Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, 

i dnešní fotografií se vracím ještě do Namibie – do pouště – nedejte se mýlit – krajina na fotografii je poušť, ale před půl rokem zde jeden den pršelo a tak hned vyrostla tráva, která nyní budí dojem příjemných stepí. Stromy na obrázku jsou akácie, které přežívají jen díky tomu, že jejich kořen zasahuje až 80 m pod zem ke zdrojům vody. Ano, většina přírody změnu klimatu přežije, otázkou ovšem je, jek to bude s lidmi.

Tahle fotografie mne napadla v souvislosti se zveřejněním
Zvláštní zprávy IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C, na kterou odkazujeme dále v našich Aktualitách. Zpráva je dosti varovná a zdá se, že lidstvo stojí před hodně velkým průšvihem. Výzkumy ukazují, že klimatickou změnu vnímají daleko více lidé, kteří žijí na venkově, v přírodě a velmi výrazně je pozorují původní obyvatelé, zemědělci a pastevci. A to je fakt, o kterém jsme se v Namíbii přesvědčili několikrát – i když někteří původní obyvatelé umí počítat jen do dvou, úbytek vody ukazují zcela přesně. 

Zdá se ovšem, že klimatologie je jediný vědní obor, kterému lidé mimo obor rozumí lépe, než vystudovaní odborníci. To jsme mohli opět pozorovat nejen v USA, ale i v dalších státech – často médiích můžeme pozorovat diskuse, které probíhají ve stylu "Dnes si promluvíme se světově uznávaným expertem a v zájmu vyváženosti také s někým, kdo věci vůbec nerozumí. Příjemným překvapením pro mne byla docela objektivní reakce většiny českých novinářů. Právě téma globální změny klimatu a důvěry ve vědecké výsledky bude téma naší prosincové besedy.

Ale, abych se nepředbíhal, také listopadové beseda, zaměřená na hodnocení udržitelných měst, bude určitě velmi zajímavá a stojí za to se jí účastnit osobně, podrobnosti najdete o kousek níže.

Jsem rád, že nám neustále přibývá počet lidí, kteří naše Aktuality odebírají a dokonce část z nich je i čte. Když už si dáváme práci s jejich přípravou, tak budeme rádi, když Aktuality přepošlete dalším zájemcům a nejlépe, když tyto zájemce odkážete rovnou na přihlašovací stránku, kde se mohou velmi jednoduše zaregistrovat k jejich odběru.

Příjemné čtení přeje

Jiří Dlouhý – předseda STUŽ

Co bude

File:Litomerice main square 03.JPG. (2014, December 7). Wikimedia Commons, . Retrieved 08:07, říjen 6, 2018 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Litomerice_main_square_03.JPG&oldid=141734546.6. 11. Beseda – Hodnocení udržitelnosti měst

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Hodnocení udržitelnosti měst aneb Co chybí k lepšímu směřování českých měst k udržitelnosti? Proběhne v úterý 6. listopadu 2018 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418. Beseda je určena pro zájemce, kteří se buď chtějí dozvědět o, anebo sdílet zkušenosti s hodnocením udržitelnosti měst. Díky panelistům se dozvíme, jaké jsou zkušenosti s hodnocením ve světě.

Pozvánka na besedu

4. 12. Globální oteplování  – co říkají vědci a co říkají politici

Naše prosincová beseda bude zaměřena na aktuální problémy související s vědeckými poznatky o globálním oteplování. V diskusi se budeme snažit identifikovat problémy související s varovnými vědeckými výsledky a neochotou většiny politiky tyto výsledky přijmout. Účast v panelu již přislíbili Bedřich Moldan (Univerzita Karlova), Miroslav Havránek (Cenia), Anna Kárníková (Centrum pro dopravu a energetiku), Alexander Ač (CzechGlobe), v jednání jsou také novináři a další odborníci. 

 

Diskusní semináře STUŽ v roce 2019

V tradičním termínu první úterý v měsíci od 16 hod v Klubu techniků na Novotného lávce plánujeme následující semináře:
 • Implementace strategií ČR 2030 a Agenda 2030
 • Kanál Dunaj-Odra-Labe
 • Energetická infrastruktura
 • Světelné znečištění
 • Nárůst počtu obyvatel na Zemi

Zpravodaj STUŽ 2018

Jako každoročně, i letos vydá STUŽ tištěný Zpravodaj, ve kterém zveřejňujeme informace o našich aktivitách a také původní, jinde neotištěné články našich členů a příznivců tak, aby informace o STUŽ byly dostupné i lidem bez přístupu k internetu. Pokud máte nějaké příspěvky do tohoto Zpravodaje, máte poslední možnost je zaslat redakci, tedy na adresu info@stuz.cz. 
 

Členské příspěvky

Činnost STUŽ je již několik let financována výhradně z členských příspěvků a darů členů a ostatních příznivců a na základě bezplatné práce členů předsednictva a ostatních dobrovolníků. Budeme proto velmi rádi, když, jako členové STUŽ uhradíte své členské příspěvky. Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6. Dobrovolné vyšší příspěvky či dary jsou víc než vítány.

Akce jiných organizací

 • Podzimní škola MA 21 - Zdravých měst, v Břeclavi – 31. 10., Břeclav – podrobnosti zde
 • 13. setkání Fóra ochrany přírody – 3. 11., Přírodovědecká fakulta UK – podrobnosti zde
 • Kurz péče o přírodní lokality od Hnutí Brontosaurus – 3.–4. 11 Brno – podrobnosti zde
 • Konference říční krajina 2018 – 5.–6. 11., Praha, areál IPR – podrobnosti zde
 • Praktický seminář Chytré domy - úsporné, dálkově ovládané a s fotovoltaikou na střeše, 10.–11. 11, Hostětín – podrobnosti zde
 • Škola občanské iniciativy - listopad a prosinec – podrobnosti zde 

Co bylo

Výzva k odstranění zbývajících ekologických škod po okupační Sovětské armádě – odpověď ministerstva financí

Výzva, uveřejněná mj. na stránkách STUŽ a v minulých Aktualitách byla též zaslána ministrům životního prostředí, vnitra a financi. Reakci pana ministra Brabce jsme uvedli již v minulých Aktualitách, nyní jsme dostali také reakci ministryně financí.
Odpověď ministryně Schillerové

Informace odjinud

Zvláštní zpráva IPCC o globální oteplení o 1,5 stupně Celsia

O Zvláštní zpávě IPCC o globálním oteplování o 1,5 stupně Celsia jsme psali již v minulých Aktualitách. Nyní vám můžeme nabídnou také infolist v češtině, který připravili kolegové v Centra pro dopravu a energetiku. Najdete ho zde. Zpráva bude zajisté probírána také na naši prosincové besedě, na kterou najdete  pozvánku o něco výše.

Schválení implementační strategie

Vláda ČR ve středu 17. října 2018 projednala a schválila usnesením č. 670 "Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje)" a rovněž projednala a schválila usnesením č. 669 "Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030"

Dokumenty jsou zveřejněny zde a usnesení zde.
 

Precedenční rozsudek: Hluková výjimka nesmí být permanentním řešením

Krajský soud v Brně zrušil výjimku, která umožňovala překračování hlukového limitu ze silnice II/602. Podle našich informací jde o první případ v České republice, kdy soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí. Podrobnosti si můžete přečíst na stránkách Frank Bold.
 

Newsletter Chytrá energie 5/18

Můžete si přečíst zde.

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Divočina: proč nezasahování může pomoci obnově přírody

Byla publikována významná studie, která ukazuje, jak obnovení divočiny může pomoci při ochraně přírody. Hodnotí obnovu na základě ohodnocení změn ekosystémů, k nimž došlo v důsledku změn, jako je snížení intenzity  zemědělství, lesnictví a umělého dokrmování volně žijících živočichů, omezení lovu a rybolovu, odstranění přehrad nebo ponechání mrtvého dřeva v lesích.

Více informací

Německé uhelné elektrárny šetří za cenu zvyšování znečištění ovzduší

Pokud by německé černouhelné elektrárny využívaly plně již instalovaná zařízení k odstraňování znečištění, jejich emise by klesly na polovinu. 
Více informací

Nevládní organizace varují: elektronický odpad je environmentální časovaná bomba

V roce 2018 bude vyprodukováno zatím největší množství elektronického odpadu. Technologické firmy musí převzít odpovědnost za škody, které vznikají výrobou výrobků s krátkou životností a které jsou vyráběny jako neopravitelné. O tom je nové video, které vytvořily nevládní organizace.

Více informací

Konec piva? Špatná kvalita vody ohrožuje nejoblíbenější evropský nápoj

Základem dobrého piva je kvalitní pitná voda – ekologické skupiny varují, že kvalita pitné vody v celé Evropě - a tím i budoucnost piva - jsou ohroženy, protože nejsou dodržovány zákony EU na ochranu vod.

.

Více informací

Přestaňme pálit naše peníze: vlády zemí EU musí ukončit podporu pálení uhlí, která je dnes ve výši 38 mld. EUR ročně

Některé z nejstarších uhelných elektráren v Evropě, které nejvíce znečišťují naše životní prostředí, dostávají každý rok miliony eur ve vládních podporách – aktivisté to označují jako "toxické financování" škodlivých fosilních paliv.

.

Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.


Chcete změnit nastavení, jak dostáváte tyto Aktuality STUŽ?
Můžete aktualizovat své nastavení či odhlási odběr Aktualit STUŽ.

Email Marketing Powered by Mailchimp