Copy

Bidraget

Bästa biodlarvänner!

Det blev en mycket tidig rensningsflygning i år. Mina bin började redan 13 februari och flertalet samhället gick igång med äggläggning.
Så här långt verkar de flesta ha haft en bra övervintring. Var alltså uppmärksam på eventuell foderbrist. Får bina slut på foder så här års så kan de svälta ihjäl på mindre än ett dygn. Nuvarande bakslag gör det extra problematiskt.
Denna tidiga start gör också att varroakvalstren hinner få någon eller några extra generationer denna säsong, så var uppmärksam på detta. Även förra säsongen blev lång, så jag hittade fler kvalster än vanligt vid oxalsyrabehandlingen. Jag kommer därför att myrsyrabehandla några samhällen i april.
Jan Rosenfeld
Ordförande
Aktuellt i föreningen: se hemsidan

Nya regler för biodling

Sedan 1 januari gäller nya föreskrifter för bisjukdomar och skadegörare. Dessa innebär i korthet att du endast behöver besiktiga om du säljer eller flyttar bin ut ur ett område där amerikansk yngelröta misstänks eller har konstaterats. Vi har uppdaterat hemsidan med det viktigaste i de nya reglerna.
Läs reglerna

Nytt om besiktning av bin

Vi har beslutat att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare först ska besiktigas av en bitillsynsman. Besiktningen bekostas av säljaren.
Läs mer

Bin till nybörjare

Även detta år är det många blivande biodlare på kurserna och många av dem vill starta så tidigt som möjligt. Har du samhällen att sälja så meddela Jan (0705-43 54 41 eller mejl) så snart du vet.

Mentorer sökes

Nybörjarna behöver mentorer. Det räcker med att du haft bin i några år och kommit förbi det första nybörjarstadiet.
Meddela Jan (0705-43 54 41 eller mejl) om du kan tänka dig att ställa upp som mentor.
Vi kommer att hålla en utbildning för nya och gamla mentorer den 13 april. Vi skickar ut en inbjudan så snart vi har bestämt tider mm.

Medlemsinformation kontra Bidraget

Vem som helst kan prenumerera på Bidraget. Det finns ingen koppling till medlemskap i SBR/Uppsala biodlareförening.
Rena medlemsutskick skickas via medlemsregistret. Det är därför extra viktigt att du lämnar din mejladress till medlemsregistret.
Mer information

Komma i kontakt med föreningen

Du som är medlem kommer åt kontaktuppgifter till föreningens funktionärer på hemsidan. Vi skickar inte längre ut funktionärslistan per mejl.
Till kontaktuppgifterna

Gör din egen pollenanalys

Vi håller på att köpa in ett mikroskop och en centrifug till bigården. Detta kommer att göra det möjligt för medlemmar att analysera sin honung för att se var bina hämtat sin nektar. Mer information kommer senare i vår.

Årets kalender

Den 27 april startar säsongen i föreningsbigården med en arbetsdag på Jälla. Välkommen! Föreningens aktuella aktiviteter går alltid att se på hemsidan. 
Till kalendern

Skador och stölder

Sveriges biodlares riksförbund vill kartlägga hur utsatt svensk biodling är för skador och stölder. För att förenkla rapporteringen detta har vi tagit fram ett formulär på hemsidan.
Till formuläret

Köp, sälj och skänk bigrejer

Som medlem kan du annonsera kostnadsfritt på hemsidan.
Skapa annons
Titta på annonser
  • Våra sponsorer