Copy
Dvakrát viac peňazí na program Erasmus+

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť objem finančných prostriedkov vyčlenených na program Erasmus na 30 miliárd eur.
Viac informácií o návrhu nového programu Erasmus na obdobie rokov 2021 - 2027: Commission adopts proposal for the next Erasmus programme 2021-2027

Ešte stále je šanca byť súčasťou!
Európska značka pre jazyky 2018

Tento rok SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje 16. ročník súťaže, ktorej cieľom je zviditeľniť a oceniť inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania a podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe. Termín podávania prihlášok: 1. júla 2018.
Viac informácií: Výzva 2018 


Novinky Erasmus+ 

  • Výsledky Výzvy 2018 a zoznam schválených projektov za všetky sektory nájdete na našej webovej stránke.
  • Inšpiratívne vzory - nová iniciatíva Európskej komisie zameraná na podporu inklúziu mladých ľudí a propagáciu spoločných hodnôt EÚ tým, že sa sprostredkujú priame kontakty s „inšpiratívnymi vzormi“. Aj naša agentúra sa zapojila a realizuje túto iniciatívu s organizáciami Future generation a Eduma. 
  • Súťaž Inšpiratívne príbehy: Ste žiak alebo študent, ktorý sa zúčastnil stáže alebo výmeny, učiteľ, učiaci sa dospelý, pracovník s mládežou alebo dobrovoľník? Ste/boli ste súčasťou programu Erasmus+? Sledujte našu stránku a o chvíľu sa o súťaži dozviete viac.
  • Zastúpenie EK na Slovensku začalo komunikačnú kampaň #EUANDME určenú najmä mladým ľuďom. Oficiálne bola kampaň spustená 9. mája pri príležitosti Dňa Európy a bude trvať 18 mesiacov. Približuje konkrétne výhody, ktoré nám do života prinieslo členstvo v EÚ.
  • Medzinárodná asociácia univerzít (IAU) publikovala  5. vydanie prieskumu Global Survey on Internationalization. Vysokoškolské inštitúcie sa môžu zapojiť vyplnením dotazníka do 30. júna 2018.
 
Podujatia
  • SAAIC bude 12. – 14. 9. 2018 organizovať medzinárodný kontaktný seminár Inclusive education – a road to social inclusion. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť priestor na vytváranie partnerstiev medzi organizáciami, ktoré plánujú pripraviť projekt v rámci  kľúčovej akcie KA2-Školské výmenné partnerstvá na danú tému. 
Inšpirujte sa!
Európske a národné politiky
Prajeme Vám krásne leto!
„Erasmus, ak mu to človek čo i len trochu dovolí, v tom najlepšom zmysle nabúra veľa z toho, čo si myslí o svete, o iných ľuďoch i o sebe samom. Kiežby sme mali príležitostí na takéto otvárania očí všetci oveľa viac.“
 Elena Horská, SPU Nitra
Copyright © 2018 SAAIC, All rights reserved.
Ak si neželáte dostávať od nás informácie, kliknite sem 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. · Krizkova 9 · Bratislava 81104 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp