Copy

Informationsbrev, #1 2020, från VästKom rörande:

Framtidens Vårdinformationsmiljö

Kort om nyhetsbrevet:
Syftet är att, på regelbunden basis, hålla dig uppdaterad kring vad som händer och sker inom programmet. Innehållsmässigt kommer vi beskriva vad VästKom arbetar med för stunden, informera kring Framtidens vårdinformationsmiljö och lyfta aktuella aktiviteter.


Nyhetsutskicken kommer sändas ut med cirka en månads intervall och summerar den senaste tidens arbete, men också informera kring vad som komma skall. På så sätt hoppas vi kunna stärka förståelsen kring arbetet inom FVM.

  • Har du frågor eller funderingar kring VästKoms arbete och FVM är du varmt välkomna att kontakta någon av oss. Kontaktinformation finns längre ned i detta utskick.
  • Vill du inte ha dessa informationsutskick i framtiden så finns möjligheten att avregistrera sig längst ned i detta brev. 
VästKoms roll & arbete:

Det pågår en rad arbetsinsatser i olika områden kopplat till Framtidens vårdinformationsmiljö där VästKom är med för att stödja och samordna kommunernas arbete. Under den här punkten listas ett urval av de insatser vi arbetar med för stunden:

Höstens intensiva arbete resulterade i att ett uppdaterat erbjudande gick ut till kommunerna innan jul.

Sedan dess har politikerna i VästKoms arbetsutskottet haft en dialog med VGR:s politiker, i syfte att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt, så att kommunerna, tillsammans med regionen, kan vara med på resan in i framtidens vårdinformationsmiljö.

Mötet resulterade i ytterligare dialog och förhandling tillsammans med VGR. Ett arbete som pågår i skrivande stund. VästKoms mål är att åstadkomma ett än bättre och mer konkret erbjudande för drift- och förvaltning, än det som gått ut till kommunerna tidigare. Då arbetet är pågående uppdaterar VästKom kommunerna löpande om processen genom kommunalförbunden och kontaktpersoner.

Under februari kommer det ske fortsatt information om FVM och erbjudandet genom våra upparbetade kanaler och kontaktytor.

Under februari kommer Kommunalförbunden och VästKom genomföra flertalet kommunikationstillfällen, på ledningsnivå, hos regionens fyra kommunalförbund. Syftet med träffarna är att ge en bättre överblick kring erbjudandet och på så sätt underlätta beslutsprocessen för kommunerna.

Var och när träffarna går av stapeln framkommer genom nedanstående bild:

Information

Får du många frågor kopplade till FVM? Då kanske VGR:s nya film är något för dig!

Filmen sammanfattar, på ett lättillgängligt sätt, vad FVM ska göra och varför. Tänkta användningsområden för filmen är i sammanhang där projektdeltagare eller andra berörda vill göra en enkel introduktion till FVM, eller för att snabbt sammanfatta vad satsningen innebär för medarbetare i hälso- och sjukvården och invånarna i Västra Götaland.

Filmen finns tillgänglig på VGR:s Vimeokonto

Vill man grotta ned sig ytterligare i FVM kan vi även tipsa om VGRs samlingssidor för frågor och svar:

- FAQ allmänt
- FAQ kring erbjudande till kommunerna

Nu finns en ny webbsida om uppdraget som verksamhetsexpert inom FVM. Verksamhetsexperterna ska bland annat;

  • bidra i utformningen av Millennium och definiera och besluta om regiongemensamma processer och arbetssätt
  • testa och utvärdera funktionaliteter i Millennium för att hitta de bästa lösningarna
Verksamhetsexperternas uppdrag för VGR startar den 2 mars och hemsidan syftar till att underlätta det arbetet, bland annat genom praktisk information och rollbeskrivningar.

Kommunernas rekryteringsprocess för verksamhetsexperter har inte påbörjats ännu, men är man nyfiken på hur uppdraget för regionens anställda ser ut finns mer information nedan:


Mer information om verksamhetsexperter
Aktiviteter
Öppet Forum 2020
Är du nyfiken på vad som händer inom arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö? Har du frågor som berör din kommun eller arbetsplats? Varje vecka finns möjligheten att ställa dina frågor till våra kunniga medarbetare genom Öppet Forum FVM.

Fakta för forumet:
  • Tid: Fredagar kl. 09.00
  • När: Varje vecka
Nästa tillfälle för forumet är: 2020-02-07

Mer information kring konceptet hittar du här.
Vill du veta mer eller engagera dig?
Välkommen att kontakta någon av oss:

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom
070-087 86 10
ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

Karl Fors
Länssamordnare VästKom
072-566 30 70
karl.fors@vastkom.se

Ann-Charlotte Klarén
Projektledare Kommun FVM
073-712 27 44
ann-charlotte.klaren@vastkom.se

www.vastkom.se/fvm

Missat tidigare nyhetsbrev?

Missade du föregående nyhetsbrev? Du kanske vill tipsa en kollega om något av innehållet? Oavsett skäl eller orsak så kan du alltid hitta tidigare nummer av nyhetsbrevet på vår webb. Och är du inte prenumerant kan du även registrera dig för kommande utskick här.

VästKom
Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg
Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg
Telefon: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se
VästKom på Facebook
VästKoms YouTube
VästKoms hemsida


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Västkom · Anders Personsgatan 8 · Göteborg 40222 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp