Copy
Door de coronacrisis beleven we allemaal bewogen tijden. Ook voor Scivil was het aanpassen. Zo beslisten we om onze netwerkdag te verplaatsen, organiseren we in de plaats een digitaal event (schrijf je in!), en verzamelden we tips om dankzij citizen science nuttig bezig te blijven. Het hele Scivilteam wenst iedereen een goede gezondheid!

n i e u w s    o v e r    s c i v i l

Netwerkdag uitgesteld, wél digitaal event

Onze tweede 'Netwerkdag Citizen Science' wordt gezien de huidige omstandigheden uitgesteld naar het najaar.

In de plaats organiseren we op 21 april een online activiteit. Geen volledige netwerkdag, wel twee inspirerende en informerende sessies over citizen science van telkens 1 uur:
  • 'Uitdagingen in citizen science', waarbij sprekers toelichten welke uitdagingen of moeilijke ervaringen zij tegenkwamen tijdens hun citizen-scienceproject.
  • 'Citizen science en COVID-19', waarbij sprekers vertellen over citizen-science-initiatieven die inspelen op de coronacrisis.
We zijn op zoek naar mensen die bereid zijn om kort (5 min.) iets te vertellen of presenteren in één (of beide) sessies en daarna vragen van het publiek te beantwoorden. Stel je kandidaat via info@scivil.be.

Wie graag aansluit op deze online sessies, kan zich hier inschrijven. Spread the word!
 
Ik schrijf me in!

Citizen science in tijden van corona

Door het coronavirus worden er heel wat maatregelen getroffen, valt het dagelijkse leven vaker stil en zijn veel mensen op zoek naar een nuttige bezigheid. De ideale gelegenheid om de wetenschap een handje te helpen door aan citizen science te doen. Wij verzamelden op onze website enkele initiatieven waar iedereen thuis mee aan de slag kan.

Nog een tip! Kon je onze expo 'Iedereen onderzoeker' in De Krook in het najaar van 2019 niet bezoeken, niet getreurd. De informatiepanelen zijn nu ook online te bekijken.

Scivil onderzoekt!

Om het Vlaamse burgerwetenschapslandschap (nog) meer in kaart te brengen, voert Scivil momenteel twee onderzoeken. Help ons door onze bevragingen in te vullen en in je netwerk of binnen je citizen-scienceproject te verspreiden!
  • We brengen de Vlaamse burgerwetenschapper in kaart. Wie zijn ze, welke onderzoeken houden hen bezig, hoe betrokken zijn ze bij het project... Scivil zoekt het uit met een bevraging onder burgerwetenschappers.
  • Daarnaast voeren we een enquête onder Vlaamse academici en hoe citizen science bij hen leeft. Een gelijkaardige lijst werd in 2014 opgesteld en verspreid door de Jonge Academie en EOS. Door deze nu te herhalen kunnen we ook de evolutie van citizen science in Vlaamse academische milieus volgen.

n i e u w s    o v e r    l o p e n d e    p r o j e c t e n

Enquête zkt. vrijwilliger

Citizen-scienceproject HasselAIR, dat de luchtkwaliteit in en rond Hasselt in kaart brengt, onderzoekt momenteel de gevolgen van de coronamaatregelen op de luchtkwaliteit én het gedrag van de burgers. Deelnemen kan hier

Een masterstudent aan de UGent doet onderzoek naar self tracking devices zoals smartwatches. Wie zo'n toestel gebruikt, kan hier deelnemen.

De Eenheid Farmaceutische Zorg van UGent voert onderzoek naar farmacogenetische geneesmiddelen (geneesmiddelen die afgestemd zijn op de genen om efficiënter te kunnen werken). Deelnemen kan hier.
Wil je jouw project ook in de kijker zetten? Laat het ons weten op info@scivil.be en we nemen je nieuws op in onze volgende nieuwsbrief.

Interview met Sofie Meeus (Groene Pioniers)

 

"Burgers zijn enorm gemotiveerd om bij te leren en nieuwe dingen uit te proberen. Dat hebben we duidelijk ervaren. Vooral nu tijdens de coronacrisis komt er tijd vrij en burgers willen die duidelijk zinvol invullen."

– Sofie Meeus, wetenschappelijk onderzoeker bij Groene Pioniers.
Wij interviewden Sofie Meeus over het project 'Groene Pioniers'. Zij toont welk pionierswerk er al verricht is en nog in het verschiet ligt, en legt uit wat Jonge Pioniers, Online Pioniers, Visiteers én de BioBlitz zijn en doen. Je leest het volledige interview op onze website.

Op 22, 23 en 24 mei is Plantentuin Meise the place to be. De deuren worden gratis geopend voor de BioBlitz. Meer info via groenepioniers.be/bioblitz/. Opgelet, het event is onder voorbehoud, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

i n t e r n a t i o n a l e   c a l l s

H2020: Science with and for Society-calls

De deadline van de open call voor financiering van H2020-SwafS-2018-2020 is gewijzigd. Je kan een aanvraag dienen tot 23 april 2020. De lijst van topics van Horizon 2020 vind je hier.
Kan Scivil je bijstaan bij het opstellen van je aanvraag? Laat het ons weten op info@scivil.be, we helpen je graag verder.

l i n k s

Interessante handleidingen en publicaties

  • De ECSA publiceerde de lijst 'Citizen science resources related to the COVID 19 pandemic'. Meer info hier.
  • De Citizen Science Translation Hub is op zoek naar mensen die willen helpen bij het vertalingen van nuttige citizen-sciencehulpmiddelen in zoveel mogelijk talen. Je kan er ook suggesties geven over bronnen die nog vertaald moeten worden. Meer info hier.
  • Het EU-Citizen.Science platform om citizen-scienceprojecten en hulpmiddelen te delen is zopas gelanceerd. Bekijk alles via http://eu-citizen.science/. Ook onze communicatiegids werd op het platform opgenomen.
  • De Citizen Science Association (CSA) deelt een webinar rond datacollectie bij citizen science, 'Balancing Citizen Science Data Collection Needs and Privacy Protections'. Bekijk het hier. Er staan in april nog enkele webinars op de planning. Meer info hier.
  • Meer nieuws van de CSA: zij verzamelden informatie rond datakwaliteit in hun nieuwe 'data quality compendium'. Meer info hier.
Publiceerde je in 2019 jouw citizen science onderzoek in een wetenschappelijk journal? Laat het ons weten op info@scivil.be! Wij stellen een lijst op van al het Vlaamse citizen science onderzoek dat vorig jaar gepubliceerd werd.

t i p   v a n   d e   m a a n d

Digitale citizen science

Wie citizen science zegt, zegt vaak digitalisering. Maar je citizen-scienceproject digitaal toegankelijk maken is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. Scivil helpt je op weg met enkele tips. Klik op de tip voor uitgebreidere info!

k a l e n d e r


Online event Scivil

De netwerkdag van Scivil op 21 april wordt vervangen door een online event met interessante, prikkelende sessies.

BioBlitz

Op 22, 23 en 24 mei organiseert Plantentuin Meise een BioBlitz, 48u waarbij er actief op zoek gegaan wordt naar de biodiversiteit van het domein.
 

Citizen Science: a scientific diamond?

Het slotevent van de COST Action over citizen science vindt plaats van 30 juni tot 2 juli in Antwerpen.
 

ECSA Conference

De derde internationale European Citizen Science Association Conference (ECSA) is uitgesteld. De conferentie gaat nu door van 6 t.e.m. 8 september in Trieste, Italië.
 
Wil je jouw citizen-science-event ook in de kijker zetten in onze kalender? Laat het ons weten via info@scivil.be!
Copyright © 2020 Scivil, Alle rechten voorbehouden.


Wil je de wijze waarop je deze mails ontvangt aanpassen? 
Je kan je voorkeuren updaten of jezelf uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp