Copy
View this email in your browser

Aktuality STUŽ 2/2017


Vážení přátelé, již podruhé dostáváte Aktuality STUŽ, které, dofáme, přinášejí další novinky z činnosti naši Společnosti, ale i další informace z oblasti udržitelného rozvoje a ochrany našeho prostředí.

Podoba našeho očasníku se bude nadále vyvýjet a budeme velmi rádi, pokud nám pošlete své nápady, návrhy, ale také své příspěvky do dalších čísel. Ke komunikace používejte, prosím, email info@stuz.cz.

Dovolte, abych vám tímto popřál poklidné a spokojené vánoční svátky.

Jiří Dlouhý - předseda

Dotazník k dalšímu fungování STUŽ

Při příležitosti oslav 25 let STUŽ jsme pro vás připravili dotazník, ve kterém se vás ptáme na vaše názory na další fungování STUŽ. V dotazníku můžete vyplnit pouze některé otázky, velmi ale uvítáme všechny vaše názory.
Dotazník

Co bude

Diskusní seminář na téma Stav českých lesů

se bude konat v úterý 2. ledna 2018 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

POZOR - beseda se koná opravdu hned první pracovní den po Novém roce.

Na naši pravidelnou besedu, která se bude zabývat dnešním vážným stavem lesů, souvisejícím s kůrovcovou kalamitou, větrnými smrštěmi a globálním oteplováním přijali již pozvání např. generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád, náměstek ministra životního prostředí  Vladimír Dolejský a také prof. Josef Fanta, další panelisté jsou zatím v jednání.
 
Více informací
Global Temperature Anomaly

Diskusní seminář na téma Aktuální poznatky o globální změně klimatu

Na besedě, která se bude konat v tradičním termínu, tedy 6. února 2018 se dozvíme o aktuálních vědeckých poznatcích v oblasti globální změny klimatu, ale také o tom, jaké kroky činí jednotlivé země a Evropská unie ke snížení anropogenního vlivu lidí na změnu klimatu a o opatřeních ke snížení následků této změny.

Co bylo

Seminář Surovinová politika

Seminář měl velmi zajímavý průběh, kromě odborníků v panelu přišlo i mezi posluchače mnoho dalších odborníků a tak diskuse mezi diváky a panelisty měla velmi dobrou odbornou úroveň. O tom se můžete přesvědčit na zaznamenaném videu a můžete si také prohlédnout prezentace jednotlivých panelistů.
 
Více informací

STUŽ oslavila 25 let své existence

V úterý 12. prosince proběhlo v Café Kampus přátelské setkání, na kterém jsme zavzpomínali na uplynulých 25 let činnosti naší Společnosti. Bylo to velmi příjemné setkání nejen s členy, ale i s přáteli, kteří velmi zajímavým způsobem zavzpomínali také na některé významné osobnosti STUŽe.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě setkání - Evě Vavrouškové za administrativní zvládnutí, Ivanu Ryndovi za moderování, Martinu Říhovi za výrobu hezkého pásma fotografií, Mikuláši Hubovi a Vladu Irovi za zajímavé příspěvky za cenu dlouhé cesty z Bratislavy a také všem ostatním vystupujícím a přítomným.
Více informací

Zprávy z poboček

Východočeská pobočka

Práce Východočeské pobočky STUŽ byla oceněna děkovným listem Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje. Poděkování přebíral člen pobočky Tibor Schwarz. Můžete si prohlédnout fotografie z předávání.

Další zajímavosti

Připomínky k aktuální verzi Plánu restrukturalizace postižených krajů ČR

Jezeri jezero

Připomínky k 1. pracovní verzi materiálu „Stručný popis návrhů opatření pro aktualizaci Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje pro rok 2018 – 2019“ z listopadu 2017

Člen naší Východočeské pobočky ing. arch. Martin Říha vypracoval rozsáhlé připomínky, které si pod dlouhým názvem "Připomínky k 1. pracovní verzi materiálu „Stručný popis návrhů opatření pro aktualizaci Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje pro rok 2018 – 2019“ z listopadu 2017" můžete přečíst na našem webu.
Více informací

Film Karla Čtveráčka "Vše kolem nás jako já žije, cítí"

Televizní dokument o odkazu geniálního umělce Josefa Váchala a Šumavě. Jeho dílo dnes na Šumavě ožívá, propojuje lidi a inspiruje. Ukazuje zárodek nového příběhu, příběhu spolubytí, v němž hraje příroda opět roli našeho domova, rodiny, která nás živí, inspiruje a o kterou musíme zároveň pečovat.
Více informací

Svou planetu pomalu zabíjíme, jiné řešení než regulace není, říká ekolog Bedřich Moldan

4. prosince vysílal Český rozhlas velmi zajímavý rozhovor s členem našeho čestného předsednictva Bedřichem Moldan. Celý rozhovor si můžete poslechnout se záznamem, dokonce ve formě videa.
Více informací

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

5 způsobů, jak se mohou být statistiky udržitelnosti EU zkreslené

Statistici EU v Lucemburku nedávno zveřejnili které ukazují, jak dobře fungují evropské vlády, pokud jde o splnění Cílů udržitelného rozvoje (SDG). Ale skupina nevládních organizací zpochybnila přesnost uváděných čísel.
Více informací

Svět slibuje ukončení znečištění plasty, ale žádný cíle nebyly odsouhlaseny


Světoví představitelé v OSN jednají o bezprecedentních závazcích k ukončení znečišťování naší planety plasty ve všech podobách, ale zatím se nedohodli na žádném závazném cíli či akci.
Více informací

Recyklace - kdo skutečně ve světě vede?

Nový výzkum ukazuje, že země, které vedou ve statistikách recyklace nadhodnocují úroveň recyklace, které skutečně dosahují.
Více informací

EU vynakládá výdaje na "neúčinné" zelené zemědělské platby

Jak ukazuje studie nevládních organizací, přímé platby zemědělcům za péči o životní prostředí v zemědělských podnicích nevedly k ekologičtějším zemědělským praktikám.
Více informací

Zajímavé odkazy

Projekt Pravda o vodě

V rámci projektu Pravda o vodě, připravuje ing. Radek Novotný celorepublikovou kampaň, která má za cíl vytvořit silné veřejné mínění a jasné sdělení politikům a nové vládě ČR.
Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních, lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje také pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, úplně nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2017 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.