Copy

Fijne feestdagen en
een gezond 2022!

 

N° 1 | December 2021 | Nieuwsbrief Stichting Flor Ayuda
 
Beste Vrienden van Stichting Flor Ayuda,

Deze nieuwsbrief is langer dan jullie gewend zijn. Het is de eerste en laatste brief van 2021. Het jaar is zo anders dan andere jaren verlopen, maar dat vindt waarschijnlijk ieder van ons en velen in de hele wereld. We hebben deze keer gekozen voor een grote inbreng uit Guatemala.


Een regel uit een beroemd gedicht van de spaanse dichter Antonio Machado.
De lijfspreuk van het team in Guatemala!
 
Caminante no hay camino, se hace camino al andar!
Wandelaar er is geen pad, al lopend maak je het pad!

Het jaar 2021 heeft vele ups en downs gekend voor de projecten. Maar in totaal zijn er meer “ups” dan “downs” geweest, een felicitatie en grote waardering waard voor het gehele team van medewerkers van de Bloem-scholen in Guatemala en natuurlijk onze donateurs in Nederland. Onze hartelijke dank hiervoor!
 
Wat er is opgebouwd in Guatemala is gelukkig niet verloren gegaan. Ook volgend jaar zal een moeilijk jaar worden. De gemeenschap zal  onze steun nog hard nodig hebben. Het geeft een goed gevoel te weten dat onze band met hen in deze moeilijke tijd niet anders is geworden. Maar juist veel sterker!

Feliz Navidad y un Próspero Ańo Nuevo!

 
Samen met het team in Guatemala zijn we ontroerd over - en plaatsvervangend trots op - wat de leerlingen met zoveel inzet en doorzettingsvermogen bereikt hebben, geweldig! Het Bestuur van Flor Ayuda wenst iedereen ondanks alle beperkingen maar ook met de nieuwe ontdekkingen die de pandemie met zich meebrengt een mooi Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar in een betere wereld:
 
  • Alois Knapen
  • Gerard en Josée van Herel
  • Roger Toussaint
  • Alette Verhagen
  • Jos van der Linden

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. Als eerste laten we Carolina Martín aan het woord over haar vele jaren op de Bloemschool waar zij basis- en voortgezet onderwijs volgde en daarna haar beroepsopleiding op de Technische School afrondde.

Brief uit Guatemala - Carolina Martín

Mijn naam is Carolina Martín Pirir, ik ben 18 jaar oud, ik ben afgestudeerd aan Tech Institute Dr. Theo Bloem, ik was gespecialiseerd in bediening, reparatie en programmeren voor computers, ik studeerde van 2019 tot 2020; hier is mijn verhaal.

Ik ben de oudste van drie broers en zussen, mijn ouders zijn José Florencio Martín Tay, geboren en getogen in Chimaltenango en Wendy Noemí Pirir afkomstig uit Mixco. Ik woonde in een dorp genaamd "San Martín Jilotepeque" dicht bij waar mijn vader geboren is, tot ik 12 jaar oud was.
Mijn ouders wilden altijd dat ik me op mijn studies concentreerde, maar ze wisten dat het onderwijs daar niet goed genoeg was, daarom zijn we, op zoek naar betere kansen, zo dicht mogelijk bij de stad gaan wonen, vandaar dat we nu in het dorp "Sacoj Grande" wonen.

Eenmaal daar hoorden mijn ouders over de hulp die de Bloem scholen bieden aan de mensen in nood. Dat zou ons de kans geven waar mijn ouders naar op zoek waren. Ik kreeg een beurs om verder te studeren, ik begon op de Bloem school voor mijn 7e klas basisonderwijs. Dankzij de steun van mijn ouders hield ik mijn ogen op mijn doel gericht en haalde ik goede cijfers, waardoor ik verder kon studeren aan het Tech Institute, op het gebied van computers, een stap dichter bij het grote doel, een grote professional worden in informatica en computer onderwijs.

Sinds de pandemie is de situatie gecompliceerd, op academisch gebied heeft de overgang van fysiek naar online lessen onze technische opleiding beïnvloed, aangezien er in feite geen tijd meer was om te oefenen. Een van de strategieën die onze leraren toepasten was het gebruik van demonstratieve video's waarin ze in detail de handmatige processen uitlegden, het hielp veel, maar ik denk dat het directe contact niet kan vervangen. Toen de beperkingen begonnen af te nemen, konden we onze praktijk beginnen in een bedrijf, ik liep stage in een van de twee grootste telecommunicatiebedrijven van het land. Door de pandemie zijn de beschikbare plaatsen in het bedrijf verminderd, maar ik hoop nog steeds dat er een mogelijkheid is om een vaste baan in dat bedrijf te krijgen.

Intussen is het mijn bedoeling om me in te schrijven aan de faculteit geesteswetenschappen voor een deeltijd/avondopleiding, om misschien wel leraar te worden in sociale wetenschappen of literatuur. Ik ben blij en dankbaar voor de kans die ik in de school heb gekregen, en voor alle mensen die dat allemaal mogelijk maken.

Bericht van voorzitter en penningmeester
Aloïs Knapen

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor de ondersteuning in het schooljaar 2021. Voor onze partner AGDI in Guatemala was het een spannend jaar. Scholen die voor het 2e jaar gesloten bleven, terwijl de behoefte aan onderwijs, contact met medeleerlingen, een diploma en een baan zo groot was. Voor het management- en docententeam van de Dr. Bloemschool en de Technische school was het een uitdaging om zoveel leerlingen als mogelijk hierbij te helpen.

Dankzij uw/jullie donatie waren zij in staat meer online-lesprogramma’s te ontwikkelen en de leerlingen intensief te begeleiden (ook via huisbezoek wanneer persoonlijke ondersteuning gewenst was). Het aantal leerlingen kon groeien door een uitbreiding van het aantal schoolcomputers en online verbindingen.

In september heeft de Technische School één dag aan 10 leerlingen praktijkonderwijs gegeven. De tweede dag stond de Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid aan de poort en moest de school onmiddellijk weer gesloten worden. Gelukkig heeft de school voor alle 120 eindexamenkandidaten een stageplaats voor 6 weken kunnen organiseren. Het bedrijfsleven heeft hiermee zijn inzet, betrokkenheid en waardering voor deze school in daden willen uitdrukken.

Het resultaat is iets om trots op te zijn! Ook als we kijken naar het verslag van de diploma-uitreiking in deze nieuwsbrief. Inmiddels staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Mede omdat de andere scholen in de wijde omgeving nog geen passend antwoord op onlineonderwijs kunnen geven verwacht AGDI een groei van het aantal leerlingen. We hopen met uw steun meer kinderen de kans te kunnen geven op een toekomst.
Het managementteam van de scholengemeenschap bestaat uit schooldirecteur Vitalino Cuca (midden), Moisés Cuca (rechts) die IT-deskundige is en verantwoordelijk is voor het basis- en voortgezet onderwijs en Heber Cuca (links) die verantwoordelijk is voor de Technische School en de Kliniek "El Milagro".
De financiële situatie
Dit jaar heeft het COVID-19 virus zijn tol weer geëist. In Guatemala bleven de scholen gesloten en vele ouders zijn nu werkloos. Voor de scholen betekende dit minder ouderbijdragen dan begroot. Maar wel meer leerlingen die hun studie wilden vervolgen en een aantal die het wilde afronden met een diploma.

Dit jaar waren we in staat om een bedrag van € 173.000,- naar de scholengemeenschap over te maken. Dit om het onderwijs voor circa 480 leerlingen mogelijk te maken. Maar liefst 31 leerlingen hebben het voortgezet onderwijs afgerond en 120  leerlingen hebben een diploma behaald voor het middelbaar beroepsonderwijs op de Technische school. Een aantal geslaagden heeft ook al een baan.

Helaas heeft Flor Ayuda dit jaar niet voor het totale bedrag de benodigde donateurs kunnen vinden. Dit jaar is er dan ook een tekort van € 23.000. We hopen nog op een (Kerst) bijdrage van de vele vrienden van Flor Ayuda en AGDI om dit tekort nog wat te verminderen. Vanuit het motto: “Leren is Leven” kunnen we het verschil maken.

Voor de kinderen en de ouders die ons NU nodig hebben.
Klik op onderstaande knoppen om te doneren.

 
 

Liever zelf je donatie overmaken via de eigen bankomgeving? Maak het bedrag direct over naar rekeningnummer NL55 FVLB 0225 5632 15 op naam van Flor Ayuda, onder vermelding van Corona Noodfonds. Wil je vanaf een buitenlandse bankrekening betalen, gebruik dan de volgende BIC-code: FVLBNL22.

