Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, začal nám rok 2018 a v něm každý z nás má určitě mnoho očekávání. V Praze byl "osmičkový rok" zahájen velkolepým ohňostrojem, pohled na něj z Hanspaulky vidíte v hlavičce tohoto čísla.

Již leden bude naplněn mnoha událostmi, které budou určitě mít vliv na většinu z nás. Prezidentská volba právě začala a pevně doufám, že zase po několika letech se budeme moci jit podívat na Pražský hrad, aniž budeme zcela nedůstojně a bezdůvodně šacováni a funkci prezidenta bude zastávat člověk, který bude mít alespoň část důstojnosti a charisma zakladatele Československa - T. G. Masaryka. Že to jde ukazují zprávy ze Slovenska - ocenění k 25 letům samostatného Slovenska převzalo několik opravdu významných osobností, mezi nimi také 5 lidí, kteří se zabývají ochranou životního prostředí - podrobnosti najdete níže.

Naše Společnost zahájila nový kalendářní rok velmi úspěšně - beseda o lesích byla navštívena tak hojně, že ani nestačily židle v sále a to se přitom beseda konala hned 2. ledna, tedy ještě v době školních prázdnin. Záznam z besedy a další materiály najdete také o něco níže. Na konci Aktualit najdete odkaz, kterým se mohou další zájemci přihlásit k odběru.

Začátkem roku začíná také "nové období" pro naše Aktuality - jejich odběr jsme nabídli výrazně širšímu publiku a zájemci se hlásí o odběr v relativně velkém množství (během minulého týdne narostl počet odběratelů o rovnou třetinu) - doufejme, že nám také zůstanou věrní a že naše práce tak bude oceněna.

Určitě uvítáme, pokud nám pošlete své nápady, návrhy, ale také své příspěvky do dalších čísel. Ke komunikace používejte, prosím, email info@stuz.cz.

Doufám, že jste již správně vykročili do roku 2018 a tak ještě dodatečně si dovoluji popřát vám, aby se vám dařilo tak, jak si přejete.

Jiří Dlouhý - předseda STUŽ
 

Co bude

Global Temperature Anomaly

Diskusní seminář na téma Aktuální poznatky o globální změně klimatu

Na besedě, která se bude konat v tradičním termínu, tedy 6. února 2018 se dozvíme o aktuálních vědeckých poznatcích v oblasti globální změny klimatu, ale také o tom, jaké kroky činí jednotlivé země a Evropská unie ke snížení anropogenního vlivu lidí na změnu klimatu a o opatřeních ke snížení následků této změny.

Více informací
S tématem besedy úzce souvisí také informace o dění v Bonnu během COP23. Základní text pro vás přeložil Pavel Šremer a můžete si ho přečíst zde.

Další akce

A jakými semináři se budou zabývat další semináře STUŽ?

Všechny besedy se konají od 16 do 19 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha, témata besed mohou být ještě změněna na základě aktuální situace

6. března - Valné shromáždění STUŽ - od 17 hod. diskuse s dr. Cílkem
3. dubna - Znečištění plasty
2. května -  Obnova venkova (Pozor, vyjímečně až ve středu)
5. června - Využití obnovitelných zdrojů
 

Pozvánky na akce jiných organizací

  • Kalendář celostátních akcí Národní sítě zdravých měst - najdete zde
  • Seminář Komise ŽP AV ČR - Perspektivy rozvoje energetiky v ČR - více informací
  • Konference Zahrada hrou - pořádá Nadace Proměny - 1. 2. 2018 - více informací
  • Tematická exkurze Za zimovišti ptáků na Berounce - pořádá CHKO Český kras - 3. 2. 2018 -  více informací
  • Konference Inspirujme se... - pořádá Cenia a MŽP - 27.-28. 2. 2018 - více informací

Co bylo

Diskusní seminář na téma Stav českých lesů - 2. ledna

Diskusní seminář byl velmi zajímavý - sál byl úplně plný. Jako tradičně, i tento seminář jsme celý zaznamenali na videozáznam a panelisté nám také poskytnuli své prezentace, takže si můžete důležité okamžiky semináře prohlédnout kdykoliv.
 
Více informací
S tématem stavu lesů úzce souvisí také prohlášení "Vláda se zavázala vyřešit krizi v lesích. Musí však prosadit konkrétní řešení" které vydalo Hnutí Duha - jeho plný text je zde.

