Copy
View this email in your browser

Aktuality STUŽ 1/2017


Vážení přátelé, dostáváte do rukou (resp. do počítače) první číslo elektronických Aktualit STUŽ, které bychom rádi používali k pravidelnému informování našich členů a příznivců o akcích, článcích a dalších aktivitách, které se týkají udržitelného rozvoj, udržitelného života i ochrany životního prostředí. 

Pomocí Aktualit STUŽ bychom rádi výrazně snížili počet informačních emailů, které od STUŽe dostáváte a tyto informace bychom také rádi zpřehlednili a zatraktivněli.

Aktuality STUŽ budou rozesílány všem členům STUŽ, na které máme emailové adresy a také všem dalším zájemcům, kteří se k odběru Aktualit STUŽ přihlásí.

Předpokládáme, že Aktuality budou vycházet zpočátku spíše nepravidelně, cca jednou za 14 dnů, později, pokud najdeme více spolupracovníků, tak bychom mohli dosáhnout větší pravidelnosti.

Toto číslo berte, prosím, jako pokusné, testovací, zatím nemáme ustálené rubriky ani celkovou podobu. Budeme velmi rádi, pokud nám pošlete své nápady, návrhy, ale také své příspěvky do dalších čísel. Ke komunikace používejte, prosím, email info@stuz.cz.

Jiří Dlouhý - předseda

Co bude

Diskusní seminář na téma Surovinová politika ČR

se koná v úterý 5. prosince 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Ač těžbu surovin na našem území zajišťují soukromé subjekty již mnoho století, zdá se, že v dnešní době vyspělých technologií se musíme znovu zamyslet nad správnou mírou „odvodů“ z vytěžené suroviny tak, aby její využití kromě zisku generovalo benefity ve prospěch státu i jeho občanů. Jaké právní problémy jsou dnes spojeny s vlastnictvím surovin a jejich spotřebováním, jak lze ještě nevytěženou surovinu ocenit, jak se vyvíjejí technologie těžby a zpracování surovin? Kdy se vyplatí surovinu netěžit a nechat příštím generacím, které ji budou umět využít efektivněji?
Dovoluje si upozornit, že po delším jednání nakonec odřekl svoji účast na semináři prof. Drahoš s ohledem na jeho nabitý program.

Více informací zde

Přátelské setkání k 25. výročí trvání Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Čtvrtstoletí fungování naší Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) se nám jeví jako dobrý důvod k malé oslavě a připomenutí si význačných milníků na naší cestě a taky osobností, které nám směr naší cesty vytýčili a kteří už tu s námi nejsou.
S ohledem na to, že na setkání připravujeme také nějaké občerstvení, prosíme všechny, aby vyplněním registrace pod tímto textem potvrdili svoji účast.
Více informací
Zde se, prosím, zaregistrujte na setkání

O čem budou další besedy?

Příprava další pravidelných besed je v plném proudu, zatím jsou plánovány následující témata:
Leden 2018 - Kritický stav českých lesů
Únor 2018 - Implementační plán Strategického rámce ČR2030
Březen 2018 - Valné shromáždění (nevolební), vložený program je doposud v jednání

Další témata připravujeme, ale uvítáme také vaše návrhy, nejlépe na mail info@stuz.cz  

Co bylo

Seminář Ekologicky příznivá architektura

Velice zajímavý seminář pro všechny připravila Anička Polášková. Kdo neměl čas na seminář přijít, může si ho dodatečně prohlédnout ze záznamu, také jsou k dispozici prezentace jednotlivých panelistů.
 
Záznam semináře Ekologicky příznivá architektura - 7. 11. 2017

Zprávy z poboček

Východočeská pobočka

Cenu Ivana Dejmala za rok 2017 dostal Miloslav Nevrlý

Společnost pro krajinu od roku 2009 uděluje každým druhým rokem Cenu Ivana Dejmala osobnostem, které se nějak zapsaly do ochrany krajiny – ať už při výkonu profese vědce či úředníka, publicistiky, představitele samosprávy obcí, nevládních neziskových organizací. Letos tuto cenu dostal zoolog, publicista a spisovatel Miloslav Nevrlý. Při předávání ceny byli i členové z naší Východočeské pobočky.

Více informací

Pražská skupina

Od pondělí 27. listopadu se veřejnost může seznámit s novou verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018. Více najdete na stránkách Metropolitního plánu.

Další aktuality

Glyfosát: evropské státy odhlasovaly prodloužení o dalších pět let bez omezení

Členské státy EU právě v tzv. odvolací komisi odhlasovaly návrh Evropské komise prodloužit povolení glyfosátu na pět let bez dalších omezení, a to navzdory doporučení Evropského parlamentu, nesouhlasu řady evropských států a hlasu vědců i veřejnosti. Glyfosát se bude dál moci používat jak v zemědělství na likvidaci plevele a dosoušení plodin, tak na veřejných prostranstvích. Více na stránkách Hnutí Duha
 

O STUŽi

Společnost pro trvale udržitelný život byla založena 6. 10. 1992 jako občanské sdružení s působností v Čechách i na Slovensku, které sdružuje odborníky z různých oblastí působnosti, a to z oborů přírodovědných, technických, humanitních, lékaře, umělce a také laiky, kterým není lhostejné směřování společnosti. Již 25 let organizuje také pravidelné diskusní besedy na aktuální ekologická témata každé první úterý v měsíci od 16 hodin v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Jak se stát členem STUŽ

STUŽ uvítá nové členy, úplně nejlépe takové, kteří by se rádi do činnosti STUŽ zapojili aktivně, ale určitě nám pomohou i pasivní členové, kteří přispějí na činnost STUŽ alespoň placením příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak se přihlásit k odebírání Aktualit STUŽ

Aktuality STUŽ nejsou určeny pouze členům STUŽ, ale také všem ostatním zájemcům. K odběru Aktualit STUŽ se lze přihlásit vyplněním jednoduchého přihlašovacího formuláře.
Copyright © 2017 Společnost pro trvale udržitelný život, All rights reserved.


Chcete změnit nastavení, jak dostáváte tyto Aktuality STUŽ?
Můžete aktualizovat své nastavení či odhlási odběr Aktualit STUŽ.

Email Marketing Powered by Mailchimp