Flor Ayuda zoekt vrijwilligers (M/V)

 
Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Wij kunnen je hulp als vrijwilliger ontzettend goed gebruiken. Momenteel zijn wij op zoek naar o.a. een vrijwilliger voor het beurzenprogramma “Leren is leven”.

Als vrijwilliger geef je informatie aan iedereen die wat meer wil weten over de mogelijkheid om een opleiding voor een kind financieel mogelijk te maken. Je houdt je bezig met het inzamelen van fondsen, informeert de huidige sponsoren (ook wel padrinos genoemd) over de voortgang en stuurt herinneringen voor de jaarlijkse financiële bijdrage. De inzet van je tijd is flexibel te regelen.

Stichting Flor Ayuda zet zich in voor onderwijs, vrouwencursussen, medische zorg en projecten voor kinderen in Guatemala. Voor meer informatie zie www.florayuda.nl of neem contact op met Josée van Herel via jvanherel@florayuda.nl.
Deel deze nieuwsbrief met familie en vrienden, want alle hulp is welkom! Deel deze nieuwsbrief met familie en vrienden, want alle hulp is welkom!

Berichten uit Guatemala

 
Het schooljaar 2021 is afgesloten. Het is een jaar geweest met vele aanpassingen in het onderwijs. Het team van leraren heeft zich met hart en ziel ingezet om de leerlingen zoveel mogelijk bij het schoolprogramma actief te houden. 3 docenten hebben het team verlaten omdat het online onderwijs voor hen geen optie was. Tot nog toe is er niets bekend voor het schooljaar 2022. 

Angie Davila (zie bovenstaande foto) is 3 jaar geleden afgestudeerd in “Internationaal koken”, heeft voor het hele personeel van beide scholen met het door haar opgerichte catering bedrijf een almuerzo = lunch verzorgd. “Wij zijn allemaal super trots op haar. Het eten was overheerlijk!”
De actuele situatie in Guatemala
De scholen zijn gesloten en het onderwijs is alleen online. Na opheffing van de lockdown februari 2021 is de economie weer op gang gekomen en wordt er in het dagelijks leven nauwelijks nog rekening gehouden met Corona. Het is “eten of Corona” Inmiddels verspreidt de Braziliaanse en Delta variant zich in een hoog tempo en men is bang voor de nieuwe Omikron variant. Slechts twee staatsziekenhuizen behandelen Corona-patiënten. Het werkelijk aantal aan Cocid-19 overledenen is niet bekend. Velen hebben het ziekenhuis niet gehaald of zijn niet behandeld. 

In de laatste maanden is men gestart met vaccineren voor grotere bevolkingsgroepen met de vaccins die direct fysiek geïmporteerd worden. Een al eerder bedrag van $20.000.000 gedoneerd door de Verenigde Naties voor vaccins is in maart van dit jaar spoorloos verdwenen in zakken van...?

De Bloemscholen worden elke zondag opengesteld als gratis priklocatie. De laag geschoolde bevolkingsgroepen zijn huiverig. Ze hebben de ziekte en sterfte van kinderen bij een groot pilot project voor het ontwikkelen van een vaccin tegen mazelen nog vers in het geheugen. Ook de meer orthodoxe protestante kerken, met hun wortels in de Ver. Staten, raden vaccinatie als zijnde tegen de wil van God af. Katholieke kerkgebouwen zijn sinds een paar weken ook opengesteld als priklocaties.

Het laatste goede nieuws van Vitalino (Directeur scholengemeenschap): "De besmettingen lopen terug en de vaccinatiecijfers gaan omhoog".
De gang van het grootste staatsziekenhuis ligt vol met coronapatiënten.
Vreselijk ongeluk
In het zuiden van Mexico zijn donderdag 9 dec. zeker 54 mensen om het leven gekomen en ruim honderd ernstig gewond. De vrachtauto, waarin 200 migranten verstopt zaten, kantelde in een scherpe bocht. De provincie Chiapas in Mexico grenst aan Guatemala en ligt aan de doorvoerroute van migranten die uit Midden-Amerika op weg zijn naar de Verenigde Staten. De meeste slachtoffers kwamen uit Guatemala. Iedere dag migreren honderden mensen naar de Verenigde Staten opgejaagd door extreme armoede en bendegeweld. Het geld dat door de immigranten naar familie in Guatemala gestuurd wordt maakt 14 % van de totale economie van het land uit.
Maar liefst 120 studenten hebben op 19 november 2021 het diploma Middelbaar beroepsonderwijs behaald aan het Instituto Tecnológico.
Foto moment voor de afgestudeerden
Enkele dagen vóór de officiële geheel online diploma-uitreiking is elke student met familieleden uitgenodigd om een fysiek moment op school te hebben.  Ze hebben allemaal 10 minuten gekregen voor een fotosessie. Op die manier hebben ze toch een “echte” herinnering aan een hoogtepunt in het leven van student en familie. Een ontroerend moment!

Beurzenprogramma 'Leren is Leven'

 
De beursleerlingen danken alle 'Padrinos' (financiële adoptie-ouders) heel hartelijk voor de gelegenheid die zij gekregen hebben om ook in dit jaar van Corona-omstandigheden onderwijs te kunnen volgen.

In oktober hebben alle “padrinos” al een update van het programma “Leren is Leven” gekregen. Een extra dankjewel van al de beursleerlingen in Guatemala die met jullie hulp juist in deze moeilijke tijd onderwijs hebben kunnen volgen. 

Heel graag zouden we dit programma verder willen uitbreiden!
Mochten jullie in de familie of vriendenkring mensen kennen die graag wat willen doen voor scholing van kinderen in ontwikkelingslanden, kijk dan eens op de website www.florayuda.nl, ga naar “Projecten” en dan naar ”Studiebeurzen Leren is Leven”. Je vindt daar alle informatie over dit mooie project.

Trouwens, wisten jullie dat je met een “onderlinge overeenkomst ” voor 5 jaar het gehele bedrag van de beurs mag aftrekken voor de inkomstenbelasting? Een aantal maakt er al gebruik van en vindt het aantrekkelijk. Het valt namelijk buiten de 1% regeling voor giften.
Ook hiervoor zie onze website www.florayuda.nl  ga naar ”Help mee” en dan naar “schenken met belastingvoordeel”. Daar vind je de informatie.

Hulp blijft dubbel hard nodig
Help mee en word padrino met het beurzenprogramma. Geef je direct op via onze website of lees meer informatie over het project. Liever eerst even overleggen? Neem contact op met Josée van Herel via jvanherel@florayuda.nl.
Ja, ik wil padrino worden!

Bericht van Josué Guat Muyús
Directeur Basisschool

Al enige tijd was het internet contact met deze ijverige en gemotiveerde leerling verbroken. Hij meldde zich niet meer voor de lessen. Ik ben hem gaan opzoeken en trof Josué thuis aan proberend uit zijn rekenboekje sommetjes te maken. 

Moeder vertelde dat het gezin door de pandemie geld had moeten lenen en nu hoge schulden heeft. Vader kon geen werk vinden en heeft in buurland Nicaragua tijdelijk werk gevonden. Er was dus ook geen geld voor een internetverbinding om de lessen te volgen. Weet u, de meeste gezinnen kopen internet per uur en al 4 maanden hadden de ouders hier geen geld voor.
Ik heb Josué mee naar mijn huis genomen en hem bijlessen gegeven zodat hij het onlineonderwijs weer kan volgen. Met moeder heb ik afgesproken dat ik voor een beurs voor Josué ga zorgen en we hebben haar nu geld gegeven om internet-uren te kunnen kopen. De ouders van Josué willen niets liever dan hun kinderen een betere toekomst geven en werken daar hard aan.

Dank voor de tijd die u genomen hebt om mijn brief te lezen en voor Josué hoop ik met heel mijn hart dat u hem gaat helpen.
 
Atentamente
Nelson Brayán Rivera
Directeur basisschool Dr. Theo Bloem”

Brief uit Guatemala - Francis Ramírez

Samen met zijn leraar (en waarschijnlijk Google Translate) heeft Francis zijn verhaal in het Engels geschreven. Om de inspanningen van Francis te waarderen sturen wij het onvertaald door. Francis heeft 19 november zijn diploma met “Onderscheiding” gekregen.
I am 18 years old; my parents are Magdoni Priscila Ramírez and Carlos Oswaldo Herrarte, both born and raised in Guatemala City. Since I was a child, I always liked to stand out in everything I do, thanks to my parents support I have been able to achieve every goal I set.

I have studied in the educative community Dr. Theo Bloem since I was 7 years old, I went through all levels, elementary, middle, and high school. It has been one of the best experiences in my life, the school turn out to be my second home, thanks to the affection my friends, teachers and principals gave to me.
In the Dr. Theo Bloem school, I learned to read and write, I discovered my talents and abilities even in the artistical area because I was part of the school’s marimba band during many years. I had highly qualified teachers who prepared me to become a successful professional in the technology area.
In March 2020, due the pandemic caused by Covid-19, we faced the challenge to take classes to the distance, the adaptation was difficult, in my case I already had a computer and the knowledge in different platforms, but the internet access in the sector is very limited which complicate the connection, but what we mostly miss was sharing with my friends and teachers. I appreciate their effort because they looked for strategies and activities that allowed us to keep the educational process despite of the distance.
 
Currently I’m studying in El Instituto Tecnico software engineering and I am proud to belong to the best school in the sector, the Doctor Theo Bloem.

Clínica El Milagro, de actuele situatie

 

De “Clínica El Milagro” van AGSM (Asociación Gualtemateca de Servicios Médicos) functioneert sinds 2013 zonder buitenlandse hulp en zonder enige vorm van subsidie van de Gualtemalteekse overheid. 

Jaarlijks wordt nog er nog wel €15.000 gedoneerd vanuit Nederland om operaties van de allerarmsten te financieren. Er is een intensief overleg met vertegenwoordigers van de kliniek over bedrijfsvoering en medische kwesties.  

 De inkomsten zijn niet voldoende om reserves te kweken voor de toekomst. Om verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden en geen fouten of nalatigheden door gebrek aan materialen te riskeren en daarmee patiënten te kort te doen heeft het management een beroep gedaan op donateurs van Flor Ayuda in Nederland.

Mogen we hier a.u.b. nieuwe apparaten en kasten!

Na 25 jaar is de kliniek aan renovatie, modernisering, groot onderhoud, vervanging en aanvulling van apparatuur toe. Het Management  Team van de kliniek heeft een aanvraag gedaan met een totaal budget van €65.000. We hebben er samen met enkele vrienden van Flor Ayuda onze schouders onder gezet en kunnen u meedelen dat de helft van het project al gerealiseerd is. Hopelijk kan het tweede deel ook snel van start gaan.

De anesthesioloog blij bij zijn nieuwe apparatuur.

Het Management Team  heeft een hoofdverpleegkundige aangetrokken, met ervaring in een particuliere kliniek, die de teamspirit van het gehele personeel een nieuwe boost gaat geven. Zie hieronder de foto van een teambuilding sessie. Medisch afvalmateriaal heeft die dag dit kunstwerk opgeleverd. Gerard en Josée van Herel werden vanuit Nederland gevraagd om als onpartijdige jury op te treden en de eerste 3 prijswinnaars voor te dragen.

Kunstwerk van medisch afval. De eerste prijs van de teambuilding sessie.

Kunstwerken "ChildRight"

 
Stichting Flor Ayuda heeft in de afgelopen jaren met veel plezier samengewerkt met het ChildRight Fund. Het is dan ook met pijn in het hart dat wij afscheid moeten nemen van dit mooie fonds. We kijken met veel plezier terug op de mooie gezamenlijke projecten, waaronder de steun aan een basisschoolklas van 30 kinderen die 5 jaar lang een beurs heeft gekregen.

ChildRight heeft in de afgelopen periode nog vele projecten in diverse landen financieel kunnen ondersteunen voor o.a. voedselprogramma’s, scholing, kleding, waterputten, medicatie, operaties, hulp materiaal, COVID vaccinaties, etc. ChildRight bouwt haar werkzaamheden succesvol af naar eind december 2021. De datum waarop Childright al haar activiteiten zal stoppen.

Een van de laatste activiteiten van ChildRight was het verdelen van een aantal kunstwerken. De onderstaande werken zijn beschikbaar gesteld aan Flor Ayuda. Mocht u interesse hebben in een van de schilderijen, neem dan even contact op met roger@florayuda.nl voor de verdere verwerking. Uiteraard komen alle opbrengsten ten goede aan de kinderen in Guatemala.

Voor de kinderen en de ouders die ons NU nodig hebben.
Klik op onderstaande knoppen om te doneren.

 
 

Liever zelf je donatie overmaken via de eigen bankomgeving? Maak het bedrag direct over naar rekeningnummer NL55 FVLB 0225 5632 15 op naam van Flor Ayuda, onder vermelding van Corona Noodfonds. Wil je vanaf een buitenlandse bankrekening betalen, gebruik dan de volgende BIC-code: FVLBNL22.

 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook
Twitter
Link
Website
www.florayuda.nl

Copyright © 2018 Stichting Flor Ayuda, Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Voorkeuren wijzigen?
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp