Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, 

toto číslo Aktualit uvádíme pohledem na malebné okolí vesničky Černčice pod Milešovkou - fotka pochází ze sobotní exkurze STUŽ, kterou mnoho hodin obětavě průvodcoval Daniel Pitek, člověk, jehož zásluhou právě tato část Českého středohoří získává zpět obraz původní krajiny v této oblasti – jak v lesích, tak i na lukách a pastvinách. Více o exkurzi se dočtete níže v Aktualitách, kde také najdete odkaz na fotky z této akce. 

Exkurze k Milešovce nebyla ale jediná akce, která se konala v režii STUŽ – také naše Východočeská pobočka uspořádala exkurzi a to do národní přírodní rezervace Libický luh – i o této exkurzi si můžete přečíst více informací a prohlédnout si fotky.

Snad příznivá zpráva přichází také z naší Českolipské pobočky – rozhodnutí o likvidaci vzácné lokality Tlustec se zatím odkládá, otázkou je ovšem, na jak dlouho.

Ještě jedna poznámka k minulým Aktualitám – pokud bylo napsáno u záznamu z besedy, že záznam je z technických důvodů pouze z první půlhodiny besedy, netušil jsem, jakou fantazii tato poznámka může u některých čtenářů vyvolat – objevily se spekulace o tom, že zbytek nám byl zakázán zveřejnit, že nám ho zabavila policie apod. Nic takového – zapomněl jsem udělat dostatek místa na paměťové kartě v kameře a kameře jednoduše došla paměť, a s ohledem na to, že jsem zároveň moderoval besedu, tak jsem to nezpozoroval.

Nadále ale budeme rádi, když Aktuality přepošlete dalším zájemcům a nejlépe, když tyto zájemce odkážete rovnou na přihlašovací stránku, kde se mohou velmi jednoduše zaregistrovat k jejich odběru.

Příjemné čtení přeje

Jiří Dlouhý – předseda STUŽ

Co bude

Beseda - Záchrana venkova

je název besedy, kterou STUŽ pořádá (pozor - výjimečně ve středu) 2. května od 16,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce.

Co udělat, aby náš venkov znovu prosperoval, aby bylo i pro mladé lidi zajímavé tam žít, jakým způsobem má probíhat transformace venkova.

Na besedu, kde se dozvíte více o této problematice, byli pozváni přední odborníci a složení panelu je opravdu zajímavé, více se dočtete  v pozvánce na našich stránkách.

Pozvánka na besedu

Co bylo

S Danielem Pitkem v Českém středohoří

V sob DSC8103motu 28. dubna proběhla exkurze STUŽ do Českého středohoří, kde nás lesy i pastvinami obětavě provázel Daniel Pitek. Bylo to velmi zajímavé – pokud jste nemohli být s námi, můžete si přečíst krátké povídání z exkurze a také si prohlédnout fotoreportáž z návštěvy CHKO České středohoří.

Článek z exkurze + fotogalerie

Další akce

A jakými tématy se budou zabývat další semináře STUŽ?

Všechny besedy se konají první úterý v měsíci, od 16 do 19 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha. Témata besed mohou být ještě změněna na základě aktuální situace

2. května - Záchrana venkova (Pozor, výjimečně až ve středu)
5. června - Využití obnovitelných zdrojů

Zprávy z našich poboček

Přírodovědná exkurze v době mediální – exkurze VČ pobočky

Patnáctý duben image2byla neděle a řada přátel přírody nemohla dospat. Nebylo tomu však proto, že by je trápila odpověď na otázku, zda Andrej Babiš sestaví v pondělí novou vládu a zda pro ni získá dostatečnou parlamentní podporu, ale proto, že je čekala přírodovědná exkurze s východočeskou STUŽkou do NPR Libický luh
Článek z exkurze

Další oddechový čas pro Tlustec? – Českolipská pobočka STUŽ

JTlustecme to letos už 20 let, co se přestal těžit čedič na kopci, který je nejen významnou krajinnou dominantou, ale také vzácnou přírodovědnou lokalitou, kde se vyskytují i kriticky ohrožené druhy živočichů, jako je třeba orel mořský, skokan ostronosý, vrápenec malý, netopýr brvitý a další. K tomu desítky druhů silně ohrožených či „jen“ ohrožených.
Článek z exkurze

Informace o veřejném vystavení Metropolitního plánu Prahy – Pražská pracovní skupina STUŽ

Pražská skupina STUŽe sleduje postup přípravy Metropolitního plánu Prahy.  Člen pražské skupiny Ing. Vít Janoušek informuje o vystavení návrhu jak Metropolitního plánu, tak i  vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území. Pokud máte k oběma materiálům připomínky, prosíme o jejich zaslání co nejdříve, neboť pražská skupina STUŽ se bude podílet na připomínkování v rámci připravované Platformy pro revizi Metropolitního plánu Prahy.- připomínky můžete poslat koordinátorovi pražské skupiny P. Šremerovi (sremer@seznam.cz).
Více informací

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Různá umělecká díla připomněla letošní Den Země, tentokrát zaměřený na problematiku plastových odpadů

Námětem letošního Dne Země bylo v Evropě znečištění prostředí plasty. Umělci z mnoha států vytvořili různá umělecká díla, které mají na tento problém upozornit. Ale také Evropský parlament podnikl kroky k omezení zamoření prostředí.

Více informací

Zemím EU se nedaří omezovat škodlivé spaliny ze spalování odpadů

V Evropě každoročně spaluje více než 80 milionů tun odpadů, spalovny jsou přitom odpovědné za toxické emise. Po zdlouhavém tříletém procesu aktualizace environmentálních norem EU pro spalovny bychom se mohli dočkat zlepšení situace.

Více informací

Opravme to: zákazníci požadují právo na možnost výrobky opravit

EU zvažuje pravidla, která by vyžadovala, aby výrobci poskytli  nezávislým opravnám náhradní díly a diagnostické nástroje. Spotřebitelé by rovněž měli mít právo přístupu k manuálům na opravy zakoupených zařízení.  Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem posoudit možnost prosazení zákonů, které by usnadnily opravu některých výrobků, včetně notebooků a praček.

Více informací

Prezident Juncker združuje kroky proti zemím, které neúměrně znečišťují ovzduší.

Rozhodnutí o tom, zda poslat devět vlád k soudu za to, že nesplní limity EU pro kvalitu ovzduší, byl odložen předsedou Evropské komise Jean-Claude Junkerem. Devět členských států EU (včetně ČR) bude posláno k Evropskému soudu kvůli neplnění limitů na kvalitu ovzduší, jak prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Karmenu Vella při jeho řeči v Evropském parlamentu. 

Více informací

Evropské země mají stále problémy s ochranou přírody

Před rokem vyzvala Komise vlády členských států EU, aby lépe uplatňovaly předpisy EU na ochranu přírody. Ale po 12 měsících a nové analýze z 18 zemí se ukazuje, že všech 18 ochranu přírody nadále zanedbává a nedokáže ochránit vzácnou evropskou přírodu.

Více informací

Zajímavé odkazy

Pozvánky na akce jiných organizací

  • Konference Děti v permakultuře - 4.-5. 5. 2018 - Toulcův dvůr, Praha - info zde

Vědci z Platformy pro krajinu vládě: české lesy jsou v katastrofálním stavu, vyžadují zásadní reformu hospodaření

Vědci z Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu AV ČR dnes v Poslanecké sněmovně představili a zveřejnili výzvu vládě, která upozorňuje na katastrofální stav lesů severní Moravy a Slezska a riziko podobného vývoje v celé ČR.
Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.