Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, 

měl jsem již připravený obrázek s rozkvetlou zahradou, abych oživil jednotvárná zasněžená záhlaví našich Aktualit, ale jak zpívá Jindřich Šťáhlavský - My čekali jaro a zatím přišel mráz... Během jednoho týdne zaznamenali meteorologové teplotní rekordy jak maximální, tak i minimální. Toto jsou projevy globální změny klimatu.

Na začátku března proběhlo Valné shromáždění STUŽ - s ohledem na to, že se jednalo o nevolební shromáždění, nepřineslo žádná překvapení. Co ale zajisté zajímavé bylo, byl navazující program - beseda s dr. Cílkem, který nám vyprávěl o Detroitu, městě, které mělo v době své nejlepší slávy 2 mil. obyvatel, a nyní jen necelých 700 tis. - takže tam je mnoho zelených ploch, příjemně prázdné ulice, ale také vysoká zločinnost. Ale nejlepší je vyslechnout si přímo záznam besedy, který najdete v rubrice "Co bylo". 

Od posledního čísla jsme ještě učinili některá technická opatření, která, doufáme, zamezí tomu, aby někomu "padaly" Aktuality do spamů. Nadále ale budeme rádi, když Aktuality přepošlete dalším zájemcům a nejlépe, když tyto zájemce odkážete rovnou na přihlašovací stránku, kde se mohou velmi jednoduše zaregistrovat k jejich odběru.

Příjemné čtení přeje

Jiří Dlouhý - předseda STUŽ

Co bude

Mikroplasty v životním prostředí

je název besedy, kterou STUŽ pořádá  v úterý 3. dubna od 16,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce. V posledních letech se ukazuje, že právě mikroplasty se mohou stát v blízké budoucnosti vážným problémem lidstva. Poté, co byly objeveny v 90 % balené pitné vody, včetně výrobků světoznámých značek, iniciovala Světová zdravotnická organizace další výzkum mikroplastů, především k objasnění jejich zdravotních rizik.
Na besedu, kde se dozvíte více o této problematice, jsou zváni naši přední odborníci na tuto problematiku; upřesněné složení panelu najdete cca během týdne na stránkách STUŽ.

10 šokujících faktů o znečištění plasty

Znečištění plasty zabíjí naši planetu! Dusí naše oceány, otravuje potraviny a pitnou vodu a zhoršuje zdraví a pohodu lidí a dalších živočichů na celém světě. Na problém znečištění plasty bude zaměřen i letošní Den Země. Na stránkách Dne Země si můžete najít 10 šokujících faktů o znečištění plasty.

Více informací

Co bylo

Dr. Cílek - Záznam z besedy na téma DETROIT – jak rozpustit civilizaci

Přednáška vědce a předního popularizátora vědy dr. Cílka se týkala amerického Detroitu, který během posledních 70 let zažil období rozkvětu i úpadku. Detroit, největší město amerického státu Michigan, je prvním post – americkým městem, o kterém se říká, že je i post – apokalyptickým městem.

Město, které mělo téměř 2 milióny obyvatel, jich dnes má necelých 700 000. Určitě stojí za to si poslechnout záznam z besedy, pokud už jste nemohli být na besedě přítomni osobně.

Záznam a fotky z besedy

Seminář o účasti veřejnosti v novelách zákona stavebního, o EIA/SEA a OPK

V pátek 9. 3. uspořádala Arnika v domě VTS na Novotného lávce v Praze povedený seminář o změnách podmínek účasti veřejnosti dle posledních novel zákonů o územním plánování a stavebním řádu, o posuzování vlivů na životní prostředí a o ochraně přírody a krajiny. Není tajemstvím, že zákonodárci v poslední době čím dál více podléhají developerské, investorské a stavební lobby a novelami zákonů i zákony novými se snaží usnadnit projektovou a investiční přípravu a realizaci investic postupným odbouráváním možností občanů, veřejnosti a spolků účastnit se aktivně při ovlivňování obsahu územních plánů, územních i stavebních řízení a dalších správních řízení, navazujících na ně podle speciálních předpisů. Postupně jsou tak odbourávány nebo alespoň komplikovány a ztěžovány možnosti, jak se veřejnost může domoci svých práv podílet se na plánování a řízení, získávat o nich informace a domáhat se náprav u odvolacích orgánů nebo soudů, a to i když byla tato práva navazující na Aarhuskou úmluvu po roce 1990 zakotvena v našem nově se tvořícím právním řádu. Seminář pořádala Arnika - Centrum pro podporu občanů ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně. ing. arch Martin Říha

Další akce

A jakými tématy se budou zabývat další semináře STUŽ?

Všechny besedy se konají první úterý v měsíci, od 16 do 19 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha. Témata besed mohou být ještě změněna na základě aktuální situace

3. dubna - Znečištění prostředí plasty
2. května - Obnova venkova (Pozor, vyjímečně až ve středu)
5. června - Využití obnovitelných zdrojů

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Chemický průmysl říká, že pokus o omezení toxických látek v textilním průmyslu je "zneužívání" průmyslových předpisů

Zástupci lobistů v chemickém průmyslu zaútočili na pokus zablokovat používání toxických chemikálií v evropském textilním průmyslu. Skupina dokonce nazvala kroky k zákazu škodlivých látek "zneužívání" regulačního systému.

Více informací

Roste tlak, aby se přestaly vyrábět smartphony, které jsou navrženy tak se rozbily

Co kdybyste mohli upgradovat smartphone nebo jednoduše opravit popraskanou obrazovku místo toho, abyste museli koupit nové zařízení?
Více informací

Je strategie EU v oblasti plastů dostatečná k boji proti znečištění oceánů?

Pokud nepřijmeme opatření k omezení znečištění plasty do roku 2050 bude v našich oceánech více plastových odpadků než ryb. V Evropské unii byla spuštěna diskuse na toto téma.

Více informací

Developeři golfového rezortu chtějí pomocí soudu zlikvidovat nevládní ekologickou organizaci

Aktivisté v Chorvatsku obdrželi žalobu kvůli jejich 12leté kampani, která zastavila plány developerů pro mamutí golfové středisko na vrchu Srđ - v rozsáhlé oblasti nedotčené přírody s výhledem na středověké centrum Dubrovníku chráněné UNESCO.

Více informací

Většina výrobků deklaruje příznivý vztah k životnímu prostředí - jak rozpoznat ty skutečně environmentálně příznivé?

Tři čtvrtiny výrobků příznivý vliv pouze předstírají, tzv. "greenwash" (zelené vymývání) je skutečným problémem. Jak poznáme skutečně ekolologické výrobky?
 
Více informací

Zajímavé odkazy

Pozvánky na akce jiných organizací

  • Výstava: Rudolf Sikora: Země se nesmí stát mrtvou planetou - 6. 2. - 2. 4. . Galerie Artwall - info zde
  • Týden výzkumu a inovací pro životní prostředí TVIP 2018 - 6. - 8. 3. - Hustopeče u Brna - info zde
  • Závěrečná konference projektu Systém dlouhodobých priorit UR ve státní správě - 12. 3.  Praha - Lichtenštejnský palác - info zde
  • Tvorba veřejného prostoru v Praze 3 od A do Z - 22. 3. - Praha 3 - info zde
  • Seminář pro pedagogy - Pozoruj a jednej - 5.-6. 4. 2018 - České Budějovice - info zde
  • Konference Děti v permakultuře - 4.-5. 5. 2018 - Toulcův dvůr, Praha - info zde

Řídit, ne koordinovat! Aneb o čem sní manipulátoři

Proti přesunu RVUR z Úřadu vlády na resort Ministerstva životního prostředí se zvedá vlna odporu. Mezirezortní agenda totiž opět – po kolikáté už? – podléhá snaze omezit široké participativní procesy v této zemi. Tentokrát jako výsledek snění jednoho muže, jenž dokázal oslovit nejširší lidové vrstvy. Lid jako synonymum demokracie – to už tu ale přece bylo? Máme dnes dostatek mechanismů k tomu, aby se zabránilo návratu starých časů? Naše členka Jana Dlouhá rozebírá podrobně tuto problematiku ve svém blogu.

Více informací

Častější kropení nebo zametání ulic vám vzduch ve městě nevyčistí 

Lepší nebo častější zametání či kropení ulic a chodníků patří k vůbec nejoblíbenějším opatřením českých politiků, která slibují pro zlepšení čistoty ovzduší. Odborníci jsou ale bohužel skeptičtí k tomu, zda je možné takovým způsobem kýženého cíle dosáhnout, jak říká v rozhovoru pro Český rozhlas dr. Miroslav Šuta.

Více informací

Konzumace svíčkové by se měla stát svátkem

Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce se zdravou stravou: čím bude náš jídelníček rozmanitější a ohleduplnější k životnímu prostředí a společnosti, tím větší šanci na prosperitu dáváme i budoucím generacím. Rozhovor s výzkumnicí Danou Kapitulčinovou na toto téma právě vyšel v iForu Univerzity Karlovy.
 
Více informací

Výpravy do divočiny na Šumavě

Termíny letošních exkursí s odborným průvodcem do divočiny národních parků Šumava a Bavorský les , které organizuje Hnutí Duha, jsou již určeny. Kdo jste to ještě nezažil, tak i letos je příležitost

Více informací

Startuje další ročník unikátního světového ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku

Po úspěšném vyhlášení historicky prvního ročníku Cen SDGs v roce 2017 pokračuje Česko i nadále v tradici udělování takto prestižních cen. Také v roce 2018 budeme hledat konkrétní aktivity a strategie, které podnikají české firmy a organizace a přispívají tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Cílem je motivovat hráče nejen z řad byznysu, ale také neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Česko ocení nejlepší projekty, které se na národní úrovni zasazují o naplňování Agendy 2030, rozvojové spolupráce a skrze SDGs mění svět k lepšímu. Novinkou letošního ročníku je Cena pro mladé leadery do 30 let od Forbes Česko.

Více informací

Nominujte na Cenu Josefa Vavrouška!

Nadace Partnerství letos vyhlašuje již 22. ročník Ceny Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Nominovat jej můžete i Vy! Povolání, věk ani známá tvář nerozhodují, důležité je, aby přínos nominovaných osob byl nezpochybnitelný, jasně specifikovatelný a mohl sloužit jako příklad pro ostatní.

Nominace probíhají prostřednictvím webových stránek www.cenajosefavavrouska.cz ve dvou kategoriích – za celoživotní přínos a za konkrétní počin. Laureáty následně vybírá porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. 

Novými členy poroty jsou mimo jiné i moderátor a starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen a novinářka Klára Kubíčková, která loňský rok získala cenu Ekopublika za své články s environmentální tematikou. Nominace je možné podávat do 13. dubna
Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.