Copy
NYHETSBREV JUNI - JULI 2018
Här är Jennie Larsson och Sandra Persson, längst fram till vänster, från Samverkan för Hanöbukten på besök hos ACAP Saint John i provinsen New Brunswick, Kanada.
Idégivande Kanadaresa

Under juni besökte Jennie Larsson och Sandra Persson några miljöorganisationer längs Kanadas ostkust i provinserna Nova Scotia och New Brunswick.

Organisationerna ingår i ACAP, ”Atlantic Coastal Action Program” och heter ”Clean Annapolis River Project” (CARP), ”ACAP Saint John” och ”Miramichi River Environmental Assessment Committee” (MREAC).

De bildades ungefär samtidigt i början av 1990-talet och utgår från ett synsätt där alla i samhället – kustinvånare, företag och organisationer – samarbetar och får därmed ett större inflytande i miljöfrågor. 

Genom effektivare samordning och hantering av lokala problem, samt konkreta åtgärder, har inte bara den lokala miljön förbättrats utan många projekt har även resulterat i ekonomiska, samhälleliga och hälsorelaterade fördelar som har gett ringar på vattnet även utanför de egna vattendragen.

– Vår 250 mil långa roadtrip har genererat många nya idéer och intressanta åtgärdsförslag. Många frågor har besvarats, bland annat kring finansiering, hur man bygger en organisation och om hur olika åtgärdsprogram kan förverkligas i Hanöbukten, säger Jennie Larsson.

Här är gänget som hoppas kunna slå en kunskapsbro över Atlanten. Man ska gå fram med en gemensam bidragsansökan som förhoppningsvis ger möjlighet att starta konkreta åtgärdsprogram redan nästa år.
Kunskapsbro över Atlanten
I samband med Kanadaresan inleddes diskussioner om ett kunskapsutbyte mellan Kanadas och Sveriges kustregioner när det gäller erfarenheter och förslag till lösningar.  

I överläggningarna ingick flera ACAP-organisationer och myndigheter från Kanada som The Cove, The Waterfront Development, representanter från Halifax Stad, The Energy Department of Nova Scotia och The Atlantic Data Stream - Atlantic Water Network. Från svensk sida fanns Samverkan för Hanöbukten - som representerade Hanöbuktsregionen, en delegation från Malmö stad med representanter för Öresundsregionen samt Malmöbaserade Global Ocean Institute från World Maritime University som FN-representant. Syftet är att börja samverka mer åtgärdsinriktat för att tackla likartade problem i ländernas kustregioner. Det handlar exempelvis om stranderosion, föroreningar, näringar och verksamheter som försvinner och översvämningar.
Deltagarna kom överens om att lämna in en ansökan om bidrag före årsskiftet för att få medel till att testa olika åtgärder i kustregionerna redan nästa år.
Ny teammedlem
Roland Wirstedt ansluter sig till teamet för Samverkan för Hanöbukten. Han ska hålla i delar av kommunikationen som nyhetsbrevet, uppdateringen av Facebook-sidan och den planerade hemsidan. Roland är journalist med inriktning mot teknik, ekonomi och hållbarhetsfrågor.
– Under många år skrev jag om svensk livsmedelsindustri och svenskt jord- och skogsbruk. Jag kom i då kontakt med övergödningsproblematiken, diskussionerna om bekämpningsmedel och det moderna skogsbrukets inverkan på sjöar och vattendrag. Frågor som fortfarande är aktuella. Det tycker jag ska bli roligt att återknyta bekantskapen med. 
Månadens vattendetektiv
Nils Holgerssonskolan, från Simrishamn, lyckades under några få timmar samla ihop drygt hundra kilo skräp på stranden från Röken till Baske. Skräpplockningen var en del av World Oceans Day, som är ett evenemang som uppmärksammas i över hundra länder. Initiativtagare i Simrishamn var Lions. 
Thomas på turné
Thomas Johnsson
Thomas Johnsson, som är med i teamet för Samverkan för Hanöbukten, fortsätter sin turné från Simrishamn i söder till Valje i norr.

Thomas informerar om Samverkan för Hanöbuktens arbete samtidigt som han plockar upp idéer och problem från de boende och de som är verksamma längs kusten.
Vill du vara med och hjälpa till för att förbättra miljön i ditt kustsamhälle? Vara med och påverka hur ditt samhälle exempelvis ska arbeta med utmaningar som klimatförändringar, sämre vattenkvalitet i Hanöbukten, mindre fisk, stranderosion eller fler lagstiftningskrav? 
Varmt välkommen att höra av dig när vi är på besök – håll utkik på Facebook (länka till vår fb sida här) så ser du när vi kommer till din ort. Eller hör av dig till vår Thomas Johnsson för att boka in en träff på info@samverkanhanobukten.se 
Kalendarium
Juli – september: Sommarturné - vår koordinator kommer ut till er.
Juli – augusti: Ansökan påbörjas för att dra igång ett samarbete mellan Kanadas och Sveriges kustregioner. Ansökan om medel ska vara inne före årsskiftet. 
September: Ett förslag för paraplyorganisation och åtgärder för Hanöbukten läggs fram.
23 september: Kustrådsmöte med inbjudna representanter från varje kustsamhälle – håll utkik efter mer information på Facebook.
GDPR ger ökat skydd
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft inom EU. Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, vilket innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Hela syftet med GDPR är att förstärka och tillvarata rättigheterna avseende personuppgifter du har som enskild person. För oss på Samverkan för Hanöbukten är det självklart att du skall känna dig säker och trygg med hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter.
Vi hoppas att du i framtiden vill fortsätta att följa oss genom att ta del av våra nyhetsbrev. Om du vill avstå från detta, kan du enkelt avregistrera dig här nedan.
 
Känner du någon som du tror vill läsa vårt nyhetsbrev?

Skicka det gärna vidare!
Följ oss på Facebook så missar du inget!
Kontakta gärna oss med frågor eller idéer
Samverkan för Hanöbukten är en samverkansplattform som stöttar och hjälper befintliga och nya initiativ i Hanöbukten och dess avrinningsområde. Samverkan för Hanöbukten har som långsiktiga mål att skydda, förbättra och återställa vårt ekosystem genom forskning, utbildning och olika åtgärder. Vår vision är en hälsosam miljö för kommande generationer.
 
Med stöd från:
Kiviks Museum är Österlens äldsta museum, grundat redan 1890. Museet är projektplattform under samverkans-projektet, och utgör anslagstavla för projektet genom utställningar, nyhetsbrev och genom att arrangera informationsmöten om vad som händer.
Region Skånes miljöfond syftar till att stimulera och stödja insatser som förbättrar miljösituationen i Skåne och bidra till en hållbar utveckling. Fondens övergripande mål är att medverka till att uppfylla de regionala miljömålen, Region Skånes egna mål och den Regionala utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030”.
Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre skånska sparbanksstiftelser. En av dem är Sparbanksstiftelsen 1826. Stiftelserna tar hand om vinstutdelning från bankrörelsen och ser till att pengar kommer till nytta för samhället.

 
World Maritime University (WMU) är ett FN-universitet som grundades 1983 av International Maritime Organization (IMO). WMU är ett världsledande universitet för utbildning och forskning inom global sjöfart och havsförvaltning. 
Copyright © 2018 Samverkan för Hanöbukten, All rights reserved.


Avprenumerera dig från nyhetsbrevet 

Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp