Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser.
Nieuwsbrief 10 - 27 oktober 2018
Beste mensen,

Maar liefst 4 maanden heeft de Minister nodig gehad om te reageren op de enorme verschillen tussen metingen van de belevingsvlucht en de voorspelde, berekende waardes in het milieueffectrapport. En wat zegt ze? "De verschillen vallen binnen de bandbreedtes". En dat zou normaal zijn. Onzin, want in het MER staat letterlijk: 'het hoogst hoorbare geluid'.
Er is op sommige plekken zelfs 9 decibel méér gemeten. Volgens deskundigen betekent iedere 3 decibel een verdubbeling van het geluid. Dat klopt dus voor geen meter met de werkelijkheid. Ze geeft zelfs toe dat berekeningen eigenlijk altijd te laag uitvallen en dat het in de toekomst anders moet. Waarom nu niet?

De woorden van een minister...

De Minister heeft eerder dit jaar de Tweede Kamer toegezegd dat het luchtruim in 2023 opnieuw zal zijn ingedeeld. De overlast zou daardoor beperkt worden. In een brief van deze zomer zegt ze dat alleen de voorbereiding dan klaar is. #schiphollen 

De Minister zegt dat een verschil van 6 db te verwachten viel. Echter, op alle meetpunten waren de metingen hoger met overschrijdingen van meer dan 9 db  #rookgordijn

De Minister zou dit najaar een besluit nemen over Lelystad Airport maar dat is op de lange baan geschoven. Het wordt niet eerder dan 2019! #vanuitstelkomtafstel
Bent u lid van een politieke partij? Laat van u horen in uw partij!

Provincie Gelderland is geschiphol nu ook beu

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland pikken niet langer dat er tijdelijke laagvliegroutes komen vanaf Lelystad Airport. De Minister had namelijk beloofd in 2023 klaar te zijn met het herindelen van het luchtruim. Maar op de vraag vanuit Gelderland of ze zich nog aan die afspraak gaat houden, kwamen alleen maar vage antwoorden uit Den Haag. De Minister houdt zich dus nu al niet aan haar beloftes!
Gelderland: geen laagvliegroutes, we zijn het beu

Bedankt publiek!

Met tientallen kwam u op 12 september naar het provinciehuis in Arnhem n.a.v. onze oproep. Dat maakte indruk op de bestuurders en politici. Ontzettend bedankt allemaal! Zo zie je maar weer, acties hebben effect.

Reactie Ministerie op uw zienswijze

Het Ministerie van I&W heeft eindelijk gereageerd op de zienswijze die we namens 834 mensen en organisaties hebben ingediend in maart.
Samenvatting: "Bedankt, we doen er niks mee want de geluidsoverlast van Lelystad en Eindhoven Airport is niet van Schiphol. Tot ziens."
We hebben inmiddels zelf aan de bel getrokken in Europa en een nieuwe klacht ingediend over deze gang van zaken.

Teken ook de petitie 'Kinderen van morgen en de natuur'

Astrid Vollebregt is een van de mensen die zich enorm heeft geweerd sinds de laagvliegroutes bekend zijn. Dat doet ze heel goed als Statenlid (SP) voor de Provincie Gelderland. Ze is een petitie gestart tegen de uitbreiding van Lelystad Airport namens de kinderen en natuur. Dat bevelen we natuurlijk van harte aan. Teken de petitie! Wij deden dat ook.
* Uitnodiging 19 november Wageningen *
Woont u in de buurt van Wageningen, Ede, Renkum, Veenendaal? En wilt u meer weten over de gevolgen van Lelystad Airport voor u? Kent u mensen die nog van niks weten? Kom dan samen op 19 november naar het stadhuis in Wageningen. Aanvang 19.45 uur. Meer informatie
Wat hebben we nog meer te melden?
  • Op 6 oktober waren we in Den Bosch op het D66 congres om in gesprek te gaan met de leden. Opvallend veel mensen spraken hun steun uit voor onze acties.
  • Op 9 oktober oordeelde de rechter dat de Staat meer moet doen tegen klimaatverandering. Idee: Lelystad Airport niet openen?
  • Het is erg onzeker of Lelystad Airport door mag gaan. Want Europa heeft nog geen toestemming gegeven voor de verkeersverdelingsmaatregel van de Minister.
Wat doen we voor u?
We informeren de inwoners van de dorpen op de Veluwe, in de IJsselvallei en de Stedendriehoek die zwaar getroffen worden door Lelystad Airport.
Houd anderen ook op de hoogte... Stuur deze nieuwsbrief door
U ontvangt deze e-mail omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven via onze website.

U kunt zich uitschrijven van deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp