Copy

Fijne feestdagen en
een gezond 2021!

 

N° 3 | December 2020 | Nieuwsbrief Stichting Flor Ayuda
 
Beste Vrienden van Stichting Flor Ayuda,

In de afgelopen negen maanden van dit jaar is er ontzettend veel veranderd in ons dagelijks leven. Niemand had dit van tevoren kunnen bedenken. Dat we allemaal zo kwetsbaar zijn waren we even vergeten. Overvallen door een onzichtbare vijand, een virus met een impact die ons hele leven in hevige mate op zijn kop heeft gezet. Dit geldt ook voor de gemeenschap in Guatemala.

In maart kwamen de ouders daar zonder werk en daarmee zonder inkomen te zitten. Ook de scholen gingen dicht. Al direct kwam de vraag: "Hoe nu verder?". Hoe gaan we voorkomen dat de kinderen weer op straat terechtkomen? Wie gaat nu de kinderen opvangen?

Gelukkig kwam al snel het bericht uit Guatemala: “We gaan op de uitgaven besparen maar niet ten koste van de leerlingen. Integendeel, we starten met online onderwijs en houden contact met de ouders om samen de leerlingen bij de les te houden. “Willen jullie ons hierbij helpen?”. Deze oproep hebben we gedeeld met alle vrienden van de stichting en is beantwoord met een grote vrijgevigheid. Ver boven onze verwachtingen. Een zo’n grote blijk van verbondenheid  met de leerlingen in Guatemala is hartverwarmend.

Wat er is opgebouwd in Guatemala is gelukkig niet verloren gegaan. Ook volgend jaar zal een moeilijk jaar worden. De gemeenschap zal  onze steun nog hard nodig hebben. Het geeft een goed gevoel te weten dat onze band met hen in deze moeilijke tijd niet anders is geworden. Maar juist veel sterker!

Onze hartelijke dank hiervoor!
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. In de nieuwsbrief van november hebben wij u al een kleine update gegeven over de behaalde resultaten. In deze nieuwsbrief komt het managementteam van de scholengemeenschap in Guatemala met een persoonlijke boodschap en informeren wij iedereen graag nog even over de verbouw van de school en het voedselprogramma.

Flor Ayuda zoekt een vrijwilliger (M/V)

 
Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Wij kunnen je hulp als vrijwilliger ontzettend goed gebruiken. Momenteel zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor het beurzenprogramma “Leren is leven”.

Als vrijwilliger geef je informatie aan iedereen die wat meer wil weten over de mogelijkheid om een opleiding voor een kind financieel mogelijk te maken. Je houdt je bezig met het inzamelen van fondsen, informeert de huidige sponsoren (ook wel padrinos genoemd) over de voortgang en stuurt herinneringen voor de jaarlijkse financiële bijdrage. De inzet van je tijd is flexibel te regelen.

Stichting Flor Ayuda zet zich in voor onderwijs, vrouwencursussen, medische zorg en projecten voor kinderen in Guatemala. Voor meer informatie zie www.florayuda.nl of neem contact op met Paul Bles via paul@florayuda.nl.
Deel deze nieuwsbrief met uw familie en vrienden, want alle hulp is welkom! Deel deze nieuwsbrief met uw familie en vrienden, want alle hulp is welkom!

Beurzenprogramma 'Leren is Leven'

 
De beursleerlingen danken alle 'Padrinos' (financiële) adoptie-ouders heel hartelijk voor de gelegenheid die zij gekregen hebben om zelfs in Corona-omstandigheden onderwijs te kunnen volgen.

Het nieuwe schooljaar, met nog steeds de heel grote kans op een tweede golf in Guatemala, zal een zwaar jaar worden voor leerlingen en hun ouders om gemotiveerd te blijven, ook in slechte economische omstandigheden! 
 
Hulp is dubbelhard nodig
Help mee en word padrino met het beurzenprogramma. Geef je direct op via onze website of lees meer informatie over het project. Liever eerst even overleggen? Neem contact op met Josée van Herel via jvanherel@florayuda.nl.
Ja, ik wil padrino worden!

Bericht van het managementteam

 
2020 was een bijzonder jaar. Het begon als een normaal jaar, maar in maart kwam 'de storm' over uit China. De scholen moesten sluiten en het regulier onderwijs kwam even volledig tot stilstand. De pandemie heeft ons echter ook een sterke impuls gegeven om te vernieuwen en te moderniseren.

In ons managementteam hebben we Moisés (de zoon van Vitalino Cuca, de directeur van scholengemeenschap). Moisés is opgeleid in de informatica en weet dus alles over computers. Binnen een week hadden we het voor elkaar om alle leerlingen online onderwijs aan te bieden, hoewel 50% van de leerlingen thuis geen wifi had. Dat deel van de leerlingen kon redelijkerwijs deelnemen via een mobiele telefoon. Het werkte, maar het was niet ideaal. 
Het managementteam van de scholengemeenschap bestaat uit schooldirecteur Vitalino Cuca (midden), Moisés Cuca (rechts) die IT-deskundige is en verantwoordelijk is voor het basis- en voortgezet onderwijs en Heber Cuca (links) die verantwoordelijk is voor de Technische School en de Kliniek "El Milagro".
Gelukkig hebben Stichting Flor Ayuda en Wilde Ganzen gehoor gegeven aan ons SOS en een speciaal Corona noodfonds opgezet. Het noodfonds heeft ervoor gezorgd dat we heel snel hulp hebben gekregen voor eten, gezondheid, computers en internet. Een aantal docenten was nog niet up-to-date op computergebied. Moisés heeft hen snel bijgeschoold, zodat het werk spoedig door kon gaan. Heber geeft leiding aan de Technische School en Moisés aan het Basis- en Voortgezet onderwijs. Het onderwijs kon dus op deze manier toch in belangrijke mate doorgang vinden.

Tot overmaat van ramp raakte onze directeur Vitalino Cuca (67 jaar), ondanks alle voorzorgsmaatregelen, besmet met het coronavirus. En dit terwijl de ziekenhuizen nauwelijks nog capaciteit hadden. Een paar vrienden uit Nederland hebben snel geld bij elkaar gebracht om Vitalino met veel moeite in een particulier ziekenhuis opgenomen te krijgen. Na een aantal dagen behandeling en een week op de intensive care is hij van de dood gered en is hij momenteel aan het revalideren.

Vele ouders verloren hun baan en daarmee hun inkomen, waardoor ze het schoolgeld maar voor een gedeelte konden betalen. Wederom bracht het Corona noodfonds van Wilde Ganzen en Flor Ayuda uitkomst en konden de leerlingen blijven studeren en voedselpakketten krijgen.

Ondanks de pandemie en de tekorten aan computers en Wifi waarmee studenten op afstand kunnen studeren, hebben zich toch al 90 studenten aangemeld voor het komende schooljaar op de Technische school. Met de studenten die nu doorstromen naar het volgende jaar hebben we zelfs iets meer aanmeldingen dan het afgelopen schooljaar. Dit betekent dat we grotere lokalen nodig hebben om voldoende ruimte te bieden, ook in verband met social distancing wat nog wel even in stand gehouden zal blijven. Wederom hebben Flor Ayuda en Wilde Ganzen, met een grote donatie van Gerard Pellikaan, de bouw van 3 grote lokalen mogelijk gemaakt. De bouw is nu gaande en zal op korte termijn afgerond zijn.

Tenslotte zijn we, naast het uitdelen van voedselpakketten en het verlenen van medische hulp, begonnen met het verzorgen van een voedzaam en gezond ontbijt voor de “armste arme” kinderen, hun ouders en grootouders.

Voor alle vrienden die bijgedragen hebben met geld en heel hun hart aan ons Guatemalteken, 

EEN GELUKKIG KERSTFEEST en een nieuw jaar VOL VAN GOEDE RESULTATEN!

Moisés, Heber en Vitalino Cuca.

Enkele foto's van de bouw

 

Een gezond ontbijt

 
Als gevolg van de corona-pandemie zijn vele arme gezinnen verder in de armoedespiraal beland. We hebben het voedselhulpprogramma - als onderdeel van het Corona Noodfonds - aangegrepen om kinderen, hun ouders en grootouders 1 keer per dag een maaltijd te geven met gezonde ingrediënten, zoals vers fruit, pannenkoeken en sinaasappelsap. Deze gezinnen zijn speciaal geselecteerd voor dit project omdat de kinderen ondervoed dreigden te raken. Ondervoede kinderen zijn extra vatbaar voor COVID-19. 

Voor de kinderen en de ouders die ons NU nodig hebben.
Klik op onderstaande knoppen om te doneren.

 
 

Liever zelf je donatie overmaken via de eigen bankomgeving? Maak het bedrag direct over naar rekeningnummer NL55 FVLB 0225 5632 15 op naam van Flor Ayuda, onder vermelding van Corona Noodfonds. Wil je vanaf een buitenlandse bankrekening betalen, gebruik dan de volgende BIC-code: FVLBNL22.

Het Bestuur van Flor Ayuda wenst iedereen ondanks alle beperkingen maar ook met de nieuwe ontdekkingen die de pandemie met zich meebrengt een mooi Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar in een betere wereld:

Alois Knapen
Gerard en Josée van Herel
Paul Bles
Roger Toussaint
Alette Verhagen
Jos van der Linden
Rosanne de Ruijter
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook
Twitter
Link
Website
www.florayuda.nl

Copyright © 2018 Stichting Flor Ayuda, Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Voorkeuren wijzigen?
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp