Copy

Bidraget

Bästa biodlarvänner!

Övervintringen verkar ha gått bra. Det betyder att utbudet av bin till nybörjarna har varit stort. Jag tror att en del av er som har anmält att ni har bin att sälja kan ha samhällen kvar. En ny kurs startar tisdag den 21 april och kursdeltagarna behöver bin. Meddela mig så snart som möjligt om ni fortfarande har bin att sälja.

Det blir en del förändringar i sommarkurserna på grund av coronaläget. Vi kommer att begränsa deltagarantalet till 10 personer, och kurserna kommer att hållas utomhus. Se även om skyddskläder nedan.

Jan Rosenfeld
Ordförande

Öppet hus i coronatid

På Öppet hus tar vi hand om föreningens samhällen, och medlemmar och andra är välkomna att delta, fråga och diskutera kring bin och biodling.

På grund av den rådande pandemin kommer vi att att hålla oss utomhus samt begränsa antalet deltagare till max 10. Vi ber er som tillhör en riskgrupp att stanna hemma.

Öppet hus är varje tisdagskväll kl 17-19 vid bigården vid Jälla, med start den 2 juni.

Använd egna skyddskläder i föreningsbigården

På grund av coronaläget lånar vi denna säsong inte ut skyddskläder i föreningsbigården. Deltagare i kurser och Öppet hus behöver alltså ta med egna skyddskläder. Vid allt arbete i bigården ska skyddskläder bäras.

Observera att skyddskläder som använts inom skydds- eller övervakningsområde för amerikansk yngelröta inte får tas med. Aktuella skydds- och övervakningsområden finns på Jordbruksverkets hemsida.

Besiktning av bin till nybörjare

Nya regler för besiktning av bin gäller från 1 januari 2019. Dessa innebär i korthet att du inte behöver besiktiga om du säljer eller flyttar bin, förutom om bina står i ett område där amerikansk yngelröta konstaterats. Du hittar de nya reglerna på föreningens hemsida.

För dem av er som säljer bin till nybörjare är det önskvärt att bina besiktigas före försäljning. Besiktning betalas av säljaren.
Pris och mer information

Kvalitetssäkra din honung

Visst vill du kunna vara stolt över din honung och ha nöjda kunder? Ett sätt att säkra din honungs kvalitet är att lämna in en burk till föreningens honungsbedömning.

Var noga med hur du hanterar ramar, honung, förpackningsmaterial och redskap. Använd gärna den enkla checklistan på hemsidan.
Checklista för honungskvalitet

Var uppmärksam på yngelröta

Utbrotten av amerikansk yngelröta kröp oroväckande nära Uppsala i somras. En del av Knivsta kommun är fortfarande övervakningsområde. Var alltså extra uppmärksam denna säsong.
Regler om bisjukdomar

Vårmöte

Som vårmöte ordnar föreningen en exkursion till Hjälstavikens lövskogs- och ängsmarker. Inriktningen blir i första hand växter och exkursionen leds av Alexandra Holmgren. Blir vi fler än 10 deltagare kommer gruppen att delas, och halva gruppen ägnar sig åt fågellivet tillsammans med Jan Rosenfeld.

Anmälan: jan.rosenfeld@telia.com eller 070 543 54 41

Tid: Lördag den 23 maj, kl 10-15.
Anmäl dig till exkursionen

Köp, sälj och skänk bigrejer

Som medlem kan du annonsera kostnadsfritt på hemsidan.
Till annonserna

Uppföljning av medlemsundersökningen

Styrelsen diskuterar ett avsnitt av hösten medlemsundersökning per styrelsemöte. Vill du komma med inspel till diskussionen – hör av dig i god tid före respektive möte.
Undersökningen och vad styrelsen diskuterat hittills hittar du med knappen nedan.
Allt om medlemsundersökningen

Medlemsinformation kontra Bidraget

Vem som helst kan prenumerera på Bidraget. Det finns ingen koppling till medlemskap i SBR/Uppsala biodlareförening.
Rena medlemsutskick skickas via medlemsregistret. Det är därför extra viktigt att du som är medlem lämnar din mejladress till medlemsregistret.
Läs mer
Hemsida
Mejla oss
  • Våra sponsorer