Copy

Informationsbrev från VästKom rörande:

Framtidens Vårdinformationsmiljö

För att få till en konsekvent och tydligare kommunikation samt bygga en bättre delaktighet inom FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) har vi förstärkt på kommunikationssidan. Ett första resultat av detta är nyhetsutskicket ni just nu läser. Syftet är, att på regelbunden basis, hålla er uppdaterade kring vad som händer och sker inom projektet. Innehållsmässigt kommer vi försöka ta ett helhetsgrepp på FVM och informera såväl om det arbete som görs regionalt genom VGR (Västra Götalandsregionen), men också kring vad vi gör på lokal nivå.

Nyhetsutskicken kommer sändas ut månadsvis och summerar den senaste tidens arbete, men också informera kring vad som komma skall. På så sätt hoppas vi kunna stärka förståelsen kring arbetet inom FVM.
 

  • Har ni frågor eller funderingar kring VästKoms arbete och FVM är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss. Kontaktinformation finner ni längre ned i detta utskick.
  • Vill ni inte ha dessa informationsutskick i framtiden så finns möjligheten att avregistrera sig längst ned i detta brev. 


Vi hoppas ni finner informationen intressant!

Summering av januari 2018

FVM i korthet

Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att de digitala tjänster som är självklara i vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö är regionens viktigaste digitaliseringssatsning och med den införs en ny, hållbar och modern sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet.

VGR upphandlar nytt vårdinformationssystem

VGR upphandlar ett nytt vårdinformationssystem som ska blir framtidens huvudsakliga IT-stöd för alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Det kommer till stor del att ersätta de system som används idag.

Kommunerna i länet medverkar genom att de har gett VGR fullmakt att upphandla för deras räkning. Kommunerna har i sin tur fått välja vilken, eller vilka optioner som man tecknat sig för:


Option 1 - Informationsutbyte
Option 2 - Elevhälsa
Option 3 - Kommunalfinansierad hälso- och sjukvård

Du hittar mer information kring optionerna och vilka som arbetar med att kravställa innehållet i dessa på vår hemsida.

Status upphandlingsprocessen

Just nu är upphandlingen inne i en dialogfas där kommunrepresentanterna och VGR träffar möjliga leverantörer. Syftet med dialogen är att ge leverantörerna goda möjligheter att sätta sig in i VGR:s och kommunernas behov, samtidigt som VGR ökar sin kunskap om de möjligheter som finns på marknaden. På så sätt ska den här dialogen bidra till att berörda parter ska få med alla relevanta krav i förfrågningsunderlaget.

För att ge extra tid till dialog och säkra kvalitén i upphandlingen har beslut tagits om att avsätta mer för detta. Den nya tidplanen ger fem extra veckor till att kvalitetssäkra kravspecifikationen samt medför ytterligare en dialogomgång med leverantörerna.

FVM on tour

Under hösten genomfördes FVM on tour, en serie med 15 workshops runtom i Västra Götaland. Fyra av dessa var bara för kommunerna och totalt träffade vi 106 medarbetare från den kommunala hälso- och sjukvården samt elevhälsan, som alla bidrog med input och idéer om vilka funktioner det ny systemet behöver ha för att klara kraven från olika verksamheter.

Aktuellt

VästKoms roll och arbete

VästKom förstärker nu arbetet med FVM på en rad plan. Bland annat behöver ett kommungemensamt arbete etableras som kan möta upp såväl nationellt arbete/erbjudanden (ex. producera information till NPÖ) som regionalt, exempelvis FVM-programmet inom områden såsom verksamhet, informatik och teknik.

VästKom har också till uppgift att;

  • Ingå i VGR:s ledningsstruktur för FVM i syfte att tillgodose kommunernas behov
  • Driva arbetet med informationsutbytet inom vård och omsorg genom att etablera ett projekt med deltagare från kommunerna
  • Kommunicera arbetsprocessen
Mål;
  • Kommuner som tecknat fullmakt avropar tecknade optioner
  • Projekt etablerat för kommunernas arbete med informationsutbytet inom vård och omsorg
Vi vill också poängtera att vi mer än gärna kommer ut och pratar/informerar om FVM. Detta genom våra nätverk i kommunalförbundens regi. Bjud in oss!
På gång hos VästKom:
- 21/2 Programledningsmöte
- 27/2 Styrgruppsmöte
Vill du veta mer eller engagera dig?
Välkommen att kontakta någon av oss:

Thomas Jungbeck
Direktör VästKom
072-707 45 50
thomas.jungbeck@vastkom.se

Karl Fors
Länssamordnare VästKom
072-566 30 70
karl.fors@vastkom.se

Ann-Charlotte Klarén
eSamordnare Skaraborgs kommunalförbund
0500-49 72 14
ann-charlotte.klaren@skaraborg.se

www.vastkom.se/fvm
VästKom
Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg
Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg
Telefon: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Västkom · Anders Personsgatan 8 · Göteborg 40222 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp