Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, uplynulo 14 dnů a máme tu další číslo Aktualit STUŽ - tentokrát uvedené pohledem z Krkonoš, které jsou momentálně, po více letech, zasněžené tak, jak to má být.

Toto číslo Aktualit vychází těsně před volbou prezidenta - již v minulých Aktualitách jsem se k ní vyjádřil, v tomto čísle mám pro vás (níže) jen osobní vzkaz od jednoho z kandidátů.

Já osobně bych si přál, aby se i po druhém kole zopakovala reakce neúspěšných kandidátů 1. kola a bývalí soupeři začali spolupracovat ve prospěch blaha naší země. Příkladem toho, že taková spolupráce možná je, pokud se nastaví jasná, jednoduchá pravidla, je momentálně nejnavštěvovanější heslo Wikipedie Jiří Drahoš (ale také heslo Miloš Zeman) s desítkami tisíc návštěv denně. Heslo upravují pouze dobrovolníci, nejsou žádní placení editoři, každý, kdo se na stránku dostane, může přidat fakta, která považuje za důležitá. Přesto je obsah tohoto hesla napsán neutrálně a kvalitně.


Podobně, jako Wikipedie se zdárně vyvíjí na principu dobrovolnosti, uvítáme i my, když nám budete posílat své nápady, návrhy, ale také příspěvky do dalších čísel. Ke komunikaci používejte, prosím, email aktuality@stuz.cz.

Příjemné čtení našich Aktualit přeje

Jiří Dlouhý - předseda STUŽ
 

Co bude

Global Temperature Anomaly

Diskusní seminář na téma Aktuální poznatky o globální změně klimatu

Na besedě, která se bude konat v tradičním termínu, tedy 6. února 2018 se dozvíme o aktuálních vědeckých poznatcích v oblasti globální změny klimatu, ale také o tom, jaké kroky činí jednotlivé země a Evropská unie ke snížení antropogenního vlivu na změnu klimatu, a také o opatřeních ke snížení následků této změny.

Více informací
S tématem besedy úzce souvisí také informace o dění v Bonnu během COP23. Základní text pro vás přeložil Pavel Šremer a můžete si ho přečíst zde.
Zajímavý je také článek o vlivu globálního oteplování na oceány, který si můžete přečíst zde.
Francie na hrozby globální změny klimatu reaguje úplným zákazem těžby fosilních paliv po roce 2040 - více zde.

Další akce

A jakými tématy se budou zabývat další semináře STUŽ?

Všechny besedy se konají první úterý v měsíci, od 16 do 19 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha. Témata besed mohou být ještě změněna na základě aktuální situace

6. března - Valné shromáždění STUŽ - od 17 hod. diskuse s dr. Cílkem, téma bude upřesněno v příštích Akutalitách
3. dubna - Znečištění plasty
2. května - Obnova venkova (Pozor, vyjímečně až ve středu)
5. června - Využití obnovitelných zdrojů
 

Pozvánky na akce jiných organizací

  • Konference Elektromobilita v městském prostředí - 20. 2. 2018 - Písek - info zde
  • Workshop Moderní technologie a geologie - 22. 2. 2018 - tvrz Krassa - info zde
  • Seminář pro pedagogy - Pozoruj a jednej - 5.-6. 4. 2018 - České Budějovice - info zde
  • Konference Děti v permakultuře - 4.-5. 5. 2018 - Toulcův dvůr, Praha - info zde

Stanovisko STUŽ č. 128 k podpoře železniční dopravy

10. ledna vydalo předsednictvo STUŽ stanovisko k podpoře železniční dopravy. V současné politické situaci, bohužel, není zcela jasné, komu toto stanovisko doručit, ale jakmile se situace stabilizuje, určitě oslovíme příslušné ministry a další důležité osoby. Již teď naše stanovisko ocenila Správa železniční dopravní cesty.
Plný text stanoviska

Prof. Drahoš o STUŽi

Pan profesor Jiří Drahoš mne v pondělí při krátkém osobním rozhovoru překvapil tím, že ví dobře, co je STUŽ, děkuje nám za dobrou práci a zdraví naše členy. Že bychom mohli mít na Hradě po Václavu Havlovi dalšího člověka, který nás nepovažuje za ekoteroristy?

Okopávání kotníků

Náš člen doc. Pavel Nováček nám ve svém článku vysvětluje, jak je to s Římským klubem, který se stal součástí některých konspiračních teorii v předvolebních bojích (a v rámci toho byla někdy zmiňována i STUŽ) a také se vyjadřuje k migračním problémům a zavádějící kampani jednoho z prezidentských kandidátů.
Celý článek

Pobočky a skupiny STUŽ

Českolipská pobočka připomínkovala územní studii

Už více než rok slouží cestujícím v České Lípě nové, moderní vlakové nádraží. V návaznosti na to nechala místní radnice zpracovat územní studii úprav takzvaného přednádraží.

Jedním z návrhů v ní je i přesun řady autobusových stání ze současného, několik set metrů vzdáleného autobusového nádraží přímo před výpravní budovu Českých drah. To je jistě vítané, protože to cestujícím ulehčí přestup z vlaků na autobusy a obráceně.

.
Celý článek

Čím by se měla zabývat STUŽ - diskusní příspěvek ing. Joukla

I když předsednictvo STUŽ na svém jednání 2. ledna vyslovilo s některými body, navrhovanými ing. Jouklem ostrý nesouhlas, v rámci demokratických prinicpů zveřejňujeme jeho diskusní příspěvek.
Celý článek

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Evropa dostává balíček k lepšímu zacházení s plasty

Nově zveřejněná strategie EU vyhlašuje opatření proti jednorázovým plastovým výrobkům, které jsou zdrojem velkého znečištění životního prostředí.
Více informací

Více těžby znamená více konfliktů

Když se důlní těžba přesune do nových oblastí, přesunou se tam také konflikty.
Nedávná akademická studie zkoumala údaje týkající se souvislostí důlní těžby a environmentálních konfliktů..
Více informací

Dobré zprávy pro naše klima - stanovisko Evropského parlamentu k metanu

Poslanci EP podpořili plány specifické strategie pro omezení emisí metanu v EU. Metan může výrazně přispět k globálnímu oteplování.
Více informací

Poslanci EP podpořili opatření k energetickým úsporám

Evropský parlament schválil tento týden řadu opatření, která pomohou Evropě splnit klimatické závazky přijaté v Pařížské dohodě.
Více informací

Zajímavé odkazy

Příručka k odpadovému hospodářství menších obcí

Spolek Arnika vydal nedávno příručku k odpadovému hospodářství menších obcí. Příručku je možné si stáhnout z webu.

Více informací

Jak urychlit stavbu dálnic

Náklady na české dálnice se vyšplhaly až na 227 milionů na kilometr, čímž se tyto dopravní stavby dostaly mezi nejdražší v Evropě. A jak ukazuje příklad dálnice typu „velbloud“ na Ostravu, tak i nejhorší. O tom píše na blogu iDnes náš kolega Mojmír Vlašín.
Více informací

Pořad Nedej se o emisích z lokálních topenišť

ČT odvysílala magazín NEDEJ SE, který informuje o výsledcích měření ultrajemných prachových částic. V Česku tato měření prováděl dr. Šuta v listopadu loňského roku ve spolupráci si německými a dánskými partnery, a své zkušenosti následně představil na konferenci CLEAN HEAT.
Více informací

Žádná environmentální strategie je lepší, než špatná

"Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja z roku 2001 obsahovala dve bezprecedentné požiadavky. Ani jedna sa nerealizuje", píše člen našeho čestného předsednictva Mikuláš Huba.
Více informací

Českému dřevu chybí certifikát FSC. Firmy se bojí velkého odlivu práce

Zajímavý článek, který se týká naší minulé besedy o lesích, vyšel původně ve Svitavském deníku.
Více informací

Dvě tuny kyanidu ve vodě a kritický stav ovzduší na Ostravsku. Ministerstvo životního prostředí je spokojeno?

Pirátská strana píše: Ovzduší na Ostravsku se nelepší, lidé v regionu stále dýchají vzduch překračující zákonem stanovené limity. Kromě evergreenu v podobě polétavého prachu průmysloví znečišťovatelé vypouštějí do ovzduší také stovky kilogramů rtuti. 
 
Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.