Copy

Informationsbrev, #2 2020, från VästKom rörande:

Framtidens Vårdinformationsmiljö

Kort om nyhetsbrevet:
Syftet är att, på regelbunden basis, hålla dig uppdaterad kring vad som händer och sker inom programmet. Innehållsmässigt kommer vi beskriva vad VästKom arbetar med för stunden, informera kring Framtidens vårdinformationsmiljö och lyfta aktuella aktiviteter.


Nyhetsutskicken kommer sändas ut med cirka en månads intervall och summerar den senaste tidens arbete, men också informera kring vad som komma skall. På så sätt hoppas vi kunna stärka förståelsen kring arbetet inom FVM.

  • Har du frågor eller funderingar kring VästKoms arbete och FVM är du varmt välkomna att kontakta någon av oss. Kontaktinformation finns längre ned i detta utskick.
  • Vill du inte ha dessa informationsutskick i framtiden så finns möjligheten att avregistrera sig längst ned i detta brev. 
VästKoms roll & arbete:

Det pågår en rad arbetsinsatser i olika områden kopplat till Framtidens vårdinformationsmiljö där VästKom är med för att stödja och samordna kommunernas arbete. Under den här punkten listas ett urval av de insatser vi arbetar med för stunden:

Under vecka 8 så var ett utvecklingsteam från Cerner på besök i Sverige för att fördjupa sig i kommunernas förutsättningar inför skapandet av de kommunala optionerna. Representanter från kommun-FVM, VGR samt Vänersborg, Trollhättan och Lerums kommuner deltog på träffen, som arrangerades i Vänersborg.

Kommunerna hade mött upp med en stor styrka bestående av verksamhetsnära personer till träffen, och som tillsammans gav en tydlig bild av hur det dagliga arbetet inom elevhälsan och den kommunala hälso- och sjukvården ser ut. Personalen från Cerner var väldigt nöjda med informationen, och den input man fick blir värdefull för deras fortsatta arbete framåt. Flera frågor som uppstod under mötet kommer hanteras vidare inom ramen för programmet.

Sammanfattningsvis blir det tydligt, att genom ett framtida gemensamt IT-stöd för våra arbetsprocesser, kommer det krävas att vi arbetar och gör mer lika. Nyckelordet som ständigt återkom i den här frågan var standardisering.

 

"Det var oerhört givande att höra alla samtal under dessa dagar och förståelsen för varandras processer och utmaningar har ökat hos alla tror jag. Medarbetarna som deltog kan verkligen sträcka på sig över sin insats."

- Robin Ahlm, kommunsamordnare, kommun-FVM - 

De senaste månaderna har VästKom haft en fortsatt dialog med VGR kring erbjudandet om drift och support. Resultatet av arbetet har genererat ett kompletterande erbjudande om prismodell som skickades ut till kommunerna den 28 februari.
 

"Vi känner oss nöjda och hoppas att ni ska tycka detsamma."

- Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom - 

18 februari antogs projektplanen för Kommun-FVM av SSVIT*. Projektplanen beskriver bland annat Kommun-FVM:s samordnade roll och på vilka sätt projektet stödjer avropande kommuner i implementeringen av Millennium, exempelvis beskrivning av arbets- och samarbetsformer under design och implementeringsfaserna. Genom projektplanen kan man också ta del av tids- och aktivitetsplanen, vilka väsentliga aktiviteter och händelser som sker under resans gång och effekterna av dessa.
 

"När kommunerna sedan gjort sina avrop så startar partnerskapet mellan kommuner, VGR och Cerner."

- Ann-Charlotte Klarén, projektledare Kommun-FVM - 


Vill man ta del av projektplanen finns den här

*SSVIT - Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utveckling i VG

I föregående nyhetsbrev informerade vi kring de informationstillfällen som skulle genomföras på regionens fyra kommunalförbund under februari. Mötena syftade till att ge en bättre överblick kring erbjudandet, för att på så sätt underlätta beslutsprocessen för kommunerna. När nu månaden är till ända kan vi summera träffarna.