Stanoviska STUŽ

Stanovisko předsednictva STUŽ č. 128 k podpoře železniční dopravy oproti dopravě silniční ve veřejném zájmu

Podpora železniční dopravy se ukazuje ve světle řešení problémů, spojených s globální změnou klimatu jako jeden z velmi účinných nástrojů snižování emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin, zároveň přitom vede k zvyšování bezpečnosti, menšímu záboru krajiny a k dalším příznivým faktorům. Kolejová doprava je, již z fyzikální podstaty výrazně energeticky účinnější, dlouhodobé statistiky ukazují také na výrazně vyšší bezpečnost tohoto druhu dopravy proti dopravě silniční.
Plné znění stanoviska

Platforma udržitelného rozvoje

Platforma udržitelného rozvoje, koordinovaná STUŽ, zaslala v uplynulých dnech Úřadu vlády připomínky k Implementačnímu plánu k strategickému rámci ČR 2030 - plný text připomínek najdete zde.

Ze Slovenska

Naši slovenští kolegové zahájili rok 2018 s velkou slávou - prezident Kiska uděloval státní vyznamenání a hned 5 z celkem 35 vyznamenaných byli lidé spojení s ochranou životního prostředí - náš člen čestného předsednictva Mikuláš "Maňo" Huba a Juraj Flámik. Oba, každý svým způsobem, komentují udělení ceny.

Ochranář Mikuláš Huba dostal za svou práci Řád Ľudovíta Štúra I. třídy.Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK a stal se vědeckým pracovníkem Geografickéhústavu SAV, kde se věnuje environmentální geografii.

V 70. letech byl členem Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny a vedoucím sekce lidové architektury. Podílel se na přípravě Národního parku Podunajsko a publikace Bratislava / nahlas.

V rozhovoru pro SME mluví o situaci ve slovenských lesích.

Více se dočtete zde

Juraj Flámik - ochranář, památkář, občanský aktivista, člen Koordinačního centra VPN, manažer, podnikatel. Ve svém blogu napsal o udělení vyznamenání: Věru, to by mě nenapadlo, že Bratislava / nahlas a její příběh se jednou dostanou do pozornosti národních institucí a fakticky tak zaujmou místo v kalendáři historických událostí Slovenska. Včera, ve spojení se jménem Maňa Hubu a mým, i do seznamu státních vyznamenání.

Celý blog si můžete přečíst zde.

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

V Německu buldozery demolují katedrálu, aby uvolnily místo uhelnému dolu

Poprvé po více než 200 letech dochází v Německu k likvidaci katedrály v době míru.
Více informací

Pět jednoduchých kroků ke snížení znečištění plasty

Letos se očekává, že bude bodem zlomu ve způsobu, jakým používáme plasty. Jak politici EU připravují první strategii k omezení znečištění plasty? EEB vysvětluje, jak můžeme přispět všichni.
Více informací

Chcete nakupovat u místních obchodníků, jíst lépe a používat méně obalů? Nový způsob nakupování jídla dělá právě to

Nový způsob nákupu potravin; Lokální, společenský a lepší pro životní prostředí.
Více informací

Zajímavé odkazy

Akademie věd: Jak znečištěné ovzduší ovlivňuje lidské zdraví

Jedním z ožehavých témat, jimiž se experti z Akademie věd ČR zabývají, je i otázka životního prostředí. Nejnovější poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví české populace představil prosincový seminář Komise pro životní prostředí AV ČR.

Více informací

Důležité úkoly Státní energetické koncepce mají už dva roky zpoždění

Takto reaguje společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Zeleného kruhu, Calla  a Greenpeace na aktuální zasedání vlády.
Více informací

Lípy republiky 1918-2018

Rok 2018 je ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. Pojďte s námi zmapovat stávající lípy republiky a vysaďme společně nové jubilejní stromy, které ponesou poselství naší národní historie. Zajisté zajímavý projekt, do kterého se může zapojit každý z vás.
Více informací

Rozhovor s Ibrou Ibrahimovičem na iDnes

Osudy severočeské krajiny i jejích lidí jsou životním tématem renomovaného fotografa Ibry Ibrahimoviče. „Žijeme v krajině poničené průmyslem a lehce přivykáme jejímu charakteru. Proto dělám fotografie, které vzbuzují otázky,“
Více informací

Soutěž Šumavská mozkovka počtvrté - soutěž 2017

Jak říká ředitel NP Šumava "Rádi bychom prostřednictvím vědců soutěžících o co nejlepší popularizační článek zapojili i vás do zkoumání tajů přírody a nabídli vám možnost hlasováním vybrat ten text, který se právě vám zdá nejlepší, nejsrozumitelnější, nebo nejzajímavější."
Více informací

Dotazník k dalšímu fungování STUŽ

Dotazník k dalšímu fungování STUŽ zde byl publikován již dvakrát. Počet odpovědí na dotazník ale není příliš velký - takže pokud jste ho nevyplnili, moc prosíme, zkuste nám ho vyplnit, potřebujeme také zpětnou vazbu. Děkujeme
Dotazník

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních, lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje také pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, úplně nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.