Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, 
číslo 16 Aktualit je poslední, které vychází v roce 2018, takže si dovoluji popřát všem čtenářům klidné prožití vánočních svátků a také, aby rok 2019 probíhal v klidu a pohodě, pokud možno tak, jak si představujete.

I závěr roku 2018 byl z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje velmi zajímavý a snad i trochu nadějný. Nejzajímavější pro mne z tohoto hlediska byla zajisté konference OSN COP 24 v Katovicích. Po 14 dnech jednání, o 26 hodin později, než bylo plánováno, byl schválen velmi důležitý dokument, který stanoví, jakým způsobem bude naplňována Pařížská dohoda, jak bude její plnění kontrolováno a jakým způsobem budou pokračovat  opatření proti globálnímu oteplování. To, že se nakonec povedlo získat souhlas všech 196 států, které byly na konferenci přítomné, je podle mne, který měl možnost občas různá politická jednání sledovat, malý zázrak. A tím vůbec neříkám, že politici přijali dostatečně účinná opatření, naopak si myslím, že zbývá jen doufat, že klimatická změna bude pokračovat lineárním nárůstem a nedojde, díky různým kladným zpětným vazbám, k drastičtějším změnám.

Možná, že je to jen můj předvánoční optimismus, ale zdá se mi, ale také některým kolegům, že i u nás začínají lidé brát klimatické otázky vážně, i když stále Česká republika má zřejmě největší procento lidí v Evropě, kteří nevěří v to, že oteplování způsobuje opravdu lidstvo. Neblahé dědictví prof. Václava Klause tu, bohužel, má stále úrodnou půdu. Nejen v Evropě došlo k výrazné radikalizaci lidí ve prospěch předcházení oteplování – hnutí Extinction Rebellion vyvolalo několik výrazných nenásilných akcí v různých evropských zemích a také stále více mladých lidí začíná chápat, že naše generace jim planetu Zemi nepředá v dobrém stavu. Problematice globálního oteplování je věnována celá nová část těchto Aktualit.

Počet odběratelů těchto Aktualit již dosáhl čísla 300 a budeme rádi když budou čtenáři dále přibývat.  Aktuality přepošlete dalším zájemcům a nejlépe, když tyto zájemce odkážete rovnou na přihlašovací stránku, kde se mohou velmi jednoduše zaregistrovat k jejich odběru.

Příjemné čtení přeje

Jiří Dlouhý – předseda STUŽ

Co bude

8. 1. 2019 Ochrana půdy

Půda měla a stále má zásadní význam pro rozvoj lidských civilizací. Hospodaříme u nás s půdou skutečně s péčí dobrého hospodáře, tj. trvale udržitelně? Předáme ji naším potomkům v lepším stavu než po devastaci způsobené socialistickým a navazujícím gründerským kapitalismem? Co ve skutečnosti podporují/měly by podporovat nemalé dotace jdoucí do zemědělství z EU i od nás, včetně našich daní?

Jaká je realita  a co bychom měli dělat, aby se situace zlepšila, abychom si udrželi toto bohatství. O tom všem bude naše pravidelná beseda v úterý 8. ledna od 16 hod. na Novotného lávce.
Více informací o semináři

Další plánované semináře STUŽ v roce 2019

V tradičním termínu první úterý v měsíci od 16 hod v Klubu techniků na Novotného lávce plánujeme následující semináře:
  • Implementace strategií ČR 2030 a Agenda 2030
  • Kanál Dunaj-Odra-Labe
  • Energetická infrastruktura
  • Světelné znečištění
  • Právo na informace o životním prostředí (květen 2019)
  • Nárůst počtu obyvatel na Zemi (červen 2018)

Akce jiných organizací

  • Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků – 15. 1. – Praha, MPO – podrobnosti zde
  • Otevřený prostor 2019  – Bydlení jako společenská otázka – 30. 1.–3. 2.  – Ekocentrum Renata, Bělá u Jevíčka – podrobnosti zde

Další informace STUŽ

Členské příspěvky


Činnost STUŽ je již několik let financována výhradně z členských příspěvků a darů členů a ostatních příznivců a na základě bezplatné práce členů předsednictva a ostatních dobrovolníků. Budeme proto velmi rádi, když, jako členové STUŽ uhradíte své členské příspěvky. Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6. Dobrovolné vyšší příspěvky či dary jsou víc než vítány.

Můžete nám finančně pomoci, aniž vás to něco bude stát


Je to jednoduché – pokud budete nakupovat on-line v různých e-shopech, postupujte podle tohoto návodu a STUŽ časem dostane alespoň maličké procento z nákupu, aniž vás to bude cokoliv stát.

Co bylo

Záznam ze STUŽovratu – 11. 12. 2018

I ze STUŽovratu jsme pořídili filmový záznam – můžete ho shlédnout zde.

Záznam ze semináře Globální oteplování – 4. 12. 2018

Z besedy vám nabízíme, jako obvykle, nesestříhaný videozáznam a také prezentaci moderátova. Beseda byla velmi zajímavá, takže určitě stojí za to si záznam prohlédnout.

Změna klimatu

U příležitosti právě skončeného klimatického summitu COP24 v Katovicích uvádíme ve zvláštní rubrice některé zajímavé zdroje ke změně klimatu a zajímavé informace související s touto konferencí.
 

Průvodce změnou klimatu

Přehledně o klimatické změně – co ji způsobuje, jaké jsou její již pozorované dopady a jaké projevy můžeme očekávat v budoucnu a mnoho dalšího přehledně v 10 kapitolách.
 

Vystoupení Davida Attenborougha na COP 24

Slavný přírodovědec a popularizátor přírody, sir David Attenborough zastupoval na konferenci v Katovicích "hlas lidu" – přednesl delegátům shrnutí vzkazů do prostých občanů různých zemí. Jeho řeč si můžete poslechnout zde (anglicky). 
 

Projev 15leté švédské aktivistky před plenárním zasedání COP24

Projev 15leté švédské aktivistky Grety Thunberg před plenárním zasedání COP24 si můžete poslechnout zde. Pokud nerozumíte anglicky, zde najdete překlad. Pokud se chcete o Gretě dozvědět více, můžete si o ní přečíst na Wikipedii.
 

Klimatická konference COP24 v Katovicích: pravidla jsou připravena, nejasnosti ohledně dalšího snižování emisí zůstávají

Společná tisková zpráva Klimatické koalice k závěrům klimatické konference vyjadřuje jasně obavy z toho, že to, co bylo dohodnuto v Katovicích, nebude stačit. Celou tiskovou zprávu najdete zde.
 

Podrobná analýza konference v Katovicích

Velmi podrobnou analýzu jednání a především výsledků najdete v tomto článku (anglicky). 

Informace odjinud

Emisní limity pro uhelné elektrárny srazí jejich znečištění na čtvrtinu. Zhatit to mohou výjimky

O 56–82 % prachu, o 51–79 % oxidů dusíku a o 66–91 % oxidu siřičitého méně budou na vypouštět do ovzduší uhelné elektrárny, pokud splní nové evropské emisní limity. Na nebezpečí případných výjimek upozorňuje společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Greenpeace ČR, kterou si můžete přečíst zde.
 

Hnutí DUHA hledá ředitele/ředitelku

Naši kolegové v Hnutí DUHA mají zajímavou pracovní nabídku
 

Tetřívkovi zvoní hrana

Krkonoše a sousedící Jizerské hory jsou jednou z posledních dvou oblastí v naší zemi s relativně početnou populací tetřívka. populací tetřívka. Přesto počet samců podle posledního sčítání v roce 2017 klesl už na pouhých 74 kohoutků v Krkonoších a 30 v Jizerských horách. Právě na populacích v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách závisí přežití druhu v celé ČR! Pokud nic neuděláme, druh v Krkonoších vyhyne kolem roku 2040. Více se dozvíte v tiskové zprávě Správy KRNAPu.
 

V roce 2018 zpracovala Správa NP Šumava čtvrt milionu kubíků převážně polomového dříví

Na sklonku léta 2017 zasáhla celou jihozápadní část Šumavy bouře, která určila na celý rok práci lesníkům spravujícím les v okolí Trojmeznenské hornatiny. Bavorské státní lesy na jižním úpatí Plechého a Třístoličníku, lesy kláštera Schlägl pod Smrčinou, Další podrobnosti najdete v článku na ekolist.cz
 

V celé Evropské unii se sníží množství jednorázových plastů. Bohužel méně, než je potřeba. Unie se dohodla na znění nové směrnice

Směrnice na snížení množství jednorázových plastů byla v minulém týdnu oslavována ve většině médií. Ukazuje se ale, že to zase tak slavné není. Tiskovou zprávu Hnutí DUHA najdete na ekolist.cz.
 

Novinky z Asociace společenské odpovědnosti

Prosincové Novinky ASO najdete zde

Novoroční přání

Dostali jsme do redakce několik vánočních přání, které si dovolujeme sdílet s čtenáři.

Paní Kateřina Adámková:

Mirek Petr za Východočeskou pobočku STUŽ:
Požehnaný čas vánoční a do nového roku 2019 pak radostné stužování, ale také vzmužování, ba i otužování přeje členům a přátelům STUŽe její východočeská pobočka.

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Lobbisté chtějí skrýt toxické chemikálie v každodenně užívaných výrobcích

Průmysloví lobbisté se snaží zakázat nástroj, který občanům umožní sledovat škodlivé chemické látky ve výrobcích.

Více informací

Vlády EU podpořily první soubor zákonů na podporu upravitelnosti výrobků

Navzdory odporu výrobců a zaváhání Evropské komise podpořila Evropská rada legislativu podporující opravitelnost ledniček.
Více informací

Pět nápadů na udržitelnější oslavy konce roku

Se všemi nechtěnými dárky, nesnědenými potravinami a plastovými dekoracemi se zdá, že v tomto ročním období jsou všude kolem nás odpady, ale některé nápady mohou přispět k udržitelnosti i stylovosti zakončení roku.

Více informací

V hračkách je více zakázaných chemikálií, než v ostatních typech výrobků


Úředníci z různých zemí EU nahlásili celkem 290 různých typů hraček s nadlimitním množstvím škodlivin, které jsou v EU zakázány, protože mohou způsobovat rakovinu, autismus, narušení plodu či další zdravotní problémy. 
Více informací

Komisař Cañete ohlásil konec doby uhelné v Evropě

Evropský komisař pro klimatické změny Miguel Arias Cañete vyhlásil "konec uhlí v Evropě" poté, co byly schváleny nové předpisy EU, které ukončují vyplácení státní podpory nejšpinavějšímu palivu v Evropě.
 
Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.


Chcete změnit nastavení, jak dostáváte tyto Aktuality STUŽ?
Můžete aktualizovat své nastavení či odhlási odběr Aktualit STUŽ.

Email Marketing Powered by Mailchimp