Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser.
23 juni 2020
Puinhoopdossier Lelystad Airport is een nieuwe fase ingegaan.

Actiegroepen tegen het vliegveld, verenigd in SATL, hebben aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs inzake de stikstofberekeningen van Lelystad Airport. Daarbij zijn volgens de aangifte ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ingehuurde adviseurs en de Schipholgroep betrokken.
Actiegroepen doen aangifte
Valsheid in geschrifte
Oude berekeningen naar Tweede Kamer gestuurd
Terwijl er al een nieuwe berekening bekend was, heeft de Minister een oude, onjuiste, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is te zien aan de data van verschillende onderzoeken, mailtjes en correspondentie. Ook het RIVM heeft verkeerde berekeningen ontvangen toen ze de opdracht kreeg een onderzoek te doen naar stikstofberekeningen.
Misbruik van gezag
Opdracht gegeven voor aanpassingen
Het Ministerie heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven berekeningen van stikstofuitstoot opnieuw te maken. De reden daarvoor was: een second opinion waaruit zou blijken dat de eerste, erg hoge, uitkomsten onjuist waren. Die second opinion blijkt echter niet te bestaan! Maar de berekening van het stikstofniveau ging wel omlaag van heel veel naar onder de 1 mol per hectare per jaar. Zo ontkwam Lelystad Airport aan het aanvragen van een natuurvergunning. Daardoor werd het ook voor burgers onmogelijk om bezwaar te maken.
Overheid sjoemelde met stikstofcijfers
Met foutieve stikstofberekeningen, het gebruik van verkeerde data en het achterhouden van cruciale informatie probeert de overheid de openstelling van Lelystad Airport als vakantievliegveld door te drukken. Dat stelden de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) al op 7 februari na uitgebreid onderzoek. Lees hier het artikel: Minister deelt informatie niet met Tweede Kamer 
Handhavingsverzoek wegens ontbrekende natuurvergunning
Stichting Red de Veluwe heeft samen met een aantal andere organisaties eind vorig jaar een handhavingsverzoek ingediend bij de Minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Want Lelystad Airport heeft namelijk geen natuurvergunning. Wat is de stand van zaken?  
Foutjes of leugentjes?
Stichting Red de Veluwe heeft vorig jaar in een zienswijze gevraagd of de stikstofuitstoot van het verkeer van en naar Lelystad Airport volledig is meegenomen. In een reactie daarop zegt het ministerie dat dat wel het geval is. We weten inmiddels dat dit niet waar is.Het zoveelste foutje of worden we bewust door het ministerie voorgelogen?
Steun de strijd
Het opstellen van de aangifte en het onderzoek doen door de gezamenlijke actiegroepen heeft veel geld gekost.

Er is € 20.000 euro nodig voor de volgende stappen. Wilt u dat mensen kunnen blijven vechten tegen de rampzalige uitbreiding van het vliegveld? Maak dan een bedrag naar keuze over via de website van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen.
Krijgt u nooit genoeg van nieuws?
Weet dan dat u op onze website regelmatig nieuw nieuws kunt lezen en dat we actief zijn op facebook en twitter.
Wat hebben we nog meer te melden?
  • Een paar weken geleden heeft Minister Van Nieuwenhuizen haar visie op de luchtvaart bekend gemaakt in de luchtvaartnota 2020-2050, In een notendop: groei tot wel 800.000 vluchten en ze houdt geen rekening met de ingestorte luchtvaartsector door corona, We gaan een zienswijze indienen. U kunt dat ook doen maar wij zeggen er eerlijk bij: er wordt niks mee gedaan.
  • Eppo Bruins, Kamerlid van de ChristenUnie, denkt dat deze kabinetsperiode niet meer besloten wordt over Lelystad Airport.
Houd anderen ook op de hoogte... Stuur deze nieuwsbrief door
U ontvangt deze e-mail omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven via onze website.

U kunt zich uitschrijven van deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp