Copy
VVOB’s laatste nieuwtjes
Dubai Cares en de Belgische overheid bundelen krachten om een nieuw project van VVOB in Ecuador te steunen. Met een totaalbudget van meer dan 600,000 dollar maakt Skilling for Sustainable Tourism toerismeopleidingen in het secundair onderwijs relevanter, milieubewuster en motiverender.
 
VVOB onderschrijft De Croo's Integriteitscharter… en meer
"VVOB streeft naar kwaliteit en duurzaamheid. Als we niet integer te werk gingen, zouden we niet kunnen doen wat we nu al meer dan dertig jaar met succes doen."
Partners op verplaatsing: RoSa vzw in Cambodja
In Cambodja werkten we de laatste maanden onvermoeibaar door aan een actiegids voor genderresponsief onderwijs. Christin Ho van RoSa vzw vervoegde onze collega's en legde er mee de laatste hand aan: "We wijzen leerkrachten en schoolleiders op hun verantwoordelijkheid als pedagoog."
Partners op verplaatsing: UCLL in Rwanda
In september reisde Bert Massa, lerarenopleider aan UC Leuven-Limburg, met twee collega’s naar Kigali om haar expertise in het coachen en mentoren van studentleerkrachten tijdens hun opleiding te delen met Rwandese collega-lerarenopleiders.: "Een andere context creëert een unieke trigger tot reflectie."
Kleuters behoeden voor genderstereotypes in Vietnam
In het GENTLE-project werken VVOB en partners samen om een genderresponsieve pedagogie van spelenderwijs leren in de praktijk te zetten, in de klas en thuis.
3 vormen van gendergerelateerd geweld ontrafeld
Kaat Van Horen bracht voor VVOB in kaart op welke manieren schoolkinderen in Cambodja gendergerelateerd geweld ervaren. De resultaten van haar (master)onderzoek voor KU Leuven bepalen de baseline van VVOB's TIGER-project.
Ja, in onze partnerlanden zetten we onvoorwaardelijk in op gender en veilige schoolomgevingen. Maar door onze blootstelling aan die andere contexten, merken we op dat ook Vlaanderen nog een hele weg te gaan heeft wat betreft gender op school, en dat onze partnerlanden op sommige vlakken veel ambitieuzer zijn. We kunnen veel leren van elkaar.

Dit academiejaar staat eNSPIRED in het teken van gender. We nodigen doorheen het jaar experts uit buiten- en binnenland uit om in gesprek te gaan met Vlaamse (student)leerkrachten, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en andere onderwijsactoren.

Een eerste leermoment met experts van o.a. Education International, International Centre for Reproductive Health, de KULeuven en RoSa vzw gaat door in De Krook in Gent op 13 november.
 
U ontvangt deze mail omdat u in het verleden al heeft samengewerkt met VVOB of omdat u te kennen heeft gegeven dat u informatie over onze activiteiten wilt ontvangen via e-mail. Wenst u geen e-mails meer te ontvangen van VVOB, dan kunt u zich hier uitschrijven.