Copy
Zapojte sa do súťaže!
SAAIC sa stal oficiálnym partnerom a pripravil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Súťažiť je možné v troch kategóriách:
  • Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí
  • Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+
  • Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku 
Viac informácií vo Výzve.
Príprava návrhov projektov 2019
Začíname s prípravou projektov Erasmus+ pre budúci rok
Predovšetkým noví žiadatelia môžu získať na seminároch základné informácie aké sú podmienky pre návrh projektu:
  • 23. októbra v Košiciach,
  • 24. októbra vo Zvolene, 
  • 5. novembra v Bratislave. 
Viac informácií v pozvánke.
Informačný deň pre vysoké školy
Pozývame záujemcov z vysokých škôl o prípravu projektov v centralizovaných akciách alebo o KA2 - strategické partnerstvá do Košíc 23. októbra 2018.
Viac informácií vo pozvánke.
Európska značka pre jazyky
Ceny za súťaž Európska značka pre jazyky 2018 budú udelené víťazným projektom počas slávnostnej ceremónie, ktorá sa bude konať 3. 10. 20118 v Bratislave. Výsledky súťaže budú uverejnené online po ceremónii.
Ďakujeme sponzorom súťaže: Zastúpenie Európskej komisieGoetheho inštitút, Francúzsky inštitútCambridge English, MCmillan Education.

Európsky deň jazykov
Ešte stále je šanca zapojiť sa do súťaží v rámci Európskeho dňa jazykov! Viac informácii na stránke.
Podujatia
EPALE konferencia
Rakúska Národná agentúra programu Erasmus+ organizovala dňa 21. júna 2018 vo Viedni EPALE a Erasmus+ konferenciu vo vzdelávaní dospelých "Upskilling Pathways" (Cesty zvyšovania úrovne zručností) určenej odborníkom vo vzdelávaní dospelých z Rakúska. Prezentácie z tohto zaujímavého podujatia, ktoré sú dostupné v anglickom alebo nemeckom jazyku, nájdete na EPALE platforme Inspiration for Upskilling Pathways .
 
ECVET
Naša agentúra organizuje na jeseň dve podujatia o ECVET (Európsky systém kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave):
  • Seminár na tému „Mobilitná skúsenosť pre zamestnateľnosť“, ktorý sa bude organizovať dňa 9. 10. 2018 v Bratislave.
  • Seminár o využívaní prvkov ECVET v mobilitných projektoch Erasmus+ pre žiadateľov o grant a realizátorov mobilitných projektov v novembri 2018 v Bratislave.
Viac informácií nájdete na stránke národného tímu expertov ECVET www.erasmusplus.sk/ecvet.   
 
Inkluzívne vzdelávanie - cesta k sociálnej inklúzii
V septembri  12. – 14. sme zorganizovali medzinárodný kontaktný seminár Inclusive education a road to social inclusion, ktorého sa zúčastnili učitelia zo 17 krajín EÚ. Hlavným cieľom bolo nadviazať kontakty na projektovú spoluprácu v rámci akcie Školské výmenné partnerstvá.
Inšpirujte sa!
My work is my future – projekt, ktorý je realizovaný Súkromnou spojenou školou vodárenskou  z Prešova, bol vybraný ako príklad dobrej praxe panelom expertov z Euróspkej komisie. Gratulujeme! Viac informácií portály výsledkov projektov.

Cieľom projektu HIT (Heroes of Inclusion and Transformation), realizovaného Divadlom bez domova v spolupráci partnermi z piatich krajín, je podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja kompetencií lektorov. Skúsenosti z dvojročnej realizácie projektu budú publikované v 7 jazykoch pre oblasť vzdelávania dospelých s dôrazom najmä na neformálne vzdelávanie znevýhodnených osôb. Aj v nadväznosti na predchádzajúce skúsenosti partnerov je možné očakávať pozitívny dopad projektu na cieľové skupiny. Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke Divadla bez domova.
Publikácie/Prieskumy
Agentúra skúmala dopad programu Erasmus+ na rozvíjanie digitálnych kompetencií. Analýza cielila na sektori školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Publikácia je zverejnená na stránke programu.

SAAIC je zapojený do projektu, ktorého cieľom je zhodnotiť vplyv vzdelávacej mobility žiakov v odbornom  vzdelávaní a príprave na ich ďalšie kariérne uplatnenie. V októbri a novembri bude prebiehať dotazníkový prieskum určený žiakom odborných škôl. Postupne zverejníme ďalšie informácie. Sledujte nás na Facebooku. 
Študenti, objavte EÚ s Discover EU !
Využi túto možnosť a vyskúšaj si slobodu pohybu, spoznaj rozmanitosť Európy, vychutnaj si jej kultúrne bohatstvo, nadviaž nové priateľstvá a objav v sebe nové možnosti.
Druhé kolo podávania prihlášok sa uskutoční na jeseň tohto roku – cestovný lístok bude môcť získať ďalšia skupina mladých ľudí.
 
Každá zahraničná skúsenosť nás učí, ako myslieť globálne a konať lokálne – s otvorenou mysľou a srdcom; bez použitia nenávistných prejavov a stereotypného označovania ostatných. Ešte väčšmi to platí v oblasti globálneho vzdelávania, kde sa mladí ľudia učia klásť otázky a nachádzať odpovede, týkajúce sa závislostí a prepojení medzi Globálnym Severom a Juhom (rozvinutými a rozvojovými krajinami). Len tak môžeme potom podniknúť kroky smerom k spravodlivejšiemu svetu – ako jednotlivci, jednotlivkyne, alebo celá komunita.“
Boba Markovič Balúchová
Copyright © 2018 SAAIC, All rights reserved.
Ak si neželáte dostávať od nás informácie, kliknite sem