Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, 

Aktuality jsou tentokrát uvedeny snímkem ze Slovenska, z osady Podšíp, kterou jsme navštívili v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových, který se letos konal již po dvacáté třetí. Více o Memoriálu najdete dále.

Komunální a senátní volby se nám blíží velmi rychle – možná, že je to můj zkreslený dojem, ale zdá se mi, že ty letošní jsou vedeny především podle hesla "Slibem nezarmoutíš" – komunální politici se, minimálně v Praze, přímo předhánějí, co všechno po volbách udělají, co vše budeme mít zadarmo, kolik budeme mít nových stromů. Doporučuji se nad takovými sliby zamyslet trochu hlouběji – opravdu by stála v Praze MHD zdarma navíc pouze 2 mld. Kč ročně (výpočty poněkud zapomněly fakt, že když bude doprava zdarma, bude jí také používat víc lidí a provozní náklady výrazně vzrostou)? Opravdu vysadíme v ulicích desítky tisíc stromů (když pro skoro každý strom v ulici je třeba přeložit inženýrské sítě)? Aby nebyla mýlka – oba namátkou jmenované nápady se mi líbí, ale obávám se, že realita je úplně někde jinde. 

Když se podíváme na záznam naší besedy, která proběhla na začátku září, ukazuje se, že opravdu časovaná bomba zde tiká v oblasti tzv. sociálního, či obecního bydlení – nájemní byty za rozumnou cenu prakticky nejsou, výstavba nových bytů vázne a v podstatě všechny nově stavěné byty jsou developerské projekty, které jsou zcela nedostupné pro mladé. Procento lidí, kteří mají problém se zaplacením výdajů na bydlení je skutečně vysoké. Tohle vše jsou skutečné problémy, které by měli řešit i komunální politici – málokterá strana však tuto problematiku vůbec zmiňuje.

Budeme rádi, když Aktuality přepošlete dalším zájemcům a nejlépe, když tyto zájemce odkážete rovnou na přihlašovací stránku, kde se mohou velmi jednoduše zaregistrovat k jejich odběru.

Příjemné čtení přeje

Jiří Dlouhý – předseda STUŽ

Co bude

2. 10. Beseda – Hospodaření s vodou v krajině

je název besedy, kterou STUŽ pořádá v úterý 2. října od 16 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce. Sucho se ukazuje jako nejzávažnější problém, způsobený globální změnou klimatu na území ČR. V panelu besedy budou přítomni jak odborníci z akademického prostředí, tak i odborníci z praxe – například pan Daniel Pitek – sedlák od Milešovky. Více se dozvíte na webu STUŽ po kliknutí na následující odkaz.


 

Více informací na webu STUŽ

Diskusní semináře STUŽ na podzim 2018

V tradičním termínu první úterý v měsíci od 16 hod v Klubu techniků na Novotného lávce plánujeme následující semináře:
  • 2. října: Hospodaření s vodou v krajině,
  • 6. listopadu: Hodnocení udržitelných měst,
  • 4. prosince: Klima, klimatické změny, aktuální vědecké informace

Zpravodaj STUŽ 2018

Jako každoročně, i letos vydá STUŽ tištěný Zpravodaj, ve kterém zveřejňujeme informace o našich aktivitách a také původní, jinde neotištěné články našich členů tak, aby informace o STUŽ byly dostupné i lidem bez přístupu k internetu. Pokud máte nějaké příspěvky do tohoto Zpravodaje, zasílejte je, prosím, na adresu info@stuz.cz. 

Akce jiných organizací

  • Od 16. do 22. září 2018 se po celé Evropě uskuteční Evropský týden mobility. Kampaň se snaží podpořit udržitelnou dopravu a také zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Organizace Auto*mat se k projektu připojuje 2. ročníkem Zářijové výzvy - týdenní verzí Do práce na kole
  • Seminář Světlo - dobrý sluha a špatný pán! – 2. 10., Praha, Prezídium AV ČR – podrobnosti zde
  • Dny kogenerace 2018 – 23.–24. 10., Čestlice, konferenční centrum Aquapalace – podrobnosti zde
  • Konference říční krajina 2018 – 5.–6. 11., Praha, areál IPR – podrobnosti zde

Co bylo

4. 9. Beseda – Kraje, města a obce a sociální bydlení

Sidliste chanov

Takto se jmenovala beseda, kterou jsme uspořádali v našem tradičním termínu – první úterý v měsíci na Novotného lávce. V panelu vystoupili Ivan Gabal, Martin Šimáček, Tomáš Tožička a Saša Uhlová.
 

Více informací na webu STUŽ

Mezinárodní seminář Sto let česko-slovenské spolupráce při ochraně přírody a krajiny

STUŽ ČR a STUŽ SR zorganizovaly ve dnech 7. až 9. září 2018 v obci Bobrovec v Západních Tatrách již své 24. setkání u příležitosti Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových. Hlavním letošním tématem tohoto setkání bylo sté výročí vzniku společného státu a spolupráce obou zemí při ochraně přírody a krajiny. Z tohoto semináře je k dispozici filmový záznam, prezentace jednotlivých panelistů a také fotodokumentace.
Více informací na webu STUŽ

Výzva účastníků Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových k odstranění zbývajících ekologických škod po okupační Sovětské armádě

V roce 2018 si připomínáme 50. výročí začátku sovětské okupace Československa. Vedle škod hospodářských, humanitárních a morálních, kterým je většinou věnována pozornost, však zde byly a většinou stále přetrvávají i škody na životním prostředí. Jedním z těch, kdo v obtížných jednáních o odchodu sovětských vojsk prosazoval průzkum, vyčíslení a nápravu ekologických škod, byl tehdejší ministr-předseda Federálního výboru životního prostředí Ing. Josef Vavroušek, CSc. který tehdy dosáhl i zřízení Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk. Josef Vavroušek později, v r. 1995 zahynul se svoji dcerou pod lavinou v Západních Tatrách, úřad byl zrušen a agenda převedena na ministerstva životního prostředí a obrany, kde postupně sanační práce ztrácely prioritu.
Plný text výzvy

Publikace našich členů

Martina Pásková, Josef Zelenka: Společensky odpovědný cestovní ruch 

V odborné knize Martiny Páskové a Josefa Zelenky jsou v návaznosti na východiska a zásady udržitelného rozvoje cestovního ruchu analyzovány základní principy jeho společenské odpovědnosti ve třech jejích dimenzích – socio-kulturní, environmentální a ekonomické. Důraz je kladen na přínosy, místní specifičnost a vhodné přístupy aplikace tohoto konceptu v praxi. Prezentovány jsou nejen výzvy a příležitosti, ale také problémy a bariéry přijetí a implementace takové odpovědnosti, která vede individuální i kolektivní aktéry cestovního ruchu ke hledání vyváženého řešení jejich současného rozvoje při zachování podmínek pro rozvoj budoucí.
Více informací na webu STUŽ

Bedřich Moldan: Civilizace na planetě Zemi

V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová kniha – učebnice – našeho člena prof. Bedřicha Moldana.

Učebnice Civilizace na planetě Zemi Bedřicha Moldana je primárně určena studentům gymnázií, ale může sloužit i při výuce na dalších typech středních škol. Obsahově přímo navazuje na témata Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zvláště vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost) a přispívá k prohloubení průřezových témat, jako jsou Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Více informací na webu STUŽ

Informace odjinud

Napište premiérovi k lesům

Náš kolega Honza Skalík se na nás obrátil s prosbou: Rád bych Vás požádal: napište prostřednictvím https://zachranmelesy.cz/pane-babisi spolu s desítkami dalších lidí premiéru Babišovi, ať dodrží svůj slib, že se krizí smrkových monokultur bude vážně zabývat. Ať nedopustí, aby vyhláška zákona o lesích umožňovala vysazovat převážně smrkové plantáže na místa, kde v naší suché budoucnosti budou s největší pravděpodobností hynout.
 

Přišla chvíle pro Senát

Volby do Senátu se blíží (5.–6. října) a tentokrát budou důležitější než kdykoli dříve, protože *Senát je pojistkou zachování demokratického systému v této nejisté době*. Bez jeho souhlasu nelze změnit Ústavu ani volební zákony a narušit základní demokratické principy. Nyní zvolení senátoři budou šest let tvořit protiváhu k populistům a extremistům - anebo jim naopak pomáhat. Je proto důležité, aby šlo k volbám co nejvíce lidí, kterým na demokracii záleží. Z těchto důvodů byl spuštěn projekt www.chvileprosenat.cz. Na jednom místě zde najdete dostupné informace o všech kandidátech do Senátu, včetně jejich postojů k demokratickým hodnotám.
 

Česká republika: Elity selhaly – rozdělená společnost – Zpráva Social Watch 2018

Česká společnost je rozdělená. Liberální politická pravice, která v podstatě od převratu v roce 1989 určovala veřejný diskurs, pokračuje v opakování toho, že žijeme v nejlepších možných časech. Zapomíná, že velká část společnosti přechodem k tržní ekonomice příliš nezískala, ale naopak v jistém smyslu ztratila. Hlavní rovinou této ztráty jsou ztenčující se sociální jistoty a pád do sociální degradace. Velká část odborné či vědecké obce a kulturní elity odmítaly věnovat pozornost rostoucím sociálním problémům.
Celou zprávu najdete na stránkách Social Watch.

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Pět (znepokojujících) faktů, které jsme se dozvěděli o problémech EU v oblasti znečištění ovzduší

Nová zpráva vrcholného orgánu EU odhalila některé šokující fakta o znečištění ovzduší v EU.

Více informací

Odstraňme výrobky, které obsahují zakázané chemické látky z trhu, požadují evropské země

Chemické látky, které jsou v EU již dlouho zakázány, se stále nalézají ve spotřebních výrobcích. Očekáváme, že problémem se bude zabývat Evropský parlament.
Více informací

Předseda EK konečně uznal ve svém projevu o stavu EU, že potřebujeme chránit planetu pro budoucí generace

Předesda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie řekl, že si přeje "opustit zdravější planetu pro ty, kteří přijdou po nás".

Více informací

10 požadavků k ozelenění Evropy v rámci voleb do Evropského parlamentu 

Deset největších ekologických organizací v Evropě – "Zelená 10" – zveřejnilo svůj vlastní "manifest", v němž vytyčuje klíčové environmentální priority před příštími evropskými volbami.

.

Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.


Chcete změnit nastavení, jak dostáváte tyto Aktuality STUŽ?
Můžete aktualizovat své nastavení či odhlási odběr Aktualit STUŽ.

Email Marketing Powered by Mailchimp