Copy
VVOB nodigt je uit
Zet je schouders onder onderwijs voor kwetsbare leerlingen
eNSPIRED leerweek 2018
In april heeft VVOB onderwijsexperts uit Zambia en Suriname te gast in Brussel om ervaringen te delen met Vlaanderen over een herkenbare uitdaging: omgaan met kansarmoede in het onderwijs.

Welkom voor een internationale dialoog op 18 en/of 19 april met:
  • vertegenwoordigers van het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs
  • lerarenopleiders en leerkrachten uit Zambia en Suriname
  • partnerorganisaties van VVOB uit Suriname
  • medewerkers van VVOB Zambia en VVOB Suriname
... en gastspreker Lieve Blancquaert op 18 april
 
eNSPIRED inspireert
eNSPIRED
Het programma eNSPIRED van VVOB nodigt regelmatig internationale onderwijsexperts uit om met Vlaamse lerarenopleiders, (student)leerkrachten, pedagogisch begeleiders en andere onderwijsactoren inspirerende praktijken uit te wisselen rond gedeelde uitdagingen.
Kwame Akyeampong
Zo stak professor Kwame Akyeampong (Sussex University, UK) afgelopen november het Kanaal over om het eerste gastcollege van eNSPIRED inhoudelijk te vullen. Het jaarthema voor 2017-18 van eNSPIRED is dus ‘kwetsbare kinderen en jongeren op school’, en de professors expertise in de rol van lerarenopleidingen voor kwetsbare leerlingen sloot daar perfect bij aan.
Ervaringen van deelnemers
“De tien aanbevelingen van prof. Akyeampong kunnen we in Vlaanderen gebruiken als leidraad voor strategisch denken rond ‘leerkrachten en inclusie’”

“Veel mensen hier denken dat deze problemen alleen in Brussel bestaan, maar we kampen blijkbaar overal met gelijkaardige problemen”

“Naast vakkennis en pedagogische kennis en vaardigheden is een aanvaarden van diversiteit een noodzaak om zo te kijken wat de meerwaarde is van die diversiteit om tot anders leren te komen”
eNSPIRED leerweek 2016
Eind 2016 kwam een delegatie Zuid-Afrikaanse onderwijsexperts naar Vlaanderen om het een hele week te hebben met Vlaamse onderwijsexperts over inclusief onderwijs. Scholen in Vlaanderen passen nu ruim twee jaar het M-decreet toe, Zuid-Afrika begon al 15 jaar geleden met de implementatie van haar inclusief onderwijsbeleid. Beide landen stoten op gelijkaardige en verschillende uitdagingen. Een perfecte start om te leren van en met elkaar.
Reflecties van de Zuid-Afrikaanse delegatie
“In Zuid-Afrika blijven de opleidingen nog teveel een praatbarak. De co-teaching-aanpak die in Vlaanderen gehanteerd wordt, is praktisch zeer interessant”
Bukelwa Qwelane, hoofd van de dienst Inclusief Onderwijs van de provincie Vrijstaat

“In Zuid-Afrika spelen ouders een centrale rol in het beslissingsmakingsproces en de begeleiding van kinderen met speciale leernoden, veel meer dan in Vlaanderen”
Philile Mbatha, hoofd van de dienst Inclusief Onderwijs van de provincie Mpumalanga

“Ik merk dat er in Vlaanderen nog heel wat verwarring en onzekerheid bestaat rond de te volgen weg. En dat vooral diversiteit ook Vlaanderen voor grote uitdagingen stelt”
Robyn Beere, directeur van Inclusive Education South Africa
 
U ontvangt deze mail omdat u in het verleden al heeft samengewerkt met VVOB of omdat u te kennen heeft gegeven dat u informatie over onze activiteiten wilt ontvangen via e-mail. Wenst u geen e-mails meer te ontvangen van VVOB, dan kunt u zich hier uitschrijven.