Copy

Bidraget

Bästa biodlarvänner!

Denna varma vinter kommer sannolikt att påverka bina en hel del. Jag har termometrar i flera samhällen och åtminstone några av dem har haft yngel sedan början av januari. Detta betyder hög foderförbrukning, vilket kan innebära svält lite senare i vår. Var alltså uppmärksam på detta och se till att du har foderdeg hemma.

Tidig yngelsättning innebär också att varroakvalstren hinner med några extra generationer. Själv kommer jag att myrsyrabehandla mina bin i april.
 
Jan Rosenfeld
Ordförande

Aktuellt i föreningen: se hemsidan

Nybörjare behöver bin ...

Även detta år blir det många blivande biodlare på kurserna och många av dem vill antagligen starta så tidigt som möjligt. Har du samhällen att sälja så meddela Jan så snart du vet.
 

... och mentorer!

Nybörjarna behöver också mentorer. Det räcker med att du haft bin i några år och kommit förbi det första nybörjarstadiet. Vill du ställa upp som mentor så meddela Jan. Vi räknar med att de som var med på utbildningsdagen 2019 ställer upp även i år.

Du når Jan på mejl eller telefon 0705-43 54 41

Medlemsinformation kontra Bidraget

Vem som helst kan prenumerera på Bidraget. Det finns ingen koppling till medlemskap i SBR/Uppsala biodlareförening.
Rena medlemsutskick skickas via medlemsregistret. Det är därför extra viktigt att du som är medlem lämnar din mejladress till medlemsregistret.
Läs mer

Höstens honungsbedömning

Honungsbedömningen skedde i höstas vid två tillfällen, ett i september och ett i december. Totalt lämnades 37 prover in, varav 8 blev underkända. Den vanligaste orsaken för att bli underkänd är partiklar i honungen
Två burkar från provningen i september nominerades till Distriktets godaste honung.
I år kommer ett nytt reglemente för honungsbedömningen att användas, med syftret att uppmuntra variation i svensk honung.
Mer om honungsbedömning

Regler vid försäljning av bin

De regler gällande kontroll av bisjukdomar som gäller sedan ett drygt år innebär i korthet att du endast behöver besiktiga om du säljer eller flyttar bin ut ur ett område där amerikansk yngelröta misstänks eller har konstaterats.
Observera att bisamhällen som förmedlas till nybörjare genom Uppsala biodlareförening ska besiktigas av föreningen.
Mer om reglerna

Köp, sälj och skänk bigrejer

Som medlem kan du annonsera kostnadsfritt på hemsidan.
Till annonserna

Komma i kontakt med föreningen

Du som är medlem kommer åt kontaktuppgifter till föreningens funktionärer på hemsidan. Vi skickar inte ut funktionärslistan per mejl.
Till kontaktuppgifterna

Vi väntar vax

Sitter du med färdigspikade ramar och bara väntar på att få tillbaka mellanväggar av det vax som du lämnade in till föreningen i höstas? Sedan drygt en månad ligger det hos Biredskapsfabriken i Töreboda. Deras valsningsutrustning har havererat och är inlämnad på reparation. Det betyder att vi får fortsätta vänta på vaxet. Vi återkommer med information när vi vet mer.

Arbetet med medlems-undersökningen

I höstas genomfördes en medlemsundersökning. Ämnena i medlemsundersökningen kommer att diskuteras på styrelsemöten under våren 2020.
Vill du komma med inspel till diskussionen – hör av dig i god tid före respektive möte.
Mer om arbetet
Hemsida
Mejla oss
  • Våra sponsorer