På flertalet av mötena har projektets representanter samt Karl Fors från VästKom deltagit och deras reflektion och sammanfattande kontext är;
Responsen har överlag varit positiv på informationen som presenterats och diskuterats. Men det är också så att vi inte har svar på allting just nu. Då FVM är en unik händelse och ett stort projekt med en lång tidshorisont är det omöjligt att kunna ge ett facit redan nu.

Information

Flera kommuner som tänkt avropa option 2 och/eller 3 har framfört behov av att få möta andra som antingen har beslutat, eller har intentionen att avropa dessa optioner. Med anledningen av detta arrangerar VästKom FVM Forum med fokus på option 2 och 3. Tillfället blir en mötesplats för kommuner som tänkt avropa och där man tillsammans kan estimera kostnaderna men också starta upp partnerskap.

Inbjudan till FVM Forum har skickats ut till kommunernas kontaktpersoner för handläggning.


Det går att delta på mötet på plats i Göteborg eller via video.

Fakta för FVM Forum:

När
Forum Elevhälsa/option 2:
10 mars kl. 9-12

Forum Kommunal hälso- och sjukvård/option 3:
10 mars kl. 13-16

Målgrupp
Förvaltningschef eller den/de utser att medverka för kommunens räkning

Anmälan
Anmälan och mer information finns här.
Senaste dag för anmälan är fredagen den 6 mars
Anmälda deltagare kommer få kalenderinbjudan till tillfället.

I vårdpodden samtalar Kjell Foss med nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården.

I senaste avsnittet medverkar Karl Fors, länssamordnare VästKom, där kommunernas roll i Millennium diskuteras och förändringarna som det nya systemet kommer innebära.

Lyssna på Vårdpodden med Karl Fors

Förberedelser inför designarbetet:
Förberedelserna inför att anpassa Millennium till en västsvensk version och att etablera gemensamma arbetssätt pågår. Verksamhetsexperterna från VGRs förvaltningar samt privata vårdgivare påbörjar sina uppdrag 2 mars.

Patient som medskapare:
Programmet har bildat en arbetsgrupp med fokus på patienter som medskapare i designarbetet under 2020. Rekryteringen för detta pågår och personerna eftersöks ska bidra med erfarenheter och synpunkter utifrån ett patientperspektiv.

Nya lokaler och nytt koncept för introduktion:
FVM programmet växer och utökas med fler programdeltagare som kommer in i arbetet. Således har behovet av större lokaler vuxit i takt med programmet. I början på januari gick därför flytten till större lokaler, närmare bestämt på Flöjellbergsgatan 2 i Mölndal.

Mer information om VGRs arbete

Aktiviteter
Öppet Forum 2020
Är du nyfiken på vad som händer inom arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö? Har du frågor som berör din kommun eller arbetsplats? Varje vecka finns möjligheten att ställa dina frågor till våra kunniga medarbetare genom Öppet Forum FVM.

Fakta för forumet:
  • Tid: Fredagar kl. 09.00
  • När: Varje vecka
Nästa tillfälle för forumet är: 2020-03-06

Mer information kring konceptet hittar du här.
Vill du veta mer eller engagera dig?
Välkommen att kontakta någon av oss:

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom
070-087 86 10
ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

Karl Fors
Länssamordnare VästKom
072-566 30 70
karl.fors@vastkom.se

Ann-Charlotte Klarén
Projektledare Kommun FVM
073-712 27 44
ann-charlotte.klaren@vastkom.se

www.vastkom.se/fvm

Missat tidigare nyhetsbrev?

Missade du föregående nyhetsbrev? Du kanske vill tipsa en kollega om något av innehållet? Oavsett skäl eller orsak så kan du alltid hitta tidigare nummer av nyhetsbrevet på vår webb. Och är du inte prenumerant kan du även registrera dig för kommande utskick här.

VästKom
Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg
Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg
Telefon: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se
VästKom på Facebook
VästKoms YouTube
VästKoms hemsida


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Västkom · Anders Personsgatan 8 · Göteborg 40222 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp