Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser.
24 december 2020
Terwijl corona de luchtvaart in zijn greep houdt, blijft minister Van Nieuwenhuizen vasthouden aan het openen van Lelystad Airport met haar laagvliegroutes boven de Veluwe en vele andere kwetsbare Natura2000-gebieden. Maar gaat het nou wel of niet door? Hier lees je de stand van zaken.

ChristenUnie: Streep door Lelystad Airport

Hulde voor coalitiepartij ChristenUnie! In haar concept verkiezingsprogramma lezen we:

"Er gaat definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen." De partij wil onder andere ruimhartige compensatie voor de regio. Dat is duidelijke taal!

Vandaag is bekend geworden dat ook de SP in het verkiezings-programma stelt de luchthaven niet te willen openen. Deze partijen zijn, naast de uitgesproken tegenstanders GroenLinks en PvdD daarom wat ons betreft aanraders voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. We hopen dat meer partijen volgen.

Of toch: Lelystad Airport een stapje dichterbij?

De Tweede Kamer heeft toegestaan dat bedrijven zonder natuurvergunning toch kunnen uitbreiden. Dat voorstel leek steeds om 3.673 boeren te gaan. Maar ook Lelystad Airport blijkt een natuurvergunning cadeau te kunnen krijgen. We hadden daarom alle Kamerleden gevraagd de luchthaven uit te sluiten van die regeling. De Raad van State moet nog adviseren, maar dat advies kan de minister naast zich neerleggen. Uit onderzoek van Leon Adegeest e.a. komt naar voren dat Lelystad Airport veel te veel stikstof uitstoot om met een dergelijke regeling mee te mogen doen. Lelystad Airport heeft onjuiste berekeningen overgelegd en is niet te goeder trouw. Als de minister dat cadeau geeft, is het weer procederen geblazen. Dat wordt nog spannend.
Acties in de Veluwse dorpen
Een groep van 17 vrijwilligers heeft de afgelopen weken in Veluwse dorpen brieven bezorgd voor Stichting Red de Veluwe. In de brief deden we een oproep ons financieel te steunen om een vuist te kunnen blijven maken tegen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. Ons streefbedrag is € 30.000.
We zijn er bijna!
Ja! Ik wil ook steunen

Trendwatch: Lelystad Airport gaat niet open in 2021

Kamerleden Eppo Bruins (CU) en Suzanne Kröger (GroenLinks) zeggen dat het is uitgesloten dat het huidige kabinet nog gaat besluiten over Lelystad Airport. De luchthaven kan volgens hun nooit op tijd de benodigde natuurvergunning krijgen of aan de hierboven genoemde regeling meedoen. We voorspellen daarom dat de beloofde opening op 1 november 2021 alweer niet haalbaar is. Maar veel zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen in maart 2021.
Afspraak geschonden
Lelystad Airport heeft een aanvraag natuurvergunning ingediend bij het Ministerie van Landbouw. Ondanks keiharde toezeggingen op schrift van de voormalige en de nieuwe directeur van Lelystad Airport aan Red de Veluwe hebben we de aanvraag niet ontvangen. 

“We geven een nadere invulling aan onze afspraak”, aldus de nieuwe directeur van de luchthaven Dat is dan wel een heel eenzijdige! Kennelijk is ze teruggefloten door haar Raad van Bestuur.
Wel een formulering om te onthouden als je je niet aan je afspraak wilt houden: “Ik geef er een nadere invulling aan.”
CDA'ers bedankt!
Een grote groep CDA-leden heeft het voortouw genomen om een wijziging (amendement) in te dienen op het concept verkiezings-programma 2021. Hierin staat dat laagvliegroutes niet acceptabel zijn. Helaas durft het CDA niet het standpunt in te nemen dat er überhaupt niet met groot vliegverkeer vanaf Lelystad mag worden gevlogen. Toch is het belangrijk om het amendement te steunen. CDA'ers kunnen op het digitale CDA-congres op 8 en 9 januari daarover stemmen en dat is heel belangrijk! Bent u CDA lid? Of kent u leden? Dan is het belangrijk dat amendement 215 gesteund wordt. Zegt het voort!

Onze juridische procedure
Stichting Red de Veluwe heeft samen met een aantal andere organisaties op 4 juli 2019 handhavingsverzoeken ingediend bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Want Lelystad Airport breidt uit zonder natuurvergunning en dat gaat niet.

Lees meer: Stand van zaken
Lelystad Airportkrant in strijd met Nederlandse Reclame Code
De in heel Flevoland huis-aan-huis verspreide Lelystad Airportkrant is in strijd met de Nederlandse Reclame Code. De commissie raadt de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en Lelystad Airport aan om op een andere manier reclame te maken voor het vakantievliegveld. Het kostte een ton en was alleen maar bedoeld om een positief beeld te geven.
Krijgt u nooit genoeg van nieuws?
Weet dan dat u op onze website regelmatig nieuw nieuws kunt lezen en dat we actief zijn op facebook en twitter.
Wat hebben we nog meer te melden?
  • SATL heeft een aantal WOB-verzoeken ingediend met als doel om de berekeningen van de stikstofdepositie van Lelystad Airport uit 2014 boven tafel te krijgen. Het ministerie heeft telkens verkeerde invoerbestanden gestuurd. Het is belangrijk dat de echte openbaar worden zodat Leon Adegeest kan controleren of er weer gesjoemeld is. Dat kan ook belangrijk zijn voor de strafrechtelijke aangifte.
     
  • Lelystad Airport kan niet en dat was in 2007 al bekend. Vliegmaatschappijen overhevelen van Schiphol naar Lelystad is namelijk in strijd met Europese regels. Hoewel de hele luchtvaartlobby en de top van het ministerie dat al meer dan 13 jaar weet, drukt de minister toch door met haar VVR. Daar is nu een boek over verschenen, genaamd 'Schiphol regeert'. Ontluisterend. Je kunt het hier gratis downloaden.
     
  • TV- en twitterjournalist Jan Salden van Eenvandaag heeft ontdekt dat het ministerie al tijden op de hoogte is van onrealistische berekening van stikstofuitstoot. Er moet een memo hierover op het ministerie zijn, zei Jan. De minister liet de Kamer weten dat zij gezocht had maar hem niet kon vinden. Later toch wèl, maar niemand mag hem lezen. Zelfs de Tweede Kamer niet. Dit stinkt!
     
  • We wensen alle lezers van de nieuwsbrief, donateurs, vrienden en sympathisanten van Stichting Red de Veluwe wederom een jaar zonder laagvliegroutes boven de Veluwe en andere mooie delen van Nederland. 
Stichting Red de Veluwe is 1 van de 21 deelnemers van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). 
U ontvangt deze e-mail omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven via onze website. U kunt zich uitschrijven van deze nieuwsbrief