Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser.
21 januari 2020
Het advies van de commissie Remkes (15 januari jl.) is als een 'stikstofbom' ingeslagen. In 2020 komt er -zo goed als zeker- geen opening van Lelystad Airport: het 4e uitstel. Het besluit over opening is dan een hete aardappel op het bord van een nieuw kabinet. We zijn ontzettend blij met de ontwikkelingen, maar blijven op onze hoede voor een list!
Stand van zaken
De uitzonderingspositie van de luchtvaart is voorbij. Eerst moet de stikstofuitstoot van de hele luchtvaart in en boven Nederland omlaag. Pas daarná valt weer te denken aan groei. De daling van de uitstoot is niet 1,2,3 voor elkaar.

Laagvliegroutes nog niet van de baan
Nog steeds bestaat het plan om 45.000 vluchten per jaar laag over grote delen van Nederland te laten vliegen. De laagvliegroutes blijven onveranderd laag. Vanaf 6 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds, tot wel 100 vliegtuigen per dag. We blijven strijden voor de stilte op de Veluwe.
Berekeningen kloppen weer niet
In december 2019 hebben Leon Adegeest en andere actievoerders ontdekt dat de stikstofberekeningen in het milieueffectrapport van Lelystad Airport niet juist zijn. Dus alweer zijn fouten gevonden door inwoners onder de laagvliegroutes. Een blamage voor de minister.

Het ministerie heeft inmiddels het RIVM gevraagd of de berekeningen inderdaad niet kloppen. Ondanks vragen van de media heeft de minister nog steeds niet verteld hoe het RIVM heeft gereageerd. Wij vinden dat het antwoord erg lang op zich laat wachten.
Zie hier hoe Circus Remkes de stikstofcrisis bedwingt. Copyright: www.lenmunnik.nl
@Len Munnik
Minister Schouten anticipeert op een uitzondering voor Lelystad Airport
In november hebben we met 11 belanghebbenden Minister Schouten van Landbouw gevraagd om alle activiteiten stil te laten leggen en het ingebruik nemen van Lelystad Airport op te schorten. De minister heeft geantwoord dat Lelystad Airport inderdaad een natuurvergunning moet aanvragen máááár........ dat is niet nodig als een 'generaal pardon' komt. We zullen bezwaar aantekenen tegen zo'n 'list'. Steun daarbij is zeer welkom, ook financiele! 
Eerste stap in juridische procedure
Oproep: we zoeken u
Wilt u ons helpen in onze taaie strijd tegen de laagvliegroutes? We zoeken vrijwilligers op de volgende gebieden:
  • Ecologie
  • Bestuursrecht
  • Natuurbescherming
  • Mediaproductie
  • Politiek
Interesse? Stuur ons even een mailtje

Wilt u helpen?

Wilt u iets doen maar geen tijd of ideeën? Op onze website kunt u via iDEAL een bedrag doneren. Of gewoon via uw eigen bank op rek.nr. NL73 ABNA 0810 8991 67 t.n.v. Stichting Red de Veluwe. Met uw bijdrage steunt u de acties tegen de laagvliegroutes boven de Veluwe. Groot of klein. We zijn er hartstikke blij mee!
Pas op! Uw recht op een schadeclaim indienen verjaart binnenkort
De wettelijke termijn van 5 jaar voor het indienen van een schadeclaim verloopt bijna. Als u denkt dat uw huis of bedrijf minder waard wordt door de laagvliegroutes van Lelystad Airport dan moet u in actie komen vóór 1 april 2020. Ook al is Lelystad Airport nog niet uitgebreid of in gebruik genomen. Lees meer op onze website: Zo voorkomt u verjaring
Krijgt u nooit genoeg van nieuws?
Weet dan dat u op onze website bijna dagelijks nieuw nieuws kunt lezen en dat we actief zijn op facebook en twitter.
Wat hebben we nog meer te melden?
  • op 30 januari a.s. stellen we, samen met andere leden van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), leden van de Provinciale Staten van Gelderland op de hoogte van wat allemaal speelt;
  • de minister van I&W heeft een deel van de 181 vragen van Kamerleden over Lelystad Airport omfloerst en/of ontwijkend en/of niet beantwoord in strijd met haar grondwettelijke informatieplicht van de Kamer;
  • de minister van I&W heeft altijd al geweten dat autonome groei van Lelystad Airport onvermijdelijk is. Zij heeft de Tweede Kamer iets anders voorgespiegeld of op zijn minst de indruk laten bestaan dat er geen autonome groei zou komen. En dat was de voorwaarde van de Kamer! Zie het compilatiefilmpje dat we maakten;
  • wij hopen binnenkort met de Commissie Cohen te praten over governance en participatie bij het project Lelystad Airport.
Houd anderen ook op de hoogte... Stuur deze nieuwsbrief door
U ontvangt deze e-mail omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven via onze website.

U kunt zich uitschrijven van deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp