Copy
Zobrazit Aktuality v prohlížeči
Vážení přátelé, 

jaro konečně dorazilo do našich krajů a tak se můžeme radovat z jarních květů, jak na zahradách, tak ve městě i v přírodě. S jarem také narůstá počet akcí v přírodě, které organizují různé spolky nejen pro sebe, ale i pro širší veřejnost - takovéto akce pořádáme i my - exkurzi do Českého středohoří pod vedením Dana Pitka - laureáta Ceny Josefa Vavrouška a také naše Východočeská pobočka pořádá zajímavou exkurzi do národní přírodní rezervace Libický luh. Podrobnosti najdete v sekci "Co bude"

Z poslední besedy, která byla věnována plastům a mikroplastům si můžete prohlédnout alespoň část záznamu z besedy (zbytek, bohužel, není z technických důvodů dostupný), můžete si ale také prohlédnout prezentace jednotlivých panelistů. Dle jednotlivých panelistů se ukazuje, že problém mikroplastů je momentální "bublina", zatímco problém plastových odpadů, především v mořích, ale i jinde v přírodě je velmi závažný i pro náš stát.

Nadále ale budeme rádi, když Aktuality přepošlete dalším zájemcům a nejlépe, když tyto zájemce odkážete rovnou na přihlašovací stránku, kde se mohou velmi jednoduše zaregistrovat k jejich odběru.

Příjemné čtení přeje

Jiří Dlouhý - předseda STUŽ

Co bude

Beseda - Záchrana venkova

je název besedy, kterou STUŽ pořádá (pozor - výjimečně ve středu) 2. května od 16,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce.

Co udělat, aby náš venkov znovu prosperoval, aby bylo i pro mladé lidi zajímavé tam žít, jakým způsobem má probíhat transformace venkova.

Na besedu, kde se dozvíte více o této problematice, jsou zváni naši přední odborníci na tuto problematiku; upřesněné složení panelu najdete cca během týdne na stránkách STUŽ.

Exkurze do NPR Libický luh

Východočeská STUŽ vás srdečně zve, láká a svádí na jednodenní přírodovědnou exkurzi do Národní přírodní rezervace Libický luh poblíž Velkého Oseka, kam dorazíme vlakem v neděli 15. dubna. Velký Osek je stejně dobře dostupný z Prahy i z Hradce Králové.
Více podrobností najdete zde.

Přírodovědná exkurze do CHKO České středohoří - do oblasti Milešovky

V sobotu 28. dubna pořádáme výlet do CHKO Českého středohoří – do oblasti Milešovky, na který vás srdečně zveme.

Jsme potěšeni, že nám průvodce bude dělat Daniel Pitek, sedlák z pod Milešovky, který nás provede po lesích a pastvinách, kde uvidíme vedle květin (možná i orchideje), ptáků, hmyzu, tůní a mokřadů také agrolesnické systémy. Podíváme se na rašeliniště a bukový prales a obnovu původní skladby lesních dřevin v místních porostech.
Podrobnosti naleznete zde.

Co bylo

Záznam z besedy Plasty v prostředí

Z besedy vám nabízíme část nesestřihaného filmového záznamu (zbytek není, bohužel z technických důvodů dostupný), prezentace panelistů a také pár fotek.

Záznam a fotky z besedy

Další akce

A jakými tématy se budou zabývat další semináře STUŽ?

Všechny besedy se konají první úterý v měsíci, od 16 do 19 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha. Témata besed mohou být ještě změněna na základě aktuální situace

2. května - Záchrana venkova (Pozor, výjimečně až ve středu)
5. června - Využití obnovitelných zdrojů

Z Evropské unie

V následující sekci uvádíme upoutávky na některé zajímavé články, které jsou pravidelně zveřejňovány střešní environmentální nevládní organizací European Enviornmental Bureau v rámci zpravodaje Meta Weekly. Plné texty jsou dostupné pouze v angličtině.

Poslední výzva pro pesticidy škodící včelám?

Včely a jiní opylovači jsou v EU rozhodující pro přibližně 84 % potravinářských plodin a 80 % volně rostoucích rostlin - používání pesticidů přispělo k prudkému poklesu počtu včel během posledních desetiletí.

Více informací

Ozeleňte svůj jarní úklid: 5 důvodů pro výběr detergentů s ekoznačkou EU

Je jaro! Rostliny pučí a  a ptáci cvrlikají po dlouhé zimní přestávce a chtějí, aby váš dům byl uklizený a čistý. Jak zvládnout takový úklid ekologicky příznivě?

Více informací

5 věci, které může EU udělat, aby se posunula do doby pouhelné

Minulý týden se Irsko stalo posledním státem EU, který slíbil, že v nadcházejících letech ustoupí od využívání uhlí  - jako poslední z řady vlád, které ohlásily takový krok.

Více informací

Země tzv. "toxického bloku" budou čelit soudu kvůli neplnění limitů ochrany ovzduší

Devět členských států EU (včetně ČR) bude posláno k Evropskému soudu kvůli neplnění limitů na kvalitu ovzduší, jak prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Karmenu Vella při jeho řeči v Evropském parlamentu. 

Více informací

Portugalsko dosáhlo v březnu 100 % výroby energie z obnovitelných zdrojů

Poprvé v tomto století dodalo Portugalsko více energie z obnovitelných zdrojů, než kolik samo využívá.

Více informací

Zajímavé odkazy

Pozvánky na akce jiných organizací

  • Konference Děti v permakultuře - 4.-5. 5. 2018 - Toulcův dvůr, Praha - info zde

Zemřel Václav Mezřický

Dne 2 .března 2018 zemřel JUDr. Václav Mezřický, který patřil mezi první garnituru našich environmentálních právníků a vůbec zakladatelů ochrany životního prostředí v České republice. 
Více informací

Češi chtějí ekologické a férové podniky. Firemní charita je příliš nezajímá

Tuzemští zákazníci a zaměstnanci oceňují u firem především snahu o ochranu životního prostředí a férové chování k zaměstnancům. Podle průzkumu agentury Ipsos CSR & Reputation Research 2017 je to důležité téměř pro polovinu Čechů.
Více informací

Rok 2017 v sociálním začleňování: chudinské dávky přestaly chránit chudé lidi

Promrhaná příležitost přijmout zákon o sociálním bydlení, ale také úspěšné zavedení inkluzivních podpůrných opatření do škol a potřebná regulace spotřebitelských úvěrů. Především však počátek rozvalu dávek pomoci v hmotné nouzi s nedozírnými následky na chudé lidi v Česku. Takto se (zřejmě) budeme za pár roků ohlížet na rok 2017 v sociálním vyloučení a začleňování v Česku

Více informací

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních; lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje mj. pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata, a to každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
CC-BY 2018 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.