessen som pågått under våren och där VästKom varit ute i samtliga delregioner för att diskutera processerna och lyssnat av kommunernas verksamheter inom området Vård och omsorg har resulterat i en delrapport.

I rapporten, har man bland annat beskrivit nuläget av de processer som finns inom kommunal hälso- och sjukvård, för att på så sätt kunna identifiera om det finns speciella aktiviteter inom den kommunala hälso- och sjukvården som ska hanteras av Millennium. Delrapporten kommer användas som ett underlag inför och i planeringen för den regionala designen.


Nyfiken på delrapporten?
Delrapporten är uppdelad i fyra dokument; Leverabel 1 FVM, Leverabel 2 processer FVM, Leverabel 3 informationsdelning och beslutstöd FVM samt Leverabel 4 analys. 
Dokumenten hittar du i vårt filarkiv.

Vill du veta mer om kartläggningsarbetet? Välkommen att kontakta Carina Arvidsson

Information

Ny version av FVM-webb

I syfte att skapa en mer lättnavigerad och tillgänglig informationsplats för arbetet som görs inom FVM är vi i färd med att bygga om undersidan vastkom.se/fvm. Tanken är att du som har intresse av projektet, söker efter information eller vill komma i kontakt med personal eller kontaktpersoner enkelt ska hitta vad du söker.

Tills den uppdaterade sajten är lanserad finns fortfarande material och information samlat här:

FVM på vastkom.se

Du vet väl att det finns massa matnyttig information om programmet, vad som ska uppnås, tidsplaner och dokumentation på såväl VästKom som VGRs respektive hemsidor?

- Läs mer om FVM på VästKom
- Läs mer om FVM på VGR

Aktiviteter
Öppet Forum 2019
Är du nyfiken på vad som händer inom arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö? Har du frågor som berör din kommun eller arbetsplats? Varannan vecka finns möjligheten att ställa dina frågor till våra kunniga medarbetare genom Öppet Forum FVM.

Fakta för forumet:
  • Tid: Fredagar kl. 09.00
  • När: Varannan vecka (ojämna) 
Nästa tillfälle för forumet är: 2019-06-07

Mer information kring konceptet hittar du här.
Vill du veta mer eller engagera dig?
Välkommen att kontakta någon av oss:

Thomas Jungbeck
Direktör VästKom
072-707 45 50
thomas.jungbeck@vastkom.se

Karl Fors
Länssamordnare VästKom
072-566 30 70
karl.fors@vastkom.se

Ann-Charlotte Klarén
Projektledare Kommun FVM
073-712 27 44
ann-charlotte.klaren@vastkom.se

www.vastkom.se/fvm

Missat tidigare nyhetsbrev?

Missade du föregående nyhetsbrev? Du kanske vill tipsa en kollega om något av innehållet? Oavsett skäl eller orsak så kan du alltid hitta tidigare nummer av nyhetsbrevet på vår webb. Och är du inte prenumerant kan du även registrera dig för kommande utskick här.

VästKom
Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg
Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg
Telefon: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Västkom · Anders Personsgatan 8 · Göteborg 40222 